• Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles 

   Greben, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 4. 2018
   Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové ...
  • Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles 

   Greben, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 3. 2018
   Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové ...
  • Bioapplications of novel nanostructured materials 

   Fučíková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 4. 2012
   Title: Bioapplications of novel nanostructured materials Author: Anna Fučíková Department / Institute: Department of Chemical Physics and Optics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor ...
  • Biologické aplikace polovodičových kvantových teček 

   Brunátová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Geophysical imaging of landslides in various geological settings 

   Haile, Ezra Tadesse (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Pro zjištění detailní stavby těla sesuvů v okolí města Mekele v severní Etiopii bylo, jakožto součást většího objemu geologických prací, provedeno měření pomocí mělké refrakční seismiky. Zájmová oblast je hornatá s hluboce ...
  • Interpretace tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice 

   Melnyk, Anastasiia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   English abstract The thesis is devoted to the interpretation of gravity data in granite intrusions of Moldanubian Pluton near Kaplice. This research was based on gravimetric field measurements taken on two parallel profiles ...
  • Interpretace tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice 

   Melnyk, Anastasiia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce je věnována interpretaci tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice Tento výzkum probíhal na základě gravimetrických terénních měřěni v dubnu 2016. Měřeno bylo ...
  • Mezioborové vztahy fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání 

   Konečný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Název práce: Mezioborové vztahy fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem mezioborových vztahů fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání. V rámci jejího řešení byly na ...
  • Měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence 

   Smísitel, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   V této bakalářské práci se budeme zabývat určováním absolutního kvantového výtěžku (účinnosti) fotoluminiscence, která je rovna podílu počtu vyzářených fotonů a počtu absorbovaných fotonů. Velmi častým postupem měření je ...
  • Optical Properties of Silicon Nanostructures 

   Janda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Studium Diendorf-Boskovické struktury pomocí geofyzikálních metod 

   Alexa, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The objective of this thesis is to compare applications of seismic and geoelectric methods and to state recommendations for their application in future geological prospection, especially application of shallow seismic ...
  • Studium koloidních suspenzí křemíkových nanokrystalů 

   Fučíková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Práce se věnuje optickým a biofyzikálním vlastnostem koloidních suspenzí nanokrystalů porézního křemíku (dále jen por-Si) v různých rozpouštědlech, podmínkám vzniku por-Si s různými maximy luminiscence a jejich optické ...
  • Výzkum vulkanických struktur pomocí geofyzikálních metod, lokalita Rybí loučky v Jizerských horách 

   Fait, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This thesis briefly depicts fundamental principles of three geophysical methods (gravimetry, magnetometry and electrical resistivity profiling), which had been used during research at the Rybí lou ky site in order to clarify ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV