• Interaction of Galectin-1 with human NK cell receptors 

   Defence status: DEFENDED
   de Sousa Santos Abreu, Celeste (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Natural killer (NK) cells are a subpopulation of effector lymphocytes with cytotoxic activity and cytokine-producing functions considered as an integral part of the innate immune response. Functions of NK cells include ...
  • Optimalizace expresního systému HEK293 buněčné linie pomocí regulace buněčného cyklu a apoptózy 

   Defence status: DEFENDED
   Poláchová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tranzientní transfekce savčích buněčných linií je známa jako užitečná technika pro přípravu rekombinantních proteinů, kterou lze získat miligramy až gramy proteinů za pouhé dva týdny od klonování odpovídající cDNA. Takto ...
  • Optimalizace kultivačního média HEK293 buněčné linie 

   Defence status: DEFENDED
   Čuperková, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   HEK293 je lidská buněčná linie odvozená z embryonálních buněk ledvin a je často využívaným systémem pro výrobu rekombinantních proteinů. Tato práce se zabývala optimalizací složení bezsérového média pro HEK293S a HEK293T ...
  • Optimalizace purifikace rekombinantní nitrilasy z Arthroderma benhamie 

   Defence status: DEFENDED
   Illéš, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
  • Produkce a purifikace rekombinantního receptoru Clrb 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Přirozeně cytotoxické buňky hrají zásadní roli v nespecifické imunitě. I bez antigenně specifických receptorů na svém povrchu jsou schopny výkonné obranyschopnosti. Rozeznávají jak "cizí", tak tělu vlastní molekuly, ...
  • Produkce auxinového transportéru PIN1 v HEK293 buněčné linii 

   Defence status: DEFENDED
   Petermannová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Protein PIN1 patří do rodiny transportérů PIN. Tato skupina transportérů se významně podílí na přenosu auxinu vně z buňky. Přenos auxinu mezi rostlinnými buňkami hraje důležitou roli v růstu rostliny, gravitropismu, apod. ...
  • Produkce myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C a hledání jeho ligandu 

   Defence status: DEFENDED
   Pucholtová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Přirození zabíječi neboli NK buňky jsou buňky imunitního systému, zprostředkovávající vrozenou imunitu proti patogenům a nádorům, aniž by musely být předem vystaveny antigenu. Zastávají tak okamžitou protivirovou obranu ...
  • Příprava a studium komplexu potkaních NK buněčných receptorů NKR-P1B a Clrb 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorská, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Příprava a studium lidského lymfocytárního receptoru LLT1 

   Defence status: DEFENDED
   Bláha, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Přirozené zabíječské buňky (NK buňky) jsou pro svojí schopnost rozpoznat a přivodit buněčnou smrt nádorovým a virem infikovaným buňkám bez předchozí antigenní senzitizace intenzivně studovanou součástí imunitního systému. ...
  • Příprava a studium lidského NK buněčného receptoru AICL 

   Defence status: DEFENDED
   Nový, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Přirozené zabíječské buňky neboli NK buňky jsou nedílnou součástí přirozené imunity a plní funkci rozpoznání a usmrcení nádorových a virem infikovaných buněk. Jejich funkce je regulována signály produkovanými díky interakci ...
  • Příprava a studium vlastností kyanidhydratasy z Aspergillus niger a nitrilasy z Arthroderma benhamiae 

   Defence status: DEFENDED
   Hradilová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Nitrilasy jsou dobře známé pro svou jedinečnou schopnost účinně katalyzovat nitrilové sloučeniny na odpovídající karboxylové kyseliny za uvolnění amoniaku. V některých případech mohou vznikat i amidy jako vedlejší produkty. ...
  • Příprava dimerní formy myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C 

   Defence status: DEFENDED
   Pucholtová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Příprava expresních vektorů pro NKp65 a KACL, nových zástupců rodiny lidských NK buněčných receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   NK buňky (natural killer cells, "přirození zabíječi") jsou významnou složkou vrozeného imunitního systému a mají schopnost rozpoznat a zabít především nádorové a virem infikované buňky. Na svém povrchu mají celou řadu ...
  • Příprava expresních vektorů pro receptor NKp30 a jeho ligandy B7-H6 a BAG-6 

   Defence status: DEFENDED
   Pažický, Samuel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   NK buňky, buňky neadaptivního imunitního systému, jsou schopny za pomoci celé řady inhibičních a aktivačních receptorů rozeznat především virem infikované a nádorové buňky a následně je eliminovat. Pro NKp30, aktivační ...
  • Příprava expresních vektorů regulujících buněčný cyklus a apoptózu pro optimalizaci expresního systému HEK293 buněčné linie 

   Defence status: DEFENDED
   Poláchová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Příprava expresního vektoru pro produkci receptorů CD69 a S1P1 

   Defence status: DEFENDED
   Leontovyč, Adrian (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   T- a B-lymfocyty hrají klíčovou roli v imunitním systému, neboť v organismu zajišťují specifickou imunitu. Receptor S1P1 reguluje uvolňování lymfocytů z lymfatických orgánů do krve, odkud pak putují k místu infekce. Bylo ...
  • Příprava fúzních domén lidských imunoreceptorů pro jejich využití v imunoterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Cmunt, Denis (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The functions of the immune system include immunosurveillance of transformed cells, i.e., the ability to eliminate these cells before they become harmful to the organism. If the transformed cells succeed to escape the ...
  • Příprava fúzních ligandů a ověření jejich vazby na NK buněčné receptory 

   Defence status: DEFENDED
   Nepokojová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Natural killer cells (NK cells) are an important part of innate immunity. On their surface they express a complex group of receptors that use different signalling motifs to activate or inhibit NK cell cytotoxic activity. ...
  • Příprava glykosylované formy lidského imunoreceptoru NKp30 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   NK buňky (z angl. natural killer cells, přirozeně zabíječské buňky) hrají klíčovou roli v přirozené imunitě. Jejich úkolem je rozpoznávat a eliminovat infikované, stresované nebo maligně transformované buňky. K rozpoznání ...
  • Příprava HEK293 buněčné linie exprimující transportér auxinu PIN7 a testování inhibitorů přenosu auxinu 

   Defence status: DEFENDED
   Petermannová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Auxin je jedním z nejvýznamnějších rostlinných hormonů, který zajišťuje vývoj rostliny. Proteiny PIN1 a PIN7 patří do rodiny transportérů PIN, která patří mezi nejdůležitější exportéry auxinu z buňky. Tato práce se zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV