• Aktivizace seniorů jako odborná profese 

   Defence status: DEFENDED
   Zaworová, Neli (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Diplomová práce "Aktivizace seniorů jako odborná profese " pojednává o aktivizaci seniorů, profesionalizaci a odbornosti profese aktivizačních pracovníku a o tom, jak se ona aktivizace jako profesionální nástroj může ...
  • Evaluace efektivity práce v zařízení Portus pro osoby s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This diploma thesis is to acquaint with people with intellectual disability. Basicaly it deals with terminology associated with intelectual disability, definitions, types of intellectual disability, symptoms and causes. ...
  • Komunitní plánování na Praze 3 

   Defence status: DEFENDED
   Zrzavý, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The goal of this thesis is to discuss about the workings of community planning in Prague 3, and compare it with Prague 14, more appropriate tools and methods to enhance the functionality of community planning. The thesis ...
  • Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Švejnohová, Renáta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Tato diplomová práce se věnovala tématu - Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách. S pomocí odborné literatury byly zpracovány tři teoretické kapitoly, které se věnovaly motivaci, syndromu vyhoření ...
  • Multidisciplinární přístup v komunitní péči o duševně nemocné 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapil, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The diploma is about the topic of multidisciplinarity in community care of people with mentally illness. I chose this topic because I meet clients who have lived for various periods of time knowing that they suffer of ...
  • Nevhodné formy výchovy aneb následek sociální patologie do života 

   Defence status: DEFENDED
   Puškár, Šimon (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   When living together, children and their parents can get into adverse situations. For example, parents might not keep on fulfilling their obligations to their children, they might indirectly support truancy, punishtheir ...
  • Pečovatelská služba ve spojení s domácí zdravotní péčí jako veřejný zájem a základní pilíř péče o seniory v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá systémem zabezpečení pečovatelské služby a dalších návazných služeb včetně neformální péče seniorům v České republice. Cílem práce je podrobně zhodnotit, popsat a blíže se seznámit s pečovatelskou ...
  • Problematika dávek hmotné nouze z pohledu sociálního pracovníka 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   V teoretické části této diplomové práce byla zkoumána teorie sociální politiky, dále sociální politika České republiky, struktura a význam Úřadu práce v boji se sociálním vyloučením a současná legislativa dávek hmotné nouze ...
  • Problematika neformální péče o osobu blízkou s Parkinsonovou nemocí z pohledu pečujících osob 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce, Problematika neformální péče o osobu blízkou s Parkinsonovou nemocí z pohledu pečujících osob, je zaměřena na náročnost péče a dostupnost sociálních služeb, které by mohly neformálním pečovatelům pomoci v ...
  • Projektové řízení vzniku organizace zaměřené na cílovou skupinu mentálně postižených osob 

   Defence status: DEFENDED
   Hillebrandová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Reforma péče o duševní zdraví v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhanová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   V diplomové práci se zabývám aktuálním legislativním zakotvením zdravotní a sociální péče o duševní zdraví. Ve druhé kapitole teoretické části se věnuji klasifikaci duševních onemocnění. Třetí kapitola, z mého pohledu velmi ...
  • Současný systém náhradní rodinné péče o ohrožené děti 

   Defence status: DEFENDED
   Semerádová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Má diplomová práce se zabývá náhradní rodinou péčí. Zejména je zaměřena na souhrn změn v zákonech v současném systému a na jejich přínos do praxe. Hlavním cílem byla snaha zmapovat oblast náhradní rodinné péče od prvních ...
  • Vliv státní politiky zaměstnanosti na osoby do 26 let 

   Defence status: DEFENDED
   Hillebrandová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Diplomová práce na téma "Vliv státní politiky zaměstnanosti na osoby do 26 let" má za cíl definovat skupinu mladých nezaměstnaných se základním a středním odborným vzděláním s výučním listem. Má popsat nástroje politiky ...
  • Význam sociálně aktivizační činnosti pro seniorskou populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Závěrečná práce se zabývá významem sociálně aktivizačních činností pro seniorskou populaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část mapuje současný stav a popisuje základní pojmy, ...
  • Život klientů Domova se zvláštním režimem a jejich aktivizace 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   V diplomové práce s názvem Život klientů Domova se zvláštní režimem a jejich aktivizace se zabývám problematikou spojenou s aktivizačními programy pro seniory a jejich efektivitou. Použití průzkumných otázek pomocí kazuistik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV