• Antidepresivní účinek ketaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Revayová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Ketamin je používán jako anestetikum především ve veterinární medicíně a pediatrii. Před třinácti lety padl zájem na ketamin jako antidepresivum. Antidepresivní účinek ketaminu má rychlý nástup a působí i u pacientů, kteří ...
  • Automatizované monitorování chování jako nové paradigma ve výzkumu depresivní choroby 

   Defence status: DEFENDED
   Revayová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Rychle nastupující antidepresivní účinek ketaminu udává nový směr ve výzkumu depresivní poruchy, jeho efekt byl hodnocen v této práci. Hlavním zaměřením práce však jsou nové metodologické přístupy ve výzkumu depresivní ...
  • Biological significance of neuroactive steroids in animal models of brain diseases 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousek, Lukáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Neurosteroidy jsou významnými regulátory ve fyziologii a patofyziologii mozku, které rídí inhibici a excitaci nervového prenosu. Cílem predkládané práce bylo zhodnotit biologický význam neuroaktivního steroidu 3_5_-pregnanolonu ...
  • Experimentální modely ischemického poškození mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Alexová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Název práce: Experimentální modely ischemického poškození mozku Autor: Daniela Alexová Katedra: Katedra fyziologie Školitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D. Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem experimentálních modelů ...
  • Neurální aktivita u stereotypního chování v quinpirolem indukovaném zvířecím modelu obsedantně kompulsivní poruchy (OCD) 

   Defence status: DEFENDED
   Alexová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Hlavním cílem této práce bylo určit změny v neuronální aktivitě anteriorní cingulátní kůry (ACC), orbitofrontální kůry (OFC) a mediální prefrontální kůry (MPC) potkanů senzitizovaných agonistou D2/D3 receptorů quinpirolem ...
  • Neurobiologie hypoxicko-ischemického poškození mozku v raném postnatálním období 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kuchtiak, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Patologie hypoxicko-ischemického poškození mozku je velmi dobře popsána u dospělých jedinců, zatímco v perinatálním období není zdaleka vše zcela známo. Tento závažný inzult v raném postnatálním období vede často k trvalým ...
  • Neurobiologie hypoxicko-ischemického poškození mozku v raném postnatálním období 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchtiak, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Patologie hypoxicko-ischemického poškození mozku je velmi dobře popsána u dospělých jedinců, zatímco v perinatálním období není zdaleka vše zcela známo. Tento závažný inzult v raném postnatálním období vede často k trvalým ...
  • Neuroprotektivní efekt 3α5β-pregnanolonglutamátu v animálním modelu ischemického poškození mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   The neuroactive steroid 3α5β-pregnanolon glutamate (3α5βP-Glu) is the synthetic analogue of a naturally-occurring 3α5β-pregnanolon sulfate. Both agents inhibit preferentially tonically activated NMDA receptors by a ...
  • Role střevní mikrobioty v rozvoji Alzheimerovy demence 

   Defence status: DEFENDED
   Hakenová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Zachování zdraví ve vyšším věku závisí na funkci biologických homeostatických systémů (nervové, endokrinní a imunitní činnosti), v čemž hraje klíčovou roli biologická interakce mezi těmito systémy a střevní mikrobiotou. ...
  • Účinek parciálních agonistů 5HT1A receptorů na kognitivní funkce v animálním modelu schizofrenii podobného chování 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Serotonin je neurotransmiter podílející se na regulaci mnoha fyziologických funkcí. Hlavní serotoninergní neurony se vyskytují v rafeálních jádrech mozkového kmene. Rafeální jádra inervují mnoho oblastí mozku včetně mozkové ...
  • Účinky multipotentních sloučenin ovlivňujících neurotransmisi ve farmakologických animálních modelech kognitivního deficitu 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 12. 2021
   V rámci preklinického výzkumu farmakoterapie Alzheimerovy nemoci je v současnosti věnována pozornost multipotentním sloučeninám, umožňujícím intenzifikaci účinku zasažením více patofyziologických mechanismů. Práce se proto ...
  • Vliv antagonistů NMDA receptorů na chování 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   NMDA (N-methyl-D-aspartátové) receptory jsou glutamátem řízené iontové kanály, nacházející se v centrální nervové soustavě. Umožňují excitační neurotransmisi a mají zásadní význam pro synaptickou plasticitu a další funkce, ...
  • Vliv dizocilpinu na behaviorální strategie potkanů v úloze aktivního vyhýbání se místu 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Látky působící jako nekompetitivní antagonisté NMDA receptorů mohou mít psychomimetický efekt - jsou schopné vyvolat u zdravých dobrovolníků chování podobné schizofrenii. Jednou z látek s těmito vlastnostmi je i dizocilpin ...
  • Vliv neuroaktivních steroidů inhibujících NMDA receptory na chování 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Neuroaktivní steroid pregnanolon glutamát (Pg glu), syntetický analog přirozeně se vyskytujícího pregnanolon sulfátu (3alfa5betaS), má neuroprotektivní vlastnosti a minimum nežádoucích účinků. Předmětem mé práce je vliv ...
  • Vliv střevní mikrobioty na rozvoj neurodegenerativních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Hakenová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Během stárnutí dochází přirozeně k biologickým změnám, v jejichž důsledku dochází ke snížení funkční kapacity organismu, což je doprovázeno i zvýšeným rizikem zánětlivých procesů, které se podílejí na rozvoji neurodegenerativních ...
  • Využití tryptofanové deplece ve studiu mechanismu účinku psychofarmak 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Tryptofanová deplece je široce využívaná nefarmakologická neinvazivní metoda, která se uplatňuje především při zkoumání úlohy serotoninu (5-hydroxytryptaminu, 5-HT) u lidí i zvířat. Metoda využívá možnosti manipulovat ...
  • Význam NMDA antagonistů v animálních modelech ischemického poškození mozku a deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Glutamátergní systém je hlavním excitačním systémem a glutamátové receptory jsou hojně exprimovány v celé nervové soustavě. Jejich nejrozšířenější typ N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou esenciální pro fyziologický ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV