• Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření 

   Portychová Richterjörková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Diplomová práce ,,Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření" se v teoretické rovině zabývám pojmem školní zralosti, školní připravenosti a důvody vedoucími k odkladu školní docházky. Nejhlavnějším ...
  • Analýza příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření 

   Vojtušová, Radmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Smyslem diplomové práce bylo zjištění nejčastějších příčin odkladů školní docházky v rámci regionálního šetření a porovnání s názory rodičů, učitelů ZŠ a MŠ. V souvislosti s tímto tématem se autorka zabývala v první části ...
  • Děti s ADHD syndromem v předškolním věku 

   Sklenářová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Diplomová práce pojednává o syndromu ADHD v populaci předškolních dětí. Teoretická část charakterizuje pojmy: definice syndromu ADHD, příčiny jeho vzniku, projevy, charakteristiku syndromu v jednotlivých vývojových etapách, ...
  • Děti s odloženou školní docházkou 

   Rosová, Beata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Diplomová práce je věnována problematice posilování školní připravenosti u dětí s odloženou školní docházkou. Ve své práci se zabývám možnostmi posouzení úrovně školní připravenosti, popisem jejích základních složek a ...
  • Děti se syndromem ADHD v předškolním věku 

   Hotová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Pre-school aged children with ADHD syndrome This bachelor thesis deals with the upbringing and educational procedures with kindergarden children who have ADHD syndrome. The aim of this thesis was the development of pedagogical ...
  • Děti z dětských domovů a jejich začlenění do třídní skupiny 

   Pejclová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 1. 2012
   Anotace: Diplomová práce s názvem Děti z dětských domovů a jejich začlenění do třídní skupiny je zaměřena na problematiku přijímání role žáka u dětí z dětských domovů integrovaných do běžných základních škol. Diplomová ...
  • Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování. Evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 

   Pavlas Martanová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 12. 2011
   NÁZEV: Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování. Evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko - psychologické poradně v Praze 6. AUTOR: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová ...
  • Formování třídy jako sociální skupiny 

   Ťažká, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Cílem diplomové práce je vytvořit program třídních setkání, která mají preventivně působit na prohloubení kamarádských vztahů ve třídě a na navození pocitu sounáležitosti s třídnickou skupinou. Projekt je vystavěn na podporu ...
  • Možnosti využití metod koučování v práci školního psychologa 

   Libert, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tato práce se zabývá možnostmi využití metod koučování v práci školního psychologa. Teoretická část mapuje trendy v oblasti koučování a různé přístupy ke koučování. Praktická část se zabývá specifickou metodou koučování - ...
  • Muzikoterapie u předškolních dětí 

   Čadek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Následující práce se zabývá muzikoterapeutickým procesem u skupiny předškolních dětí. Snahou je vnímat tento proces z perspektivy dynamiky malé skupiny. V rámci práce je ústřední následující výzkumná otázka: "Jaké jevy ...
  • Podpora kamarádských vztahů ve školní třídě za užití metod a technik dramatické výchovy 

   Moláčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá podporou kamarádských vztahů ve školní třídě za užití metod a technik dramatické výchovy. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku žáka mladšího školního věku a školní třídu ...
  • Podpora prosociálního chování dětí ve školní družině 

   Klimešová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
  • Představy smrti u dětí 

   Kubáňková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Cílem práce je porozumění tomu, jak děti přemýšlí o světě a jak se v něm orientují. Ambicí výzkumu je nalezení významů, které děti smrti přikládají. Jedním z předpokladů výzkumu je domněnka, že na představy o smrti se nelze ...
  • Představy smrti u dětí 

   Kubáňková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   Cílem práce je porozumění tomu, jak děti přemýšlí o světě a jak se v něm orientují. Ambicí výzkumu je nalezení významů, které děti smrti přikládají. Jedním z předpokladů výzkumu je domněnka, že na představy o smrti se nelze ...
  • Příprava dítěte přeškolního věku na vstup do základní školy 

   Přeučilová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Rozdíly v ústavní výchově kojenců v ČR 

   Říhová, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Sebehodnocení adolescentů se specifickými poruchami učení 

   Rubášová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Diplomová práce pojednává o problematice sebepojetí a sebehodnocení adolescentů se specifickými poruchami učení. Teoretická část je zaměřena na specifické poruchy učení, adolescenci a sebepojetí dospívajících. V praktické ...
  • Stimulační program zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí před nástupem do školy 

   Görglová, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačních kompetencí v souvislosti s otázkou školní připravenosti. Obsahem teoretické části je objasnění základních pojmů v oblasti komunikace a dalších blízkých termínů, jakými ...
  • Systematická podpora dětí s odkladem školní docházky 

   Krchová, Melanie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
  • Školní psycholog očima učitelů základní školy 

   Finková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Diplomová práce "Školní psycholog očima učitelů základní školy" se zabývá problematikou nově zaváděné poradenské profese, profese školního psychologa. V teoretické části je definována profese školního psychologa nejen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV