Now showing items 1-13 of 13

  • Administrativní zatížení v práci ředitele základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vychytilová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 31. 1. 2020
   This bachelor thesis with the topic "The administrative burden in the work of headmaster of the primary school" is aiming to find out, which factors of administrative management, headmasters of the primary school perceive ...
  • Asistent pedagoga a vliv jeho spolupráce s učitelem na řízení učebních činností žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 6. 2021
   (česky) Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat spolupráci asistenta pedagoga a učitele při řízení učebních činností žáka jak z pohledu asistenta pedagoga, tak i učitele. V teoretické části je věnována pozornost samotnému ...
  • Efektivita vzdělávacího programu Národního institutu dalšího vzdělávání z pohledu asistentů pedagoga 

   Defence status: DEFENDED
   Frančíková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the effectiveness of the educational program of the National Institute of Further Education in Prague (National Institute of Pedagogy) from the point of view of its graduates, teaching assistants. ...
  • Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi jako prostředek k začleňování handicapovaných dětí do volnočasové zájmové skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Ketrin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   This diploma thesis aims to determine whether hyporehabilitation in pedagogical and social practice is a suitable tool of integrating handicapped children into a group. The research is divided into theoretical and research ...
  • Motivace a faktory ovlivňující zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   The diploma thesis deals with the motivation for further education of pedagogical staff and the factors that influence this motivation. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part ...
  • Podpora začínajícího učitele v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Šmolíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce pojednává o podporách začínajících učitelů v mateřských školách. Cílem práce je zjistit, jaké podpory jsou nabízeny začínajícím učitelům v mateřských školách a zda je tato podpora pro začínající učitele ...
  • Porovnání systémů pěstounské péče a dětských domovů v Ústeckém kraji. 

   Defence status: DEFENDED
   Turfandovová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na rozdíly v systému péče o děti v dětském domově a v pěstounské péči. Mezi základní právo dětí v případě jejich odloučení od rodičů, které vychází z Úmluvy o právech dítěte, patří právo na ...
  • Působení stresorů na studenty gymnázia při maturitní zkoušce 

   Defence status: DEFENDED
   Hamáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The bachelor's thesis deals with the effects of stress and stressors on grammar school students in relation to the graduation exam. The focus is also on coping strategies, that are being used by students for the sake of ...
  • Spolupráce mateřské školy a rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Keselicová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 31. 1. 2020
   (in English): The bachelor thesis deals with the issue of cooperation between nursery school and family. The aim of the bachelor thesis is to analyze the cooperation of nursery school and family in the context of socialization ...
  • Spolupráce rodiny a školy při integraci/inkluzi dítěte 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Widlová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Anotace: "Spolupráce rodiny a školy při integraci/inkluzi dítěte" zjišťuje kvalitu spolupráce základních škol a rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a její vliv na vnímání integrace či inkluze. Zkoumá rozdíly ...
  • Spolupráce rodiny a školy při integraci/inkluzi dítěte 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Widlová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   "Family and school cooperation in child integration / inclusion" identifies the quality of cooperation between primary schools and families of children with special educational needs and its impact on the perception of ...
  • Syndrom vyhoření u vychovatelů školních družin 

   Defence status: DEFENDED
   Prosecká, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The bachelor's thesis "Burnout syndrome of after-school club teachers" deals with the issue of burnout syndrome among after school club teachers. The theoretical part is focused on clarifying the concept of burnout syndrome ...
  • Školní z(ne)hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Poljaková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Diplomová práce Školní z(ne)hodnocení se zabývá fenoménem hodnocení ve školním prostředí v širším smyslu. Soustředí se zejména na psychosociální souvislosti hodnotících procesů. Jedná se o kvalitativní studii zaměřenou na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV