Now showing items 1-20 of 58

  • Agresivita a zbraň v rukou dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Radka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
  • Alkohol a teenageři 

   Defence status: DEFENDED
   Poskerová, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the children's lifestyle and ...
  • Autodestruktivní chování u dětí a adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Šimon, Jakub (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
   Tématem mé práce je autodestruktivní chování u dětí a adolescentů. Fascinující a děsivý projev lidské agrese, kdy objektem svého násilí se stává jednotlivec sám. Je to fenomén se širokým spektrem projevů, které lze nalézt ...
  • Dating Violence - součást řetězce domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Pock, Radovan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   V poslední době se stále častěji setkáváme s problematikou domácího násilí. Tento jev je v lidském soužití zakořeněn pravděpodobně od nepaměti, ale až zvýšený zájem odborné i laické společnosti v posledních letech, odhaluje ...
  • Depresivní symptomatologie u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Karlovská, Soňa (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
   Všeobecné mínění dospělých je:,,Děti jsou štastné, hrají si, nemají naše starosti, pracovní zatížení a ty jejich bolístky stačí jen pofoukat." Tato naivní představa štastného a radostného dětství je dávno vyvrácený předsudek ...
  • Dětské časopisy a sexuální výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Cejnarová, Alena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 5. 2009
   Spolu s převratnými politickými a společenskými změnami na začátku 90. let, se na českém trhu objevil nový fenomén - časopisy pro "náctileté" západního typu, neboli společensko - lifestylové magazíny pro dospívají v podobě, ...
  • Domácí násilí v rodinách vychovávajících děti předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Typlová, Barbora (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
   V Praze 10. 6. 2016 Oznámení Na základě opatření rektora č. 6/2010 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací a Opatření děkana č. 12/2010, kterým se stanovují Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování ...
  • Domácí násilí zahrnující děti 

   Defence status: DEFENDED
   Badura, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   Zvolením domácího násilí (DN) zahrnujícího děti jako tématu mé diplomové práce chci navázat na předchozí absolvování volitelných kurzů z třetího a čtvrtého ročníku všeobecného lékařství, které v mém případě byly výhradně ...
  • Držení těla u dětí (dle Matthiase) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
  • Emocionální násilí na dětech 

   Defence status: DEFENDED
   Wasserbauerová, Šárka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 2. 2007
   Téma své diplomové práce emocionální násilí na dětech jsem si zvolila díky svému zájmu o tuto problematiku. V rámci praxe skautské vedoucí jsem měla možnost setkat se a pracovat s dítětem, které bylo postiženo emocionálním ...
  • Empatie dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Eva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Tématem této bakalářské práce je "Empatie dětí předškolního věku". Práce je složena z části teoretické a praktické. První kapitola teoretické části se zabývá charakteristikou dítěte předškolního věku a jeho emočním vývojem. ...
  • Interdiciplinární spolupráce v ochraně dětí - svědků domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Kotalová, Vendula (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Domácí násilí je v České republice poslední dobou často diskutovaným pojmem. V médiích čteme články s informacemi pro oběti domácího násilí, stejně jako zmínky o případech domácího násilí, česká politická reprezentace se ...
  • Kyberšikana 

   Defence status: DEFENDED
   Drabčíková, Beáta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
  • Násilí v sociální komunikaci vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubešová, Anna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce si klade za cíl přiblížit problematiku násilí v sociální komunikaci vysokoškolských studentů ve vztahu k jejich pohlaví a zaměření vysoké školy. Hlavním obsahem práce je průzkum, který na základě anonymního ...
  • Názory a postoje vysokoškolských studentů k prostituci 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavová, Kristýna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
  • Odměny a tresty u dětí předškolního věku v rodinné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčovičová, Barbora (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
   Problematika odměn a trestů, které je tato diplomová práce věnována, je významným faktorem, podílejícím se na vývoji osobnosti dítěte, a proto je důležité věnovat jí dostatečnou pozornost. Cílem této práce je deskripce ...
  • Online agresivita dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hedrlínová, Jitka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Osobní zkušenosti teenagerů s drogou 

   Defence status: DEFENDED
   Zónová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou teenagerů a poukazuje na současnou situaci na vybraných středních školách v Praze. Porovnává navzájem zkušenosti a postoje studentů gymnázia a střední odborné školy s ...
  • Osobnostní rozvoj dětí na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 7. 2009
  • Pitný režim dětí ve škole. 

   Defence status: DEFENDED
   Macáková, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV