• Fenomén hypersenzitivních jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem hypersenzitivních jedinců. Zaměřuje se na charakteristiku hypersenzitivních jedinců a na to, jak se rys v různých oblastech života oblasti prožívání, vnímání, myšlení, v prostředí ...
  • Jak prožívají menstruaci ženy z ženských kruhů a ženy mimo ně 

   Defence status: DEFENDED
   Fousková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The thesis explores women's experiencing of menstruation and it compares the experiencing in two groups, one consisting of women who have attended women's circles, and the other of women who have not. In addition to ...
  • Od ducha k lupiči: Vývoj strachu u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Brummer, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   From ghost to robber: Development of fears of early school age children Bc. Martin Brummer ANNOTATION The diploma thesis is focused on the area of children's fears and monsters. It is a long-range study. The research follows ...
  • Ověření efektivity intervenčního programu na podporu školní připravenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Obsahem výzkumné části bylo vytvoření intervenčního programu, který byl realizován se skupinou deseti dětí, které se chystají v dubnu k zápisu do prvních tříd. Tento program byl zaměřen na rozvoj jednotlivých oblastí, a ...
  • Posttraumatický rozvoj po úmrtí blízké osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Finkousová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Bakalářská práce se zabývá tématem posttraumatického rozvoje v důsledku úmrtí blízké osoby. Zaměřuje se na mladé dospělé, kterým zemřel blízký příbuzný (rodič, prarodič), v rámci dospívání a dospělosti. Cílem práce je ...
  • Proces začleňování sociálně znevýhodněných dětí do prostředí mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Severová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Diplomovou práci tvořím kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, který zkoumá proces začleňování dětí do prostředí mateřských škol. V této práci uceleně zjišťuji, jak se podílí kolektiv mateřské školy na procesu ...
  • Psychoterapie obětí sexuálního násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Fiantoková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá psychoterapií obětí násilného vztahu (primárně obětí sexuálního násilí). Cílem práce je skrze rozhovory s odborníky nahlédnout na jejich individuální zkušenosti s těmito klienty a zkoumat vliv ...
  • Rituály jako rudimenty magického myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Trčková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá magickým myšlením v dospělosti. Jejím záměrem je zmapovat konkrétní projevy magického myšlení v období dospělosti a porovnat je s magickým myšlením v dětství, dále se zaměřuje na souvislost ...
  • Speciální potřeby leváků ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   This bachelor thesis deals with left-handedness (sinistrality) in the environment of after-school clubs. The theoretical part defines sinistrality with respect to attitude to it in history, describes the types and forms ...
  • Strachy a strašidla u dětí předškolního a mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Brummer, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem strašidel v představách dětí. Teoretická část pojednává o vlivu strašidel na evropskou kulturu, definuje pojem strachu a uvádí základní rozdíly v jeho obsahu u dětí předškolního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV