• Analysis of the role of TIF32 and HCR1 subunits of eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) in association of the Multifactor complex with the small ribosomal subunit. 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmannová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Binding of eIF3 in complex with eIF5 and eIF1 to the 40S ribosomal subunit is accompanied by dramatic structural changes 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Eukaryotické iniciační faktory (eIF) jsou pro průběh eukaryotické translace minimálně stejně důležité jako ribosom. Některé tyto faktory mají rozdílné úlohy napříč celou translací v zajištění korektního složení preiniciačního ...
  • Characterization of the molecular mechanism of translation reinitiation in yeast. 

   Defence status: DEFENDED
   Pondělíčková, Vanda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 10. 2014
   Translation initiation is a multi-step process culminating in formation of the elongation- competent 80S ribosome. It requires accurate assembly of small and large ribosomal subunits, mRNA, initiation Met-tRNAi Met and at ...
  • Charakterizace dvou nejmensich podjednotek eIF3 a jejich úloh v translaci. 

   Defence status: DEFENDED
   Cuchalová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 4. 2013
   Protein synthesis or mRNA translation is a complex and highly conserved process. Translation consists of initiation, elongation, termination, and ribosome recycling stages. Since most regulation occurs during initiation, ...
  • Complex structural and functional analysis of individual subunits of yeast translation initiation factor 3. 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmannová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 3. 2014
   5 ABSTRACT Translation initiation in eukaryotes is a complex process promoted by numerous proteins or protein complexes called eukaryotic initiation factors (eIFs). The eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) is a multisubunit ...
  • Dissection of eIF3 functional domains promoting the 48S pre-initiation complex assembly 

   Defence status: DEFENDED
   Beznosková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   V eukaryotech, iniciace translace je řízena až dvanácti iniciačními faktory (eIF) a začíná zformováním 43S pre-iniciačního komplexu (PIC), který se skládá z malé ribozomální podjednotky (40S), eIF2.GTP/Met-tRNAi Met ...
  • Functional analysis of eIF3e subunit of human translation initiation factor 3 in living cells. 

   Defence status: DEFENDED
   Šikrová, Darina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   3 Abstrakt Eukaryotický iniciační faktor 3 (eIF3) je významným hráčem zúčastňujícim se více kroků iniciace translace, která v konečném důsledku vede k vytvoření elongace-schopného 80S ribosómu. Se svými 13 podjednotkami ...
  • Functional analysis of the TIF32-HLD-PRT1-RRM-HCR1 module of the yeast translation initiation factor 3 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmannová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   The eIF3 is in yeast S. cerevisiae composed of five core essential subunits (TIF32, NIP1, PRT1, TIF34 and TIF35) and one nonessential substoichiometric subunit (HCR1), and as such represents the most complex initiation ...
  • Functional and biochemical characterization of elF3 and elF3j in Saccharomyces cerevisiae and human cell lines 

   Defence status: DEFENDED
   Wagner, Susan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 6. 2014
   3 Abstract 3.1 english Translation is divided into initiation, elongation, termination and ribosome recycling. One of the largest eukaryotic initiation factors (eIF), eIF3, plays a role in nearly all steps of initiation ...
  • Mapping the contact points between eukaryotic translation initiation factor eIF3 and the 40S ribosomal subunit. 

   Defence status: DEFENDED
   Kouba, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Translation initiation in eukaryotes is a multistep process requiring the orchestrated interaction of several eukaryotic initiation factors (eIFs) together with the small ribosomal subunit to locate the mRNA's translational ...
  • Molecular details of translation reinitiation in budding yeast 

   Defence status: DEFENDED
   Mohammad, Mahabub Pasha (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Eukaryotická iniciace translace je vysoce komplexní proces zahrnující celou řadu fází. Iniciace translace je zahájena sestavením preiniciačního komplexu 43S, který nasedá na 5' čepičku mRNA a následně pročítá mRNA za účelem ...
  • Molecular principles of translation reinitiation in mammals 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Vladislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 2. 2018
   Iniciace translace představuje mnohastupňový proces, který zajišťuje sestavení 80S ribosomu na AUG start kodonu molekuly mRNA, jež má být přeložena do polypeptidového řetězce. Správný průběh tohoto procesu je řízen mnoha ...
  • The role of elF3 a Rps3 in stop codon readthrough 

   Defence status: DEFENDED
   Poncová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Translation represents a highly regulated, interconnected process of protein synthesis in the cell. It could be divided into 4 phases: initiation, elongation, termination, and ribosomal recycling. Our laboratory is involved ...
  • Role of small ribosomal proteins forming the decoding site in translation. 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Translation is one of the key mechanisms occurring in the cell during every second of its existence. It is a very complex process ensured by three main actors: tRNAs, mRNAs and ribosomes. Despite of being thoroughly studied ...
  • The role of the N-terminal domain of the a/TIF32 subunit of eIF3 in mRNA recruitment to the 43S pre-initiation complexes. 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Vladislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Iniciace translace představuje složitý proces, který zajišťuje sestavení 80S ribosomu schopného elongace ze 40S a 60S ribosomálních podjednotek, z iniciátorové tRNA a z dané mRNA, a jehož správný průběh je řízen mnoha ...
  • The role of translation initiation factor 3 (eIF3) in translation termination. 

   Defence status: DEFENDED
   Beznosková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Protein synthesis is a tightly regulated process of gene expression. Each gene has its start and its stop, which is determined by one of the three stop codons. Many recent articles describe ribosomes that purposely bypass ...
  • Translation reinitiation mechanism on mRNA of trascriptional activator GCN4. 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Vladislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Translační reiniciace je genově specifický mechanismus kontroly translace, který využívá schopnosti něktrých krátkých otevřených čtecích rámců (uORFs) předcházejících v mRNA hlavní otevřený čtecí rámec zadržet 40S ribosomální ...
  • Translational control in immune response. 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváček, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Imunitní reakce často vyžaduje rychlé změny v expresi genů, které mění fyziologii daných buněk. Množství článků dokládajících rozhodující vliv translační kontroly v tomto aspektu biologie buňky roste. Cílem této práce je ...
  • Úloha eIF3 v přenosu mRNA na 43S preiniciačni komplex 

   Defence status: DEFENDED
   Beznosková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Jedním z důležitých momentů genové exprese u eukaryot je iniciace translace, která je závislá na souhře mnoha eukaryotických iniciačních faktorů, malé (40S) a velké (60S) podjednotky eukaryotního ribosomu, mRNA a iniciační ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV