• Čeština ve světě dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Brandová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The primary aim of this diploma thesis is to research language variability of school pupils at the age of 13 and 15, its changes occurring in last decades and the analysis of causes and links leading to these changes. The ...
  • Činnost československé rozvědky v Peru v období normalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Spurný, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá aktivitami československé rozvědky v Peru v letech 1970- 1989. Hlavním cílem práce je podrobný popis a analýza archivních dokumentů. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická ...
  • Dobrovolná bezdětnost jako sociální fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Vychová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the topic of voluntary childlessness, which, among other things, with regard to the low birth rate, resonates by our society. Its aim is to describe the concept of voluntary childlessness ...
  • Etické souvislosti sexuality 

   Defence status: DEFENDED
   Koumar, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   This thesis deals with moral values of the individuals and their relation to their sexual behaviour. Its aim is not a study of the particular sexual acts, but rather of the moral ideas, which people associate with sexuality ...
  • Fenomén hrdinství očima současné generace středoškoláků 

   Defence status: DEFENDED
   Podeszwa, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   This thesis: "The Phenomenon of Heroism in the Eyes of Secondary-school Students" explores the sample of twelve secondary-school students and their perceptions of the conception of a hero in its various forms. It is divided ...
  • Hédonismus v české společnosti: sonda do vývoje hodnotových orientací v letech 1990 - 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Dudíková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The thesis is focused on values of the Czech society in 1990 - 2011, especially on hedonism value. It uses the method of a secondary analysis of quantitative data. We deal with the presumption that the social transformation ...
  • Hodnoty první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bulandrová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá hodnotou zdraví za první republiky, tím, jak byla tato hodnota předkládána tištěnými médii. V prvních kapitolách je představena první republika a tehdejší média, dále jsou definovány pojmy ...
  • Hodnoty rodiny a jejich proměny ovlivněné rokem 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvindová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 10. 10. 2011
   Diplomová práce se zabývá otázkou rodiny a jejích hodnot. Soustředí se na změnu postojů k rodině v souvislosti se společenskou transformací po roce 1989. V úvodu práce jsou definovány základní funkce rodiny a uvedeny typy ...
  • Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015) 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůňková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Práce Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015) se snaží postihnout nejvýraznější rozdíly a podobnosti mezi dvěma mediálními ...
  • Ideál ženské krásy před a po roce 1989 - analýza diskurzu v časopise Vlasta 

   Defence status: DEFENDED
   Bělinová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The thesis interprets the ideal of women beauty before and after 1989 in terms of sociological and culture discourse in Vlasta magazine. The key premise of the thesis is the claim that ideal of women beauty differs before ...
  • "Je to něco jako chlapská rýmička": Mužský pohled na ženské dny 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   The diploma thesis "It's something like man flu": Male view on period discusses the way men talk about menstruation, what is the level of their communication on that topic and how they view menstruating women. The text ...
  • Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Darina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   "Vnitřní nepřítel" byl formální termín používaný ve slovníku státní bezpečnosti. Byla to vymezená kategorie odpůrců minulého režimu. Činností státní bezpečnosti bylo chránit socialistické a společenské zřízení. Ochrana ...
  • Percepce cizinců většinovou společností 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá pohledem většinové společnosti na populaci cizinců na území České republiky. V posledních letech se jedná o horečně diskutované téma, kterému je z hlediska kvantitativního výzkumu ...
  • Pohled současné společnosti na sňatky z rozumu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Václava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   The thesis "Contemporary society's view of common sense marriages" deals with the problem of two people entering into a marriage. The aim will be to describe the reasons for which people enter into marriages and how their ...
  • Postoje k trestu smrti v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Práce se zabývá postoji občanů České republiky k trestu smrti. Popisuje proměny vnímání absolutního trestu v historickém vývoji, jeho prezentaci veřejnosti a také změny v přístupu veřejnosti k tomuto trestu a k násilí ...
  • Proměna hrdinství práce za socialismu 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   Marcela Navrátilová, Proměna hrdinství práce za sociliasmu Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřená diskurz hrdinství práce za socialismu, jak byl prezentovaný na stránkách Rudého práva. Zaměřila jsem se na zachycení ...
  • (Re)konstrukce Kosovské krize. Kosovská krize z pohledu vybraných historicko-sociologických teorií 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dobešová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   1. ABSTRACT The goal of my work is to reconstruct the Kosovo crisis, that led to NATO intervention on Yugoslavia during spring of 1999. The event is analyzed from two dimensions; the first observes and compares existing ...
  • Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice - institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Keltošová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   4 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na rodinu jako základní kámen každé společnosti. Uvádí funkce rodiny a možné formy mezilidských vztahů. Česká republika patří ke státům, ve kterých je možné sledovat výskyt několika ...
  • Rezidenční spokojenost seniorů v Hradci Králové 

   Defence status: DEFENDED
   Trpík, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá rezidenční spokojeností seniorů ve vybraných částech města Hradce Králové. Cílem práce je hodnocení a komparace rezidenční spokojenosti seniorů v Malšovicích a na Slezském Předměstí. ...
  • Romové na pranýři - trestání Romů v průběhu 20. století očima veřejných politik 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The submitted diploma thesis focuses on the discursive analysis of period documents, drawn from archives, laws, parliamentary debates, other expert texts and researches. The aim of the diploma thesis is to find an answer ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV