• Accumulation of Foreign Exchange Reserves: Asian Case 

   Tůma, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bachelor's thesis deals with development of accumulation of foreign exchange reserves in selected Asian countries. In the first chapter various reasons for holding reserves are described. Apart from standard operational ...
  • Central Bank Interventions and Their Influences on Exchange rates: The Case of TURKEY 

   Ucar, Ferit (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This study attempts to analyze the efficiency of intervention policy in Turkey during the period between 4.1.2005 and 31.12.2012 with a sub period which is between 4.1.2007 and 31.12.2010. For our study purpose, therefore ...
  • The Czech Republic's Participation in the Association Agreement between the European Union and Central America and its Policy Implications 

   Morales Interiano, Andrés (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   University College London - School of Slavonic and East European Studies Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague - Faculty of Social Sciences International Masters in Economy, State & Society - Economics ...
  • Definition of Relevant Market in Rail Transportation on the Route Prague - Košice using consumer survey 

   Juhásová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Cieľom práce je definovanie relevantného trhu v odvetví železničnej dopravy na trase Praha - Košice. V teoretickej časti popisujeme koncept relevantného trhu, jeho využitie a význam pre hospodársku súťaž. Vysvetľujeme ...
  • Detection and survival analysis of cartels. Evidence from the European Union 

   Blšťáková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   - cz Tato práce se zabývá analýzou antimonopolní politiky se zaměřením na kartelové dohody v Evropské unii. Cox·v model proporcionálních rizik je v rámci této práce použit pro predikci proměnných, které ovlivňují trvání a ...
  • Evaluation of the Office for Protection of Competition Decisions Regarding Abuse of Dominance with an Effects-Based Approach 

   Hruban, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Bakalářská práce zkoumá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v případech zneužití dominantního postavení se zaměřením na jejich dopad na spotřebitele. První část stručně shrnuje teorie ekonomického ...
  • An Evaluation of Water Supply Ownership in Europe 

   Klímová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce se zabývá tématem efektivnosti vlastnických struktur ve vodárenství v Evropě. Poskytuje základní informace o typech vlastnictví a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Dále je uveden přehled státní ...
  • Family House Market in Europe during the Recent Crisis 

   Béreš, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Název DP v jazyce práce Family House Market in Europe during the Recent Crisis Podnázev práce Překlad názvu DP v angličtině nebo češtině Trh ...
  • FDI and the spillover effect analysis: the case of Ethiopia 

   Turi, Abeba Nigussie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   This thesis presents the spilling over effect resulting from the foreign direct investment with a focus on the manufacturing firms. It covers extensive econometric analysis based the Central Statistics Agency's (CSA) survey ...
  • Hodnocení dopadů regulace novely zákona o ochraně hospodářské soutěže 

   Šafka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V září roku 2009 byl přijat zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který vstoupil v účinnost v roce 2010. Již od počátku provázejí tento zákon ...
  • How Tax, Labor Market and Product Markets Reforms Influence Foreign Direct Investment 

   Tydlačková, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato práce zkoumá toky Přímých zahraničních investic (PZI) na úrovni výrobních odvětví s cílem zjistit zda faktory, které ovlivňují toky PZI do hostitelské země jsou odlišné pro jednotlivá odvětví a případně jak se liší. ...
  • Klamavá reklama jako jiný pohled na realitu 

   Alferovich, Maryia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • The Main Determinants of European Trade Integration 

   Spivacenco, Carolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   The importance of international trade cannot be neglected as it represents an important channel of wealth creation in the actual globalised world. Thus, the present writer aims to identify how the commercial flows have ...
  • Mezinárodní IT outsourcing - analýza trendů, smluv, rozhodnutí a výsledků z nich plynoucích 

   Osipova, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Informational technology outsourcing has been increasing in popularity over the last decades. It became a trend to transfer IT related processes and activities to an external provider, often located not only in a different ...
  • Predatory Behaviour in Transportation Sector - "Czech Railways v. Leo Express" case 

   Slámová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   It is important to control whether dominant companies in particular market sectors follow laws and rules and do not abuse their dominance at the expense of weaker companies. This behaviour is likely to damage current or ...
  • Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o. 

   Dobiáš, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Predatory Pricing in Transport Sector: Case Study of the STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstract This paper deals with predatory pricing in transport sector. A situation when one company sells its product at a very low price, ...
  • Pricing in the Airline Industry 

   Kašpar, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Hlavním cílem této práce je představit model nízkorozpočtových aerolinek a koncept predátorské cenotvorby společně s jejich základními prvky. Pro dobré porozumění tématu práce představuje základní podmínky, které musí být ...
  • Residential real estate market during the financial crisis : empirical evidence from the CEE region 

   Hrachovec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednak faktory ovlivňujícími vývoj cen rezidenčních nemovitostí, tak i možností existence cenových bublin na tomto trhu v rámci střední a východní Evropy před začátkem a v průběhu ...
  • The Role of Innovation and Competitive Pressure: A Case Study of Czech and Slovak Firms 

   Pallan, Hayley (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce zkoumá prostřednictvím empirické analýzy roli hospodářské soutěže a inovací pro výkonnost podniku, a to zejména během finančních krizí. Práce nejprve hodnotí literaturu vztahující se k hospodářské soutěži, ...
  • Simulation of Impacts of Labor Laws on Labor Market 

   Dlouhá, Ilona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce zkoumá rozdíly v zákonech ovlivňujících trh práce a v jejich dopadech na vývoj pracovního trhu v zemích OECD, včetně České republiky. Práce zahrnuje jak historická, tak současná data, včetně období hospodářské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV