• Artefiletika na základní škole 

   Vaněčková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací 

   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Diplomová práce Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací se zabývá možností využití biblioterapie a jejích prvků v rámci výuky českého jazyka, kdy prostřednictvím práce ...
  • Biblioterapie s opuštěnými dětmi 

   Kadrlová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce "Biblioterapie u dětí v dětských domovech" pojednává o využití biblioterapie u dětí v dětských domovech. Hlavním cílem práce je shrnout teoretické poznatky z oblasti biblioterapie a dětských domovů a ...
  • Dramaterapie u osob s mentálním postižením 

   Klausová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tématem využití dramaterapeutických technik při práci s osobami s mentálním postižením. Práce zahrnuje problematiku mentální retardace, vymezuje dramaterapii a využití jejích technik při práci s ...
  • Ergoterapie u žáků praktické třídy 

   Procházková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Bakalářská práce Ergoterapie u žáků praktické třídy se zabývá možnostmi využití ergoterapie pro rozvoj jedince v oblasti sociálních dovedností prostřednictvím rukodělných činností a her u žáků praktické třídy s diagnostikovanou ...
  • Ergoterapie v Léčebně dlouhodobě nemocných 

   Čiháková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Možnosti ergoterapie u osob po cévní mozkové příhodě 

   Stříbrská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
  • Možnosti zklidnění a zlepšení koncentrace pozornosti u dětí školního věku s ADHD 

   Cibulková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Nácvik sebeobslužných činností u dětí mladšího školního věku s mentální retardací 

   Stříbrná, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Stříbrná, K. Nácvik sebeobslužných činností u dětí mladšího školního věku s mentální retardací. Bakalářská práce. Praha: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: Mgr. ...
  • Přínos dramaterapie pro dospělého jedince s MP 

   Filipková, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Bakalářská práce se zabývá dramaterapií u jedinců s lehkým mentálním postižením. Jsou zde analyzovány základní pojmy týkající se lehké mentální retardace. Čtenář je seznámen s dramaterapeutickými pojmy, definicemi a ...
  • Slovní zásoba dětí mladšího školního věku 

   Hrubá, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This thesis is focused on the evaluation of lexical-semantic level in primary school children. Vocabulary is tested in a population of children with and without the postponement of compulsory schooling. Diagnostic testing ...
  • Uplatnění vývojové biblioterapie u dětí předškolního věku v rodinách 

   Rejmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Využitie ergoterapie u osôb s mentálnym postihnutím 

   Sommerová, Katarína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Bakalárska práca sa zaoberá témou využitia ergoterapie a ergoterapeutických techník pri práci s osobami s mentálnym postihnutím. Práca obsahuje problematiku mentálneho postihnutia, charakterizuje ergoterapiu ako jednu z ...
  • Využití arteterapie v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

   Ibermajerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
  • Využití biblioterapie u dětí předškolního věku: Terapie pohádkou 

   Staňková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 1. 2014
   Bakalářská práce se zabývá využitím terapie pohádkou u dětí předškolního věku. Jejím cílem je především navrhnout vhodné biblioterapeutické techniky pro práci s předškolními dětmi. Práce se dále snaží představit terapii ...
  • Využití biblioterapie u dětí s ADHD staršího školního věku 

   Vejvodová, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the issue of bibliotherapy and possibilities of its use in older school age children with ADHD diagnosis. The objective of this thesis is to create, to implement and to evaluate a bibliotherapeutic ...
  • Využití biblioterapie u dětí se specifickými poruchami učení 

   Šustrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Využití biblioterapie u dospělých osob s drogovou závislostí 

   Veselá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Využití biblioterapie u osob s drogovou závislostí 

   Tmejová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Bibliografický záznam TMEJOVÁ, H. Využití biblioterapie u osob s drogovou závislostí. Bakalářská práce. Praha: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: Mgr. Barbara ...
  • Využití biblioterapie v mateřských školách 

   Gebhartová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   GEBHARTOVÁ, J. Use of Bibliotherapy in Preschool Education. Bacheleor's thesis. Praha: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce: Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., 2017. 55 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV