• Accumulation of Foreign Exchange Reserves: Asian Case 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bachelor's thesis deals with development of accumulation of foreign exchange reserves in selected Asian countries. In the first chapter various reasons for holding reserves are described. Apart from standard operational ...
  • Analysis of the Investment Environment of Chinese Commercial Properties in Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Wang, Yining (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Many countries would like to use foreign direct investment to increase the growth of GDP and promote stable development. The Czech Republic is one of the countries having the largest FDI within Central and Eastern Europe. ...
  • Analyzing the Effect of Google Searches on the Czech Real Estate Market 

   Defence status: DEFENDED
   Racocha, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   This thesis examines what effect online search data has on the Czech real estate market, specifically on the number of transactions and apartment prices. A key feature of my work is the analysis of the sampling error ...
  • Central Bank Interventions and Their Influences on Exchange rates: The Case of TURKEY 

   Defence status: DEFENDED
   Ucar, Ferit (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This study attempts to analyze the efficiency of intervention policy in Turkey during the period between 4.1.2005 and 31.12.2012 with a sub period which is between 4.1.2007 and 31.12.2010. For our study purpose, therefore ...
  • The Czech Republic's Participation in the Association Agreement between the European Union and Central America and its Policy Implications 

   Defence status: DEFENDED
   Morales Interiano, Andrés (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   University College London - School of Slavonic and East European Studies Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague - Faculty of Social Sciences International Masters in Economy, State & Society - Economics ...
  • Definition of Relevant Market in Rail Transportation on the Route Prague - Košice using consumer survey 

   Defence status: DEFENDED
   Juhásová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Cieľom práce je definovanie relevantného trhu v odvetví železničnej dopravy na trase Praha - Košice. V teoretickej časti popisujeme koncept relevantného trhu, jeho využitie a význam pre hospodársku súťaž. Vysvetľujeme ...
  • Detection and survival analysis of cartels. Evidence from the European Union 

   Defence status: DEFENDED
   Blšťáková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   - cz Tato práce se zabývá analýzou antimonopolní politiky se zaměřením na kartelové dohody v Evropské unii. Cox·v model proporcionálních rizik je v rámci této práce použit pro predikci proměnných, které ovlivňují trvání a ...
  • Evaluation of the Office for Protection of Competition Decisions Regarding Abuse of Dominance with an Effects-Based Approach 

   Defence status: DEFENDED
   Hruban, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Bakalářská práce zkoumá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v případech zneužití dominantního postavení se zaměřením na jejich dopad na spotřebitele. První část stručně shrnuje teorie ekonomického ...
  • An Evaluation of Water Supply Ownership in Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce se zabývá tématem efektivnosti vlastnických struktur ve vodárenství v Evropě. Poskytuje základní informace o typech vlastnictví a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Dále je uveden přehled státní ...
  • Family House Market in Europe during the Recent Crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Béreš, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Název DP v jazyce práce Family House Market in Europe during the Recent Crisis Podnázev práce Překlad názvu DP v angličtině nebo češtině Trh ...
  • FDI and the spillover effect analysis: the case of Ethiopia 

   Defence status: DEFENDED
   Turi, Abeba Nigussie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   This thesis presents the spilling over effect resulting from the foreign direct investment with a focus on the manufacturing firms. It covers extensive econometric analysis based the Central Statistics Agency's (CSA) survey ...
  • Hodnocení dopadů regulace novely zákona o ochraně hospodářské soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Šafka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V září roku 2009 byl přijat zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který vstoupil v účinnost v roce 2010. Již od počátku provázejí tento zákon ...
  • How Tax, Labor Market and Product Markets Reforms Influence Foreign Direct Investment 

   Defence status: DEFENDED
   Tydlačková, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato práce zkoumá toky Přímých zahraničních investic (PZI) na úrovni výrobních odvětví s cílem zjistit zda faktory, které ovlivňují toky PZI do hostitelské země jsou odlišné pro jednotlivá odvětví a případně jak se liší. ...
  • Klamavá reklama jako jiný pohled na realitu 

   Defence status: DEFENDED
   Alferovich, Maryia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • The Main Determinants of European Trade Integration 

   Defence status: DEFENDED
   Spivacenco, Carolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   The importance of international trade cannot be neglected as it represents an important channel of wealth creation in the actual globalised world. Thus, the present writer aims to identify how the commercial flows have ...
  • Mezinárodní IT outsourcing - analýza trendů, smluv, rozhodnutí a výsledků z nich plynoucích 

   Defence status: DEFENDED
   Osipova, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Informational technology outsourcing has been increasing in popularity over the last decades. It became a trend to transfer IT related processes and activities to an external provider, often located not only in a different ...
  • Predatory Behaviour in Transportation Sector - "Czech Railways v. Leo Express" case 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   It is important to control whether dominant companies in particular market sectors follow laws and rules and do not abuse their dominance at the expense of weaker companies. This behaviour is likely to damage current or ...
  • Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Predátorské ceny v dopravním sektoru: Případ STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstrakt Práce se zabývá predátorskými cenami v dopravním sektoru, tedy situací, kdy dopravce nastavením cen na nepřiměřeně nízkou úroveň vytlačí konkurenci ...
  • Pricing in the Airline Industry 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Hlavním cílem této práce je představit model nízkorozpočtových aerolinek a koncept predátorské cenotvorby společně s jejich základními prvky. Pro dobré porozumění tématu práce představuje základní podmínky, které musí být ...
  • Residential real estate market during the financial crisis : empirical evidence from the CEE region 

   Defence status: DEFENDED
   Hrachovec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednak faktory ovlivňujícími vývoj cen rezidenčních nemovitostí, tak i možností existence cenových bublin na tomto trhu v rámci střední a východní Evropy před začátkem a v průběhu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV