Now showing items 1-20 of 54

  • Galektin-3 a jeho interakce s receptorem přirozené cytotoxicity NKp30 

   Defence status: DEFENDED
   Tulpa, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 7. 2021
  • Harnessing soluble forms of NK cell receptors and their ligands for cancer immunotherapy 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Přirozeně zabíječské buňky, také NK buňky (z angl. natural killer cells, NK cells) jsou skupinou lymfocytů s přirozenou schopností zabíjet infikované, poškozené nebo maligně transformované buňky. Jelikož jsou tyto lymfocyty ...
  • Interaction of Galectin-1 with human NK cell receptors 

   Defence status: DEFENDED
   de Sousa Santos Abreu, Celeste (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Natural killer (NK) cells are a subpopulation of effector lymphocytes with cytotoxic activity and cytokine-producing functions considered as an integral part of the innate immune response. Functions of NK cells include ...
  • Mutageneze a exprese proteinu NKp80, aktivačního receptoru lidských lymfocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 7. 2021
   Předmětem této práce je receptor NKp80, také známý jako KLRF1 (z angl. killer cell lectin-like subfamily F, member 1). Je to aktivační receptor tvořící homodimery na povrchu NK buněk. Váže se na ligand AICL, který se ...
  • Optimalizace expresního systému HEK293 buněčné linie pomocí regulace buněčného cyklu a apoptózy 

   Defence status: DEFENDED
   Poláchová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tranzientní transfekce savčích buněčných linií je známa jako užitečná technika pro přípravu rekombinantních proteinů, kterou lze získat miligramy až gramy proteinů za pouhé dva týdny od klonování odpovídající cDNA. Takto ...
  • Optimalizace in vitro testů zaměřených na aktivaci NK buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hejl, Maxmilián (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 7. 2021
  • Optimalizace kultivačního média HEK293 buněčné linie 

   Defence status: DEFENDED
   Čuperková, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   HEK293 je lidská buněčná linie odvozená z embryonálních buněk ledvin a je často využívaným systémem pro výrobu rekombinantních proteinů. Tato práce se zabývala optimalizací složení bezsérového média pro HEK293S a HEK293T ...
  • Optimalizace purifikace rekombinantní nitrilasy z Arthroderma benhamie 

   Defence status: DEFENDED
   Illéš, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
  • Produkce a charakterizace mutované formy galektinu-3 

   Defence status: DEFENDED
   Dubanych, Yurii (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   Natural killer cells are large granular lymphocytes of innate immunity that are characterized by the ability to kill cancer and virus-damaged cells without prior activation. Cytotoxic functions of NK cells are regulated ...
  • Produkce a purifikace rekombinantního receptoru Clrb 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Přirozeně cytotoxické buňky hrají zásadní roli v nespecifické imunitě. I bez antigenně specifických receptorů na svém povrchu jsou schopny výkonné obranyschopnosti. Rozeznávají jak "cizí", tak tělu vlastní molekuly, ...
  • Produkce auxinového transportéru PIN1 v HEK293 buněčné linii 

   Defence status: DEFENDED
   Petermannová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Protein PIN1 patří do rodiny transportérů PIN. Tato skupina transportérů se významně podílí na přenosu auxinu vně z buňky. Přenos auxinu mezi rostlinnými buňkami hraje důležitou roli v růstu rostliny, gravitropismu, apod. ...
  • Produkce IL2-fúzních protilátek a stanovení jejich biologické aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Frantová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
   Interleukin 2 is a small cytokine with many important immune functions. It is used mainly as a T cell growth factor, but it also acts on other immune cells, especially NK and NK-T cells. IL- 2 at higher doses induces the ...
  • Produkce myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C a hledání jeho ligandu 

   Defence status: DEFENDED
   Pucholtová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Přirození zabíječi neboli NK buňky jsou buňky imunitního systému, zprostředkovávající vrozenou imunitu proti patogenům a nádorům, aniž by musely být předem vystaveny antigenu. Zastávají tak okamžitou protivirovou obranu ...
  • Produkce rekombinantního IL-2 imunocytokinu nového typu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 29. 05. 2026
   Bednaříková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 29. 5. 2023
   Interleukin 2 is a glycoprotein that in humans consists of 133 amino acids and is produced by helper T cells to amplify immune responses. IL-2 has many immunostimulatory and immunoregulatory functions and has been shown ...
  • Příprava a studium komplexu potkaních NK buněčných receptorů NKR-P1B a Clrb 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorská, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Příprava a studium lidského lymfocytárního receptoru LLT1 

   Defence status: DEFENDED
   Bláha, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Přirozené zabíječské buňky (NK buňky) jsou pro svojí schopnost rozpoznat a přivodit buněčnou smrt nádorovým a virem infikovaným buňkám bez předchozí antigenní senzitizace intenzivně studovanou součástí imunitního systému. ...
  • Příprava a studium lidského NK buněčného receptoru AICL 

   Defence status: DEFENDED
   Nový, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Přirozené zabíječské buňky neboli NK buňky jsou nedílnou součástí přirozené imunity a plní funkci rozpoznání a usmrcení nádorových a virem infikovaných buněk. Jejich funkce je regulována signály produkovanými díky interakci ...
  • Příprava a studium vlastností kyanidhydratasy z Aspergillus niger a nitrilasy z Arthroderma benhamiae 

   Defence status: DEFENDED
   Hradilová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Nitrilasy jsou dobře známé pro svou jedinečnou schopnost účinně katalyzovat nitrilové sloučeniny na odpovídající karboxylové kyseliny za uvolnění amoniaku. V některých případech mohou vznikat i amidy jako vedlejší produkty. ...
  • Příprava dimerní formy myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C 

   Defence status: DEFENDED
   Pucholtová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Příprava expresních vektorů pro NKp65 a KACL, nových zástupců rodiny lidských NK buněčných receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   NK buňky (natural killer cells, "přirození zabíječi") jsou významnou složkou vrozeného imunitního systému a mají schopnost rozpoznat a zabít především nádorové a virem infikované buňky. Na svém povrchu mají celou řadu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV