• Bazální stimulace u osob s hlubokým mentálním postižením 

   Soukupová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Název práce: Bazální stimulace u osob s hlubokým mentálním postižením. Cíle: Cílem práce je sledovat reakci a účinky metod bazální stimulace u osob s hlubokým mentálním postižením v měsíčním intervalu. Jedná se o metody ...
  • Edukační program pro jedince po totální endoprotéze kyčelního kloubu 

   Bochová, Vlasta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Title: Educating Programe for Individuals after Total Endproteze Hip Joint Objective work: creation ofeducation program for individuals after total endoproteze hip joint and check on his functionality in practice. Method: ...
  • Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy 

   Kerdová, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Effects of the therapeutic physical education program on young people with orthopaedic foot defects Objectives: This undergraduate thesis is aimed to test the effect of exercise mainly on hallux valgus and hammertoes ...
  • Funkční poruchy v oblasti nohy u příslušníků Čestné stráže Armády České republiky 

   Magerčiak, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název: Funkční poruchy v oblasti nohy u příslušníků Čestné stráže Armády České republiky Cíle: Cílem této diplomové práce je zkoumání tématu výskytu ploché nohy u příslušníků Čestné stráže Armády České republiky. Diplomová ...
  • Funkční stabilizace a mobilizace páteře u jedinců s chronickými bolestmi zad 

   Miklovičová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název: Funkční stabilizace a mobilizace páteře u jedinců s chronickými bolestmi zad. Cíl práce: Cílem práce je zjistit, zda zvolená pohybová intervence "Spirální stabilizace a mobilizace páteře" je účinné cvičení u jedinců ...
  • Funkční stabilizace a mobilizace páteře u jedinců s chronickými bolestmi zad 

   Miklovičová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   A b s t r a k t Název: Funkční stabilizace a mobilizace páteře u jedinců s chronickými bolestmi zad. Cíl práce: Cílem práce je zjistit, zda zvolená pohybová intervence "Spirální stabilizace a mobilizace páteře" je účinné ...
  • Hodnocení pracovního potenciálu u osob se zdravotním postižením v kompetenci ergoterapeuta 

   Šťastná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Individuální trénink dívky s Downovým syndromem ve fitness centru 

   Mihoučová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Individuální trénink dívky s Downovým syndromem ve fitness centru Východiska: Downův syndrom je genetické onemocnění způsobené trizomií 21 chromozomu, provázené kardiovaskulárními a metabolickými onemocněními, ...
  • Integrace studenta s těžkým tělesným postižením se zvláštním zaměřením na výuku tělesné výchovy 

   Zerzán, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Název: Integrace studenta s těžkým tělesným postižením se zvláštním zaměřením na výuku tělesné výchovy Cíle: Cílem práce je prostřednictvím kasuistiky poukázat na možnosti integrace žáka s těžkým tělesným postižením, ...
  • Integrace žáka s nemocí epidermolysis bullosa dystrophica do školního vzdělávání na prvním stupni základní školy se zvláštním zaměřením na výuku tělesné výchovy 

   Kepič, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název: Integrace žáka s nemocí epidermolysis bullosa dystrophica do školního vzdělávání na prvním stupni základní školy se zvláštním zaměřením na výuku tělesné výchovy. Cíle: Cílem práce je prostřednictvím kasuistiky ...
  • Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy 

   Mandát, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Fitness training for individuals after spinal lesion Objectives: The aim of the bachelor thesis is to monitor the influence of physical intervention in the form of fitness training on body composition and movement ...
  • Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy 

   Mandát, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Title: Conductive training in individuals after spinal lesions Objectives: The aim of the bachelor thesis is the positive influence of fitness training plan for people with sleep lesions to improve their physical condition. ...
  • Návrh databáze sportovních asistentů pro lidi s hendikepem 

   Doležalová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 4. 5. 2015
   Název: Návrh databáze sportovních asistentů pro lidi s hendikepem Cíl: Vytvořit doporučení pro návrh databáze sportovních asistentů pro lidi s tělesným postižením tak, aby co nejvíce reflektovala jejich potřeby a vyplývala ...
  • Pády seniorů v domácím prostředí a jejich prevence 

   Trojáková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   Název: Pády seniorů v domácím prostředí a jejich prevence Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit míru informovanosti seniorů o preventivních opatřeních, která mohou zabránit pádu a pomocí dotazníkového šetření analyzovat ...
  • Plavání jako pohybová aktivita dítěte s dětskou mozkovou obrnou 

   Machačová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   Sommery Title : The swimming as an activity for children with cerebral palsy Aim: We aim to clarify the influence of regular swimming on children with cerebral palsy. We observed how regular swimming influences the swimming ...
  • Pohybová edukace u jedinců s diabetes mellitus 2. typu 

   Šlauf, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Název : Pohybová edukace u jedinců s diabetes mellitus 2. typu Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo prokázat pozitivní vliv edukace pravidelné a dlouhodobé fyzické aktivity na metabolické parametry a fyzickou zdatnost ...
  • Pohybové aktivity u žáků na základních speciálních školách ve Středočeském kraji 

   Beznosova, Irina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   1 Abstrakt Název práce: Pohybové aktivity u žáků na základních speciálních školách ve Středočeském kraji Cíle práce: Cílem diplomové práce je zmapování nabídky pohybových aktivit u žáků na základních speciálních školách ...
  • Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra 

   Liscová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Název práce: Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra. Cíle: Cílem práce je zjistit, zda jedinci s poruchami autistického spektra mohou mít určité společné charakteristiky v oblasti pohybových ...
  • Porovnání pocitů účastníků intenzivního kurzu Feldenkraisovy metody v letech 2014 a 2016 

   Trnka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Title: Comparing the feelings of participants in the intensive course of the Feldenkrais method in 2014 and 2016 Background: The Moshé Feldenkrais exercise system - Awareness Through Movement (ATM) uses slow, conscious ...
  • Posouzení motoriky u dětí prvního stupně ZŠ se sluchovým postižením pomocí testové baterie MABC-2 

   Tesařová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 4. 5. 2015
   Název: Posouzení motoriky u dětí prvního stupně ZŠ se sluchovým postižením pomocí testové baterie MABC-2 Cíle: Cílem práce bylo posouzení pohybových dovedností dětí prvního stupně ZŠ se sluchovým postižením na ZŠ Holečkova ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV