• Artefiletika na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Diplomová práce Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací se zabývá možností využití biblioterapie a jejích prvků v rámci výuky českého jazyka, kdy prostřednictvím práce ...
  • Biblioterapie jako nástroj rozvoje tolerance odlišnosti u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 5. 2021
  • Biblioterapie s opuštěnými dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Kadrlová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce "Biblioterapie u dětí v dětských domovech" pojednává o využití biblioterapie u dětí v dětských domovech. Hlavním cílem práce je shrnout teoretické poznatky z oblasti biblioterapie a dětských domovů a ...
  • Čtenářské zájmy u lidí s Aspergerovým syndromem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Melicherčíková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá vztahem ke čtení u vybraných lidí s Aspergerovým syndromem. Cílem práce je prozkoumat individuální čtenářské zkušenosti vybraných lidí s Aspergerovým syndromem. První kapitola teoretické části ...
  • Dramaterapie u osob s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Klausová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tématem využití dramaterapeutických technik při práci s osobami s mentálním postižením. Práce zahrnuje problematiku mentální retardace, vymezuje dramaterapii a využití jejích technik při práci s ...
  • Ergoterapie u žáků praktické třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Bakalářská práce Ergoterapie u žáků praktické třídy se zabývá možnostmi využití ergoterapie pro rozvoj jedince v oblasti sociálních dovedností prostřednictvím rukodělných činností a her u žáků praktické třídy s diagnostikovanou ...
  • Ergoterapie v Léčebně dlouhodobě nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Čiháková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Možnosti ergoterapie u osob po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
  • Možnosti zklidnění a zlepšení koncentrace pozornosti u dětí školního věku s ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Nácvik sebeobslužných činností u dětí mladšího školního věku s mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrná, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Stříbrná, K. Nácvik sebeobslužných činností u dětí mladšího školního věku s mentální retardací. Bakalářská práce. Praha: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: Mgr. ...
  • Přínos dramaterapie pro dospělého jedince s MP 

   Defence status: DEFENDED
   Filipková, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Bakalářská práce se zabývá dramaterapií u jedinců s lehkým mentálním postižením. Jsou zde analyzovány základní pojmy týkající se lehké mentální retardace. Čtenář je seznámen s dramaterapeutickými pojmy, definicemi a ...
  • Slovní zásoba dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This thesis is focused on the evaluation of lexical-semantic level in primary school children. Vocabulary is tested in a population of children with and without the postponement of compulsory schooling. Diagnostic testing ...
  • Uplatnění vývojové biblioterapie u dětí předškolního věku v rodinách 

   Defence status: DEFENDED
   Rejmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Využitie ergoterapie u osôb s mentálnym postihnutím 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Katarína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Bakalárska práca sa zaoberá témou využitia ergoterapie a ergoterapeutických techník pri práci s osobami s mentálnym postihnutím. Práca obsahuje problematiku mentálneho postihnutia, charakterizuje ergoterapiu ako jednu z ...
  • Využití arteterapeutických metod u dospělých s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
  • Využití arteterapie v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

   Defence status: DEFENDED
   Ibermajerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
  • Využití biblioterapie jako formy reedukace u dětí s dyslexií 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   MUSILOVÁ, M. Využití biblioterapie jako formy reedukace u dětí s dyslexií. Diplomová práce. Praha: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: Mgr. Barbara Valešová Malecová, ...
  • Využití biblioterapie pro rozvoj slovní zásoby u žáků v přípravné třídě ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Diplomová práce Využití biblioterapie pro rozvoj slovní zásoby u žáků v přípravné třídě ZŠ se zabývá využitím a účinností biblioterapie jako nástroje pro rozvoj slovní zásoby u žáků v přípravné třídě ZŠ. Práci tvoří dvě ...
  • Využití biblioterapie u dětí předškolního věku: Terapie pohádkou 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 1. 2014
   Bakalářská práce se zabývá využitím terapie pohádkou u dětí předškolního věku. Jejím cílem je především navrhnout vhodné biblioterapeutické techniky pro práci s předškolními dětmi. Práce se dále snaží představit terapii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV