• Bilingvní výuka v mezinárodní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The diploma thesis concentrates on characteristics of bilingual teaching at international school. The aim of this thesis is to find out, how is the bilingual teaching at international school organized, what are the specifics ...
  • Bilingvní výuka z pohledu žáka 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Sochovská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The diploma thesis focuses on bilingual education from the perspective of primary school pupil and describes learning through two languages in broader context. The theoretical part characterizes the term of bilingual ...
  • Diferenciace v heterogenní třídě na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zápotocká, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Tato diplomová práce se věnuje tématu diferenciace na prvním stupni a vychází z myšlenek inkluzivní pedagogiky a rovného přístupu ke vzdělání. Teoretická část se věnuje shodným a odlišným rysům osobností žáků mladšího ...
  • Integrating Environmental Education Topics into the EFL Class to Improve Students' Communication Skills 

   Defence status: DEFENDED
   Brzá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   This bachelor thesis aims to explore ways in which environmental topics might be integrated into the ESL classroom to improve students' communication skills. The theoretical part is concerned with teaching methods that ...
  • Komunikace a spolupráce rodiny a školy v programu Začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Kozubková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The diploma thesis deals with the topic of communication and cooperation between school and family in the first stage in the program Step by step. The theoretical part of the thesis defines the concept of communication and ...
  • Metoda CLIL a její využití na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Červená, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The diploma thesis is concerned with content and language integrated learning, the CLIL method. The thesis is specifically focused on English language teaching in primary education. The theoretical part contents an ...
  • Spolupráce českého učitele s rodilým mluvčím v bilingvní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bajcárová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou spolupráce mezi českým učitelem a anglicky mluvícím učitelem v bilingvní škole. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce mezi učiteli v bilingvní škole na ...
  • Strategie pro zkvalitnění třídního klimatu 

   Defence status: DEFENDED
   Kottová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The diploma thesis is divided into two parts. Practical part and theoretical part. The theoretical part is focused on the characteristics of the younger school age of pupils who are the subject of the practical part of the ...
  • Výchova k míru v Montessori škole 

   Defence status: DEFENDED
   Obermajerová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce popisuje problematiku výuky výchovy k míru na Montessori škole, přičemž komplexně charakterizuje pojem výchova k míru, mapuje obsah jejích lekcí a pomůcek, které tvoří připravené prostředí Montessori třídy. ...
  • Zavádění formativního hodnocení do výuky AJ na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   This diploma thesis is focused on embedding the formative assessment in English language teaching in primary school. It focuses on formative assessment strategies and their implementation in foreign language teaching. It ...
  • Žák s odlišným mateřským jazykem jako součást třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Gunišová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Ve své diplomové práci se zabývám objasněním aktuální situace současné práce s žáky s odlišným mateřským jazykem na 1.stupni ZŠ s ohledem na vymezení a rozlišení pojmů žák s OMJ a žák cizinec. Věnuji se také faktorům, které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV