Now showing items 1-11 of 11

  • Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlasová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Diplomová práce "Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění" zkoumá fenomén stvoření a Božího záměru s ním. Tento záměr je v práci formulován jako povolání a omezen na oblast společenství ...
  • Boží tvůrčí slovo při stvoření a v Prologu evangelia podle Jana 

   Defence status: DEFENDED
   Fassatiová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Bakalářská práce "Boží tvůrčí slovo při stvoření a v Prologu evangelia podle Jana", zkoumá, jak se tvořivý aspekt Božího slova/ Slova projevuje ve dvou vybraných biblických perikopách: Gn 1,1-2,4a a Jan 1,1-18. Zabývá se ...
  • Josefova cesta k vládě nad Egyptem (Gn 37-41) 

   Defence status: DEFENDED
   Olivová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Milovaný syn patriarchy Jákoba-Izraele-Josef, prožívá v biblickém příběhu výrazné vzestupy i pády a to jak ve vlastní rodině, tak v Egyptě, kde se z otroka stává velmi mocným vládcem, zástupcem faraona. Práce se zaměřuje ...
  • Kristovy předobrazy v Izákovi a Josefovi Egyptském 

   Defence status: DEFENDED
   Yahoda, Tetyana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 1. 2014
   Bachelor thesis "Christ's prototypes in Isaac and Joseph Egyptian" shows through hermeneutical principle of spiritual interpretation of the Scripture how two significant patriarch figures of Israel nation - Isaac and Joseph ...
  • Obraz Božího stvoření v Žalmech 

   Defence status: DEFENDED
   Hraba, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The bachelor thesis "The image of God's creation in the Psalms" deals with the picture of creation in the Psalms and its theological significance, with a view to describing the creation in the first chapters of the book ...
  • Postava Moudrosti v Písmu svatém 

   Defence status: DEFENDED
   Červinková, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Bakalářská práce "Postava Moudrosti v Písmu svatém" se zabývá nejprve tématem moudrosti obecně, poté pojetím moudrosti dnes, v kulturách Blízkého východu (v egyptské a mezopotámské kultuře) a v Bibli a zvláště pojetím ...
  • Prorocký fenomén a ženy ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Pejsar, Luboš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The bachelor thesis "The Prophetic Phenomenon and Women in the Old Testament" represents prophecy as a phenomenon, with its characteristics typical of the biblical environment. Its three parts are descriptive. The work ...
  • Příběh o Josefovi Gn 37-50 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Olivová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Příběhem Josefa Egyptského se zabývá mnoho teologů i historiků, ať už ve smyslu historicko- kritického přístupu k biblickému textu nebo jeho příběhu na pozadí historických událostí. Od postavy Josefa se odvíjí jeden z ...
  • Uzdravování v Písmu svatém a dnes 

   Defence status: DEFENDED
   Melichová, Renata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
  • Velké matky Izraele 

   Defence status: DEFENDED
   Cveklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Práce se zabývá třemi velkými ženami počátků křesťanské víry Sárou, Rebekou a Ráchel. Na základě informací, které lze o nich vyčíst z Bible, se je autorka snaží lépe poznat, pochopit a vykreslit jejich živé portréty. ...
  • Vlivy helénské filosofie na obraz stvoření a člověka v knize Moudrosti a Sírachovec 

   Defence status: DEFENDED
   Matějů, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Práce předkládá Platónovu kosmogonii prezentovanou v díle Timaios a porovnává ji s obrazem Božího stvoření v knihách Moudrosti a Sírachovec. Metodou je exegeze vybraných úryvků biblických knih a porovnání rekonstruovaného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV