• Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtušová, Radmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Smyslem diplomové práce bylo zjištění nejčastějších příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření a porovnání s názory rodičů, učitelů ZŠ a MŠ. V souvislosti s tímto tématem se autorka zabývala v první části ...
  • Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Portychová Richterjörková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Diplomová práce ,,Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření" se v teoretické rovině zabývám pojmem školní zralosti, školní připravenosti a důvody vedoucími k odkladu školní docházky. Nejhlavnějším ...
  • Děti s ADHD syndromem v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Diplomová práce pojednává o syndromu ADHD v populaci předškolních dětí. Teoretická část charakterizuje pojmy: definice syndromu ADHD, příčiny jeho vzniku, projevy, charakteristiku syndromu v jednotlivých vývojových etapách, ...
  • Děti s odloženou školní docházkou 

   Defence status: DEFENDED
   Rosová, Beata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Diplomová práce je věnována problematice posilování školní připravenosti u dětí s odloženou školní docházkou. Ve své práci se zabývám možnostmi posouzení úrovně školní připravenosti, popisem jejích základních složek a ...
  • Děti se syndromem ADHD v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hotová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Pre-school aged children with ADHD syndrome This bachelor thesis deals with the upbringing and educational procedures with kindergarden children who have ADHD syndrome. The aim of this thesis was the development of pedagogical ...
  • Děti z dětských domovů a jejich začlenění do třídní skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pejclová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 1. 2012
   Anotace: Diplomová práce s názvem Děti z dětských domovů a jejich začlenění do třídní skupiny je zaměřena na problematiku přijímání role žáka u dětí z dětských domovů integrovaných do běžných základních škol. Diplomová ...
  • Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování. Evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlas Martanová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 12. 2011
   TITLE: Efficiency Consulting Care for Children with Behavior Disorders. The Evaluation of Multisystem Model of Indicated Prevention Implemented in the Pedagogical - Psychological Counseling Center in Prague 6. AUTHOR: PhDr. ...
  • Formování třídy jako sociální skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Ťažká, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Cílem diplomové práce je vytvořit program třídních setkání, která mají preventivně působit na prohloubení kamarádských vztahů ve třídě a na navození pocitu sounáležitosti s třídnickou skupinou. Projekt je vystavěn na podporu ...
  • Možnosti využití metod koučování v práci školního psychologa 

   Defence status: DEFENDED
   Libert, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tato práce se zabývá možnostmi využití metod koučování v práci školního psychologa. Teoretická část mapuje trendy v oblasti koučování a různé přístupy ke koučování. Praktická část se zabývá specifickou metodou koučování - ...
  • Muzikoterapie u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Čadek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Následující práce se zabývá muzikoterapeutickým procesem u skupiny předškolních dětí. Snahou je vnímat tento proces z perspektivy dynamiky malé skupiny. V rámci práce je ústřední následující výzkumná otázka: "Jaké jevy ...
  • Podpora kamarádských vztahů ve školní třídě za užití metod a technik dramatické výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Moláčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá podporou kamarádských vztahů ve školní třídě za užití metod a technik dramatické výchovy. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku žáka mladšího školního věku a školní třídu ...
  • Podpora prosociálního chování dětí ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
  • Představy smrti u dětí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kubáňková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   The aim of this paper is better understanding how children think about the world and what they know about how it goes there. The ambition of the research is to find meanings that children attach to the death. One of the ...
  • Představy smrti u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubáňková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   The aim of this paper is better understanding how children think about the world and what they know about how it goes there. The ambition of the research is to find meanings that children attach to the death. One of the ...
  • Příprava dítěte přeškolního věku na vstup do základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Přeučilová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Rozdíly v ústavní výchově kojenců v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Sebehodnocení adolescentů se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Rubášová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Diplomová práce pojednává o problematice sebepojetí a sebehodnocení adolescentů se specifickými poruchami učení. Teoretická část je zaměřena na specifické poruchy učení, adolescenci a sebepojetí dospívajících. V praktické ...
  • Stimulační program zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí před nástupem do školy 

   Defence status: DEFENDED
   Görglová, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačních kompetencí v souvislosti s otázkou školní připravenosti. Obsahem teoretické části je objasnění základních pojmů v oblasti komunikace a dalších blízkých termínů, jakými ...
  • Systematická podpora dětí s odkladem školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Krchová, Melanie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
  • Školní psycholog očima učitelů základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Finková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Diplomová práce "Školní psycholog očima učitelů základní školy" se zabývá problematikou nově zaváděné poradenské profese, profese školního psychologa. V teoretické části je definována profese školního psychologa nejen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV