• Cultural Aspects of Teaching English at Secondary Schools with Focus on Music 

   Defence status: DEFENDED
   Mihulková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
  • Cultural Differences between the British and the American Version of the TV Series "The Office" 

   Defence status: DEFENDED
   Ringelová, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 1. 2015
   Cílem této práce je provést analýzu kulturních rozdílů mezi britskou a americkou společností na základě britského sitkomu "The Office" a jeho americké adaptace. V první kapitole této práce se dozvídáme základní informace ...
  • Demotivation among English Language Students and How to Face it 

   Defence status: DEFENDED
   Macasová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Cílem práce je vytvořit povědomí o existenci demotivace ve výuce anglického jazyka a jejích možných příčinách. Hlavní pojmy spojené s motivací a demotivací jsou objasněny, spolu s hlavními demotivačními faktory ve škole, ...
  • Film in the 1940s - 1960s in the USA and Czechoslovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Matějíčková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato práce se zabývá filmy vytvořenými v Československu a USA ve 40. - 60. letech 20. století. Zaměřuje se také s historickými událostmi této doby. Dále popisuje politické pozadí USA a Československa za účelem zjistit, zda ...
  • Impact of American Gospel Music on Slovak Gospel Music 

   Defence status: DEFENDED
   Sebechlebská, Ladislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
  • Impact of ICT on the English Language 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Buršík, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Vliv ICT na anglický jazyk - Abstrakt Tato bakalářská práce se snaží popsat, kterak výpočetní a komunikační technika, po vkročení do každodenního života, ovlivnila anglický jazyk. Důraz je kladen na komunikaci v anglickém ...
  • In What Ways Is the English Language CHanging the World? 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Luisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato práce se zabývá rostoucím významem anglického jazyka ve světě a společenskými změnami, které s ním souvisí. Teoretická část se věnuje historickému vývoji angličtiny jako světového jazyka a jeho geografickému rozšíření, ...
  • Language of Social Network Users 

   Defence status: DEFENDED
   Harazimová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
  • Making use of ICT for teaching and learning English at lower and upper secondary schools 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce je zaměřena na využití ICT (počítačů a dalších elektronických zařízení) při výuce a studiu angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ. Je prezentováno užití data projektorů a interaktivních tabulí při hodinách ...
  • Problems in Intercultural Communication Caused by Differences in Czech and English 

   Defence status: DEFENDED
   Macasová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Problémy v interkulturní komunikaci způsobené odlišností angličtiny a češtiny Tato práce pojednává o interkulturní komunikaci a problémech, jež s sebou přináší. Autorka se zde zabývá historií a definicí interkulturní ...
  • Programmes for Children: Their Language and Culture 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Resumé Tato práce se zabývá televizními programy pro děti. Jejím cílem je představení tématu a analýza programů z hlediska jazykového a obsahově-kulturního, se zohledněním jejich vhodnosti pro dětské diváky. Rovněž je zde ...
  • Punk: History, main features and subculture 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Shrnutí Bakalářská práce pojednává o hudební historii punku a o hlavních představitelích první punkové generace, zejména o kapele the Sex Pistols, poskytuje srovnání současných a původních punkových stoupenců, vytváří ...
  • The Role of Family Background and Media in the Lives of Young Learners 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Cílem této práce je popsat faktory ovlivňující dětskou čtenářskou gramotnost a srovnat je na pozadí českého a britského kulturního rámce. Práce se zaměřuje na děti ve věku 11-12 let. Klíčovou otázkou je, do jaké míry rodinné ...
  • Teaching Cultural Studies of English-speaking Countries at Grammar Schools in the Czech Republic in 21st century 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato práce se zaměřuje na pojem reálií jako takový, jejich úlohu a celkové trendy jejich vyučování z pohledu odborníků, vyučovacích metod a RVP G. Dotazníkovou metodou zaměřenou na gymnazijní učitele angličtiny se zjistilo, ...
  • Teaching English in the Czech Step by Step Preschool Programme 

   Defence status: DEFENDED
   Forestová, Mahulena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Bakalářská práce s názvem Výuka angličtiny v předškolním programu Začít spolu se zabývá způsobem, jakým je výuka angličtiny implementována do programu Začít spolu ve vybraných školkách. První kapitola obsahuje stručný ...
  • Text-based Computer mediated communication: forms, characteristics & influence on peripheral English vocabulary 

   Defence status: DEFENDED
   Buršík, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 1. 2012
   Tato bakalářská práce představuje hlavní formy textové počítačem zprostředkované komunikace s cílem dokázat, že každá forma motivuje uživatele používat novou periferní anglickou slovní zásobu do jiné míry. Pro lepší pochopení ...
  • Unusual Approach to Scottish History as Seen in The Great Tapestry of Scotland 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
  • Use of Media in the EFL Classrooms at Secondary Schools in the 21st Century 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Název práce: Využití médií v hodinách angličtiny na středních školách v 21. století Autor: Bc. Lucie Slavíková Katedra: Katedra anglického jazyka a literatury Vedoucí práce: PhDr. Radek Vít, Ph.D. Abstrakt Cílem této ...
  • What and how do children read? 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV