• Combinatorial and Computational Geometry 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 4. 2008
  • Combinatorial problems in geometry 

   Defence status: DEFENDED
   Kynčl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 3. 2013
  • Competitive filling of a plane region 

   Defence status: DEFENDED
   Slabý, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   Dva hráči se střídají v umisťování jednotkových čtverečků na obdélníkovou hrací plochu, bez otáčení, jinak mohou být umístěny libovolně. Čtverečky se nesmí překrývat a hra končí, když už se nedá umístit další. Výsledkem ...
  • Crossings in topological graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Kynčl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
  • Extremal combinatorics of matrices, sequences and sets of permutations 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulka, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 3. 2013
   Title: Extremal combinatorics of matrices, sequences and sets of permutations Author: Josef Cibulka Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr., Department of Applied Mathematics ...
  • Extremal Polyominoes 

   Defence status: DEFENDED
   Steffanová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Název práce: Extremal Polyominoes Autor: Veronika Steffanová Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. Abstrakt: Práce se zabývá tématem polymin a dalších rovinných obrazců, ...
  • Grid representations of graphs and the chromatic number 

   Defence status: DEFENDED
   Balko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Mřížková nakreslení grafů a chromatické číslo Martin Balko 1. srpna 2012 Katedra (ústav): Katedra aplikované matematiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Pavel Valtr Dr. e-mail vedoucího: valtr@kam.mff.cuni.cz Abstrakt ...
  • Konvexně nezávislé podmnožiny konečných množin bodů 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Vítězslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Nech' fd(n), pro n > d ≥ 2, je nejmenší přirozené číslo takové, že každá množina fd(n) bod· v obecné poloze v Rd obsahuje n bod· v konvexní poloze. Nech' hd(n, k), pro n > d ≥ 2 a k ≥ 0, je nejmenší přirozené číslo takové, ...
  • Konvexní otázky pro konečné množiny bodů v rovině 

   Defence status: DEFENDED
   Bílka, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • O vnitřku minimálního konvexního mnohoúhelníku 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchal, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Zvolme konečnou množinu bod· P v rovině v obecné poloze, tj. žádné 3 body neleží na přímce. Konvexní n-úhelník je minimální, pokud v jeho konvexním obalu neleží jiný konvexní n-úhelník s vrcholy v P. Erd®s a Szekeres (1935) ...
  • Odhady počtu prázdných čtyřstěnů a ostatních simplexů 

   Defence status: DEFENDED
   Reichel, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Mějme v jednotkové krychli konečnou množinu M uniformně náhodně zvolených bodů. Každá čtveřice bodů z M má jakožto čtyřstěn buď uvnitř nějaký bod z množiny M, nebo je prázdná. V této práci předvedeme horní odhad střední ...
  • Pokrývání sečen konvexní oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Sterzik, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Pro danou konvexní oblast v rovině se snažíme nalézt co možná nejkratší množinu (navíc volitelně splňující předepsané vlastnosti), která protíná všechny přímky, které protínají danou oblast. Velikost pokrývacích množin ...
  • Pokrývání sečen konvexní oblasti 

   Defence status: RECOGNIZED
   Sterzik, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   For a given covnex body we try to find the shortest possible set (optionally admitting some prescribed properties) meeting all lines meeting the given body. The size of the covering set is measured by the Hausdorff ...
  • Ramsey-type results for ordered hypergraphs 

   Defence status: DEFENDED
   Balko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Ramsey-type results for ordered hypergraphs Martin Balko Abstract We introduce ordered Ramsey numbers, which are an analogue of Ramsey numbers for graphs with a linear ordering on their vertices. We study the growth rate ...
  • Ramsey-type results for ordered hypergraphs 

   Defence status: RECOGNIZED
   Balko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 4. 2017
   Ramseyovské výsledky pro uspořádané hypergrafy Martin Balko Abstract Představíme uspořádaná Ramseyova čísla, která jsou obdobou Ramseyových čísel pro grafy s lineárně uspořádanými vrcholy. Studujeme růst uspořádaných ...
  • Ramseyovské otázky v euklidovském prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulka, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Jedním ze základních problémů euklidovské Ramseyovy teorie je určení barevnosti euklidovského prostoru. Barevnost prostoru je nejmenší počet barev, se kterými lze celý prostor obarvit tak, aby žádné dva stejnobarevné body ...
  • Ramseyovské věty v geometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Stolař, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Euklidovská Ramseyho teorie se zabývá zkoumáním konfigurací bodů, pro které lze při každém obarvení n-dimenzionálního euklidovského prostoru najít v některé z barev jejich posunutou a otočenou kopii. Její asymetrická část ...
  • Viditelnostní grafy 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   V předložené práci se zabýváme viditelnostními grafy, se zaměřením na domněnku ,,velká přímka či velká klika." Pro danou množinu bodů P v rovině řekneme, že se dva body vidí, právě když otevřená úsečka mezi nimi neobsahuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV