• Antikomunismus v České republice po roce 1989 se zaměřením na perspektivu členů KSČ/KSČM metodou orální historie 

   Pecková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá tématem antikomunismu v České republice po roce 1989. Hlavním předmětem výzkumu bylo popsat, jak tento vývoj vnímali a zpětně reflektují členové KSČ/KSČM. K výzkumné otázce autorka přistupovala ...
  • Česká taneční scéna do roku 2000 očima jejích představitelů 

   Kazdová, Darina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Československé beatové festivaly (1967, 1968 a 1971) pod vlivem britských a amerických hudebních vzorů 

   Šindelková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá Československými beatovými festivaly, jež byly uspořádány v letech 1967, 1968 a 1971. V práci je představena hudební atmosféra, která v Československu v době zrodu festivalů panovala a jsou nastíněny ...
  • Ekologické proudy v Československu. 

   Hrubeš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 1. 2017
   Práce se zabývá vývojem ekologického hnutí v Československu. Svoji pozornost zaměřuje především k vývoji ekologických iniciativ a ekologického diskurzu v době komunistické nesvobody a v době celospolečenských změn v listopadu ...
  • Emigrace jako životní zkušenost: Češi v Dánsku 1968 - 1989 

   Pollaková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tato diplomová práce má přispět ke studiu československé emigrace v období 1968-1989. Jedná se o přiblížení životních příběhů osmi lidí, kteří v té době emigrovali do Dánska. Pozornost se upíná k období odchodu z jedné ...
  • Emigrace z komunistického Československa a Češi v Dánsku 

   Kleinová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato práce se věnuje tématu emigrace z Československa během komunistické nadvlády v letech 1948-1989. Jejím cílem je interpretovat fenomén emigrace a exilu v dobových souvislostech a na tomto pozadí prezentovat orálně-historický ...
  • Finsko - země zaslíbená? Neplánovaná "emigrace" před rokem 1989 

   Měkotová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
  • Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace 

   Houda, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Disertační práce "Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace" nevnímá folk primárně jako hudební styl, ale snaží se na něm demonstrovat limity, které komunistická moc v Československu v sedmdesátých a ...
  • Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku 

   Škrabalová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Abstrakt v českém jazyce Práce zachycuje životní příběh "self-made mana" Jaroslava Šaldy, tvůrce a ředitele Melantrichu, největšího tiskového podniku československé První republiky. Těžištěm poznání jsou rozhovory s ...
  • Jáchymovští političní vězni. Orální historie v teorii a praxi. 

   Bouška, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 3. 2012
   Záměr této doktorské práce kombinuje možnosti orální historie v teorii a praxi. První část spočívá v přípravě předložení výsledků výzkumu zaměřeného na mapování a chápání nedávné historie za pomoci orální historie dvanácti ...
  • Jáchymovští političní vězni. Orální historie v teorii a praxi. 

   Bouška, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Záměr této doktorské práce kombinuje možnosti orální historie v teorii a praxi. První část spočívá v přípravě předložení výsledků výzkumu zaměřeného na mapování a chápání nedávné historie za pomoci orální historie dvanácti ...
  • JUDr. PhDr. Karel Vaš. K otázce procesu s gen. Heliodorem Píkou. 

   Pižlová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Cílem práce je hlubší analýza procesu s gen. Heliodorem Píkou, který byl odsouzen za zneužití služební moci a vojenské zrady a v roce 1949 popraven. Vzhledem k tomu, že se jednalo o výraznou osobnost v Československých ...
  • Kontrola rozhlasových vln - Československý rozhlas v 50. a 60. letech 

   Šenkýřová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   Diplomová práce má za cíl objasnit a prokázat cenzorské praktiky komunistického režimu v Československém rozhlase. Skrze vzpomínky narátorů demonstruje, jakým způsobem bylo ovlivněno vysílání Československého rozhlasu po ...
  • "Kuličkáři a Zetoráci" 

   Pechová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Hlavním tématem práce je brněnský průmyslový podnik Zetor. Ten je po desetiletí součástí české (československé) průmyslové historie. Obrovskou roli hrál také v samotném Brně. V této práci se zabývám nejprve jeho historií ...
  • Kultura protestu - formování občanské aktivity na Plzeňsku před a po roce 1989 

   Oktábcová, Apolena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Diplomová práce se věnuje tématu formování občanské aktivity na Plzeňsku před a po roce 1989 v rámci tzv. kultury protestu. Jejím cílem je interpretace a analýza životních příběhů narátorů na základě orálně-historického ...
  • Lekce jazzové sekce - hodnotový a motivační žebříček předních aktivistů jazzové sekce 

   Kybalová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
  • LP deska jako symbol svobody 

   Pěkná, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
  • Melodie z podzemí. Hudební underground na severu Čech v období normalizace 

   Příhodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá hudebním undergroundem v oblasti severních Čech v období tzv. normalizace. Klade si za cíl stručně shrnout charakteristické rysy undergroundového hnutí a podmínky pro hudební tvorbu v neoficiální ...
  • "Moravská" skrytá církev 

   Nedorostek, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 2. 3. 2017
   The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history method. These interviews ...
  • Mototechna: případová studie problematiky (ne)dostatku 

   Jouza, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem práce je zachytit složitost a komplexitu problematiky nedostatku v oblasti automobilů a náhradních dílů v letech 1948 - 1989 v Československu, s důrazem na 70. a 80. léta (tedy periodu "normalizace"), která představují ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV