• Aplikace digitálních učebních objektů pro interaktivní tabuli v předmětu matematika 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Valenta, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivních tabulí z technického a didaktického hlediska. V teoretické části také rozebírá technologie interaktivních tabulí. Stručně popisuje hlavní česká úložiště od ...
  • Aplikace digitálních výukových objektů pro interaktivní tabuli v předmětu matematika 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivních tabulí jak z technického, tak z didaktického hlediska. V práci jsou analyzovaná vybraná česká úložiště a práce mapuje digitální učební materiály uložené v těchto ...
  • Cloud computing v práci učitele střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kozák, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The diploma thesis is focused on mapping and analysis of the possibilities of using cloud computing from the point of view of a pedagogical worker at a level of higher secondary education by using a suitable method of ...
  • Faktory ovlivňující využívání digitálních technologií dětmi předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Jinochová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with the use of digital technologies in preschool education. This study concerns the possibilities of connecting digital technologies with education and games. This work also discusses factors ...
  • Gamifikace a její využití v online výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Potoček, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na pojem gamifikace a jeho použití v online vzdělávání. V teoretické části definuje pojmy "gamifikace", "hry", "online výuka" a stručně popisuje jejich základní prvky, historii a využití. ...
  • Manažerská a evidenční prostředí školy 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovský, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na oblast využití školních informačních systémů u evidenčních, edukačních a manažerských aktivit školy. Je zpracována na základě analýzy právních předpisů a zmapování používaných softwarových ...
  • Mobilní dotyková zařízení ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Kusý, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Možnosti rozvoje algoritmického myšlení s využitím mobilních dotykových zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kozub, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení u žáků střední školy. V teoretické části se nejdříve orientuje na charakteristiky algoritmického myšlení a analyzuje jeho současný stav a vhodné způsoby postupu výuky. Dále ...
  • Pohled žáků a učitelů na využívání mobilních dotykových zařízení ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Robotické programovatelné hračky ve školní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o robotických programovatelných hračkách a jejich možnostech využití ve školní praxi. Jejím cílem je analyzovat dostupné robotické programovatelné hračky vhodné pro výuku na základních školách ...
  • Rozvoj algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školy jako jedné z jejich digitálních kompetencí. Zkoumá podstatu algoritmického myšlení v souvislosti s pojmem informatického myšlení ...
  • Rozvoj algoritmického myšlení žáků vyššího sekundárního vzdělávání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Friš, Kamil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Rozvoj algoritmického myšlení žáků vyššího sekundárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Friš, Kamil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Rozvoj informační gramotnosti prostřednictvím robotických programovatelných hraček 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
  • Současné trendy v interaktivní výuce na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Brand, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce mapuje interaktivní výuku na střední škole jako fenomén současné doby. Cílem práce je pochopit současnou situaci v rámci interaktivního vyučování a představit možnosti, jak lze interaktivní výuku realizovat. ...
  • Využití cloud computing na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Přikryl, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   NÁZEV: Využití cloud computing na střední škole AUTOR: Bc. Aleš Přikryl KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Petra Vaňková ABSTRAKT: Tato závěrečná práce se zaměřuje na jeden z ...
  • Využití kolaborativních prezentačních nástrojů ve výuce informačních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Zscherp, Rudolf (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This diploma thesis addresses use of cloud computing and collaborative presentation tools in ICT education in schools. It also devotes to representative applications and their evaluation and indetifies key questions which ...
  • Využití softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Slabý, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   NÁZEV: Využití softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci ve škole AUTOR: Jiří Slabý KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. ABSTRAKT: Práce se zaměřuje na ...
  • Využívání tabletů ve výuce na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce s názvem Využívání tabletů na 1. stupni ZŠ je zaměřena na inovativní vzdělávání žáků základní školy. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny pojmy související s digitálními a interaktivními mobilními ...
  • Vzdělávací objekty pro výuku anglického jazyka s využitím interaktivních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Kroc, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Teoretickými východisky této práce je objasnění terminologie didaktických prostředků, učebních pomůcek, digitální techniky a digitálních vzdělávacích objektů. Teoretická část stručně charakterizuje tuto moderní technologii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV