• Aktivizující strategie v přípravě učitelů cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kinovičová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   This dissertation thesis focuses on the shift of the pedagogieal tide towards strategies and shows how strategies can be efficiently used in the area of language teacher preparation. The use of action research as an important ...
  • Evaluace v terciálním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Mrňová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Instituce terciárního vzdělávání a další aktéři různými způsoby na tomto vzdělávání zainteresovaní, zejména vládní orgány, akademická komunita včetně studentů, akreditační orgány, vědečtí a odborní pracovníci, zaměstnavatelé ...
  • Jazyková kvalifikace vysokoškoláků ekonomického směru na trhu pracovních příležitostí. Specifika Euroregionu Nisa 

   Defence status: DEFENDED
   Neumannová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Autorka disertační práce dává do souvislosti vztah mezi jazykovými kompetencemi absolventů bakalářského a magisterského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci (HF IUL) a jejich šancemi na pracovním trhu. ...
  • Jazykové vzdělávání na vysoké škole v procesu internacionalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Iena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Disertační práce si vytyčila za cíl srovnání stavu reforem Boloňského procesu v České republice a ve Spolkové republice Německo a jejich aplikace ve studijních plánech v odborné jazykové výuce obou zemí. Výzkumné téma je ...
  • Kompetence středního managementu školy 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   R E S U M É The dissertation thesis deals with the issue of the competency of middle management of a school, which has not been yet observed with appropriate attention in scientific literature despite it being a very ...
  • Kurikulární reforma z pohledu učitelů základních škol v kontextu celoživotního učení 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 11. 2009
   Zásadní proměna úlohy vzdělávání v minulých desetiletích a jeho současné chápání jako jednoho ze zásadních zdrojů dalšího ekonomického rozvoje lidstva a současně jako garance mírového rozvoje, což je zcela zřetelně vyjádřeno ...
  • Mentoring v procesu stávání se učitelem 

   Defence status: DEFENDED
   Duschinská, Karolina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   DUSCHINSKÁ, K. Mentoring v procesu stávání se učitelem. Disertační práce, PedF UK v Praze 2010. ABSTRACT (EN) The aim of the dissertation thesis is to analyse mentoring as a facilitative means to promote professional ...
  • Praxe v učitelském vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dokoupilová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   TITLE: Practical Placements in Teacher Training AUTHOR: Lucie Dokoupilová DEPARTMENT: Institute for Research and Development of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. ABSTRACT The thesis deals with ...
  • Profesní standard ve zkvalitňování učitelské profese 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Květa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   Disertační práce se zabývala hledáním odpovědí na výzkumné otázky a dosažením stanovených cílů vymezených na začátku práce: Jaká je uplatnitelnost profesního standardu učitele jako prostředku stanovování a prokazování ...
  • Projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých technických fakultách 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáková, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 12. 2013
   The doctoral thesis is focused on language curriculum development in Bachelor Study Programmes of Czech technical faculties. In the theoretical part, key ideas about the development of European higher education are outlined, ...
  • Rakouský model Fachhochschulen 

   Defence status: DEFENDED
   Caha, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 11. 2009
   Jedním z palčivých problémů našeho vysokého školství je nedořešená otázka jeho diverzifikace. Záměrem disertační práce bylo proto nalézt dobře fungující zahraniční sektor vysokých škol neuniverzitního typu, který by se ...
  • Specifika a rozvoj profesních kompetencí učitelů odborného výcviku 

   Defence status: DEFENDED
   Veleta, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 12. 2010
   There are nearly 8 000 teachers of vocational training in the Czech Republic. Their work dramatically influences the future of tens of thousand pupils preparing for specific occupation. These people are being non-formally ...
  • Vnější vztahy školy 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrská, Jindra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 12. 2012
   TITLE: External relations of school AUTHOR: Jindra Stříbrská DEPARTMENT: Institute for Research and Development of Education SUPERVISOR: Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. ABSTRACT: This dissertation work deals with ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV