• Čeština ve světě dospívajících 

   Brandová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The primary aim of this diploma thesis is to research language variability of school pupils at the age of 13 and 15, its changes occurring in last decades and the analysis of causes and links leading to these changes. The ...
  • Činnost československé rozvědky v Peru v období normalizace 

   Spurný, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Diploma thesis is about the activities of Czechoslovak intelligence service in Peru between 1970 and 1989. The main aim of the thesis is a detailed description and analysis of archival documents. The thesis is divided into ...
  • Dobrovolná bezdětnost jako sociální fenomén 

   Vychová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the topic of voluntary childlessness, which, among other things, with regard to the low birth rate, resonates by our society. Its aim is to describe the concept of voluntary childlessness ...
  • Etické souvislosti sexuality 

   Koumar, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tato práce se zabývá morálními hodnotami jedinců ve vztahu k jejich sexuálnímu chování. Jejím cílem není studie jmenovitých sexuálních praktik, ale spíše morálních představ, které si lidé se sexualitou spojují a jejich ...
  • Fenomén hrdinství očima současné generace středoškoláků 

   Podeszwa, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Práce Fenomén hrdinství očima současné generace středoškoláků zkoumá na vzorku dvanácti studentů střední školy vnímání konceptu hrdiny v jeho různých podobách. Je rozdělena na část teoretickou a část empirickou, která je ...
  • Hédonismus v české společnosti: sonda do vývoje hodnotových orientací v letech 1990 - 2011 

   Dudíková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá hodnotami české společnosti v období 1990 - 2011 se zaměřením na hodnotu hédonismu. Využívá přitom metodu sekundární analýzy kvantitativních dat. Východiskem této práce je předpoklad, že společenská ...
  • Hodnoty první republiky 

   Bulandrová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This thesis deals with the value of health in the time of the First Republic, how this value was presented to the printed media. The First Republic and its media are introduced in the early chapters, subsequently are defined ...
  • Hodnoty rodiny a jejich proměny ovlivněné rokem 1989 

   Nekvindová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 10. 10. 2011
   Diplomová práce se zabývá otázkou rodiny a jejích hodnot. Soustředí se na změnu postojů k rodině v souvislosti se společenskou transformací po roce 1989. V úvodu práce jsou definovány základní funkce rodiny a uvedeny typy ...
  • Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015) 

   Bartůňková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Diploma thesis The Humanities versus the Technical Education - The Analysis of the Media Discourse in Nationwide Czech Newspapers (Comparison of Discourse Produced in 1990/1 and 2015) is trying to cover the most significant ...
  • Ideál ženské krásy před a po roce 1989 - analýza diskurzu v časopise Vlasta 

   Bělinová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Předkládaná práce pojednává o ideálu ženské krásy před rokem 1989 a po roce 1989 v kontextu společenského a kulturního diskursu v časopise Vlasta. Hlavním předpokladem této práce je tvrzení, že ideál ženské krásy před rokem ...
  • Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek 

   Jeřábková, Darina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The "internal enemy" was a formal term heavily represented in the language of the State Security (a secret service of the Czechoslovak Republic and Czechoslovak Socialist Republic), denoting a specified category of opponents ...
  • Postoje k trestu smrti v České republice 

   Trojanová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   My diploma work follows up Czech Republic inhabitants' attitudes toward the death penalty. It also describes changes in death penalty perception in terms of historical aspect, its presentation to public society, changes ...
  • Proměna hrdinství práce za socialismu 

   Navrátilová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   Marcela Navrátilová, Proměna hrdinství práce za sociliasmu Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřená diskurz hrdinství práce za socialismu, jak byl prezentovaný na stránkách Rudého práva. Zaměřila jsem se na zachycení ...
  • (Re)konstrukce Kosovské krize. Kosovská krize z pohledu vybraných historicko-sociologických teorií 

   Dobešová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   1. ABSTRAKT Cílem této práce je rekonstrukce kosovské krize, která vyústila v letecké útoky NATO na Jugoslávii na jaře roku 1999. Událost je analyzována na dvou úrovních; první sleduje a porovnává již existující interpretace ...
  • Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice - institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti 

   Keltošová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   5 Abstract This master's thesis analyzes a family as a crucial element of each society. It also depicts its functions and presents possible forms of interpersonal relationships. The Czech Republic is one of the countries ...
  • Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři 

   Pešek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   The thesis "Exchange of views presented on Facebook - discussions and its actors" deals with discussion threads on Facebook. In theoretical part the author aims to look at Facebook as a separate internet medium that requires ...
  • Zaměstnání a volný čas za socialismu a dnes 

   Zahrádková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   This diploma thesis deals with the state of present society and society before 1989 in terms of leisure time society and society of work from the point of view of shop assistants. I would like to approach and understand ...
  • Zdraví v rámci společenského diskurzu 

   Kučírková, Rút (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Cílem diplomové práce je charakterizovat pojetí "Zdraví v rámci společenského diskurzu" metodou analýzy dat a podkladů důvodových zpráv vládních návrhů zákona upravujících oblasti hygieny, prevence a ochrany zdraví na ...
  • Žena a móda a ideologie: pronikání diskurzu komunistické moci skrze módní časopis 

   Skočíková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá pronikáním diskurzu komunistické moci skrze obsah časopisu Žena a móda v rámci padesátých a šedesátých let. A jejím cílem je poukázat na to, že se prvky komunistické ideologie dostávaly i do ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV