• Agresivita dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Kalicovová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku agresivity u dětí i mládeže, jejím utvářením, podporováním a usměrňováním. Cílem je zmapovat teoreticky i empiricky jevy týkající se agresivity a s tím související šikanování ...
  • Cesta budoucích rodičů k náhradní rodinné péči se zaměřením na osvojení 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Diplomová práce, která nese název "Cesta budoucích rodičů k náhradní rodinné péči se zaměřením na osvojení" má dvě základní části. Teoretická část poskytuje základní vhled do problematiky náhradní péče a to jak rodinné, ...
  • Činnost střediska výchovné péče z pohledu kurátora pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Anděla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na činnost střediska výchovné péče jako instituce, která poskytuje služby dětem s negativními projevy v chování a s rizikem vzniku či rozvoje poruch chování a jejich rodinám. Středisko nabízí ...
  • Děti s extrémní poruchou chování a výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Diplomová práce má povahu teoretické studie a je rozdělena do devíti hlavních kapitol. První z nich nás seznamuje s problematikou poruch chování, a to z důvodu snadnějšího pochopení a ukotvení samotného pojmu extrémní ...
  • Diagnostický ústav: ano, či ne? Vliv ústavní výchovy na rozvoj osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vostrovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Hlavní myšlenkou mé Diplomové práce je pokusit se zodpovědět otázku: nakolik splňuje Diagnostický ústav pro mládež v Praze, Hodkovičkách (dále jen DÚM) funkce, které mu ukládá zákon, potažmo zda v tomto zařízení dochází u ...
  • Diagnóza laterality ve školním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdrová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato bakalářská práce obsahuje teoretické základy projevů dominance mozkových hemisfér - laterality. Zabývá se vývojem laterality, jejím genotypem a fenotypem, stupni, typy a druhy laterality, zmiňuje se o následcích ...
  • Dítě s poruchou autistického spektra a jeho integrace do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou poruchy autistického spektra. Cílem je zjistit, zda je možné integrovat takto postižené děti do společnosti a jaké výchovně- vzdělávací metody je nutné volit, aby začlenění bylo ...
  • Dítě se zdravotním postižením v pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Abstrakt UHLÍŘOVÁ, Markéta. Dítě se zdravotním postižením v pěstounské péči. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 140 s. Diplomová práce. V úvodních kapitolách diplomové práce s názvem "Dítě se ...
  • Emoční problémy u žáků při výuce hry na hudební nástroj 

   Defence status: DEFENDED
   Steblová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Práce se zabývá emočními problémy dětí při výuce hry na hudební nástroj. Zaměřuje se především na emoční poruchu úzkosti a s ní související pro- blematiku trémy a introverze u žáků. Značná část práce je věnována přístupu ...
  • Fenomén šikany na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Blatná, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This Masters Thesis attempts to link theoretical questions about agressiveness and bullying with practical mapping of the current situation and to present possible solutions. The theoretical part concerning agressiveness ...
  • Integrace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   a klíčová slova Cílem této práce je zmapovat integraci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. První část se zabývá legislativou, sítí školských poradenských zařízení, postupem při integraci ve ...
  • Kyberšikana 

   Defence status: DEFENDED
   Piškulová, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   V práci se zabývám specifictejším druhem šikanování, šikanou kybernetickou. Popisuji její specifika, tedy kdy a kde šikana probíhá, kdo je agresorem a obetí, kdo všechno šikane prihlíží, pravdepodobné príciny a dále dusledky, ...
  • Odborné poradenství pro sociálně znevýhodněné občany se zaměřením na pracoviště Kontakt 

   Defence status: DEFENDED
   Štabrňáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování odborného poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Sedm kapitol je věnováno teoretické studii vztažené k problematice poradenství, osmá kapitola je zaměřena ...
  • Péče o autistické dítě v regionu Trutnov 

   Defence status: DEFENDED
   Kroužková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce je deskripcí poruch autistické spektra a možností v péči o autistické dítě v regionu Trutnov. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé definice poruch autistického spektra. Čerpá z odborných zdrojů českých ...
  • Podpora a rozvoj klientů ústavní výchovy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lušňáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce má teoreticko - empirický charakter a jejím cílem je zmapování oblasti príležitostí pro rozvoj klientu ústavní výchovy v ceské spolecnosti. Teoretická cást je sestavena z náhledu na aktuální problémy ústavní ...
  • Poruchy chování u mladistvých v pedagogickém procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Vlasta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývala problematikou poruch chování u mladistvých v pedagogickém procesu, příčinami poruch chování, jejich hodnocení a klasifikací. Jejím cílem bylo zmapovat poruchy chování, které ve velké míře narušují ...
  • Pozdní rodičovství a jeho vliv na výchovný styl 

   Defence status: DEFENDED
   Szendiová, Viera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Předmětem diplomové práce je vliv pozdního rodičovství na výchovný styl. Pozdní rodičovství, nabízí zkušenosti zralého rodiče, orientovaného v čase, který si je vědom zodpovědnosti vůči sobě i vůči dítěti. Myšlenková ...
  • Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou výchovy dětí prarodiči. Je zaměřena na skutečnost, jak prarodič zvládá výchovu nezletilého dítěte. Teoretická část je rozdělena na šest hlavních kapitol. Tato část práce se soustředí ...
  • Problémy náhradní rodinné péče v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá popisem náhradní rodinné péče a jejích forem. Na začátku je zdůrazněna důležitost rodinné péče pro vývoj dítěte. Dále je popsána legislativa týkající se náhradní rodinné ...
  • Projevy šikany u dětí na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Landová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Diplomová práce Projevy šikany u dětí na druhém stupni ZŠ je soustředěna na šikanu, její formy, projevy a pozornost je věnována taktéž její novější formě - kyberšikaně. Snahou práce je podívat se na tento patologický jev ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV