• Analýza cestovního ruchu na Brandýsku 

   Vaněčková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní posouzení problematiky cestovního ruchu a rekreace v modelovém regionu v severovýchodním zázemí Prahy. V první části je analyzován rekreační potenciál regionu z pohledu ...
  • Analýza cestovního ruchu v chudinských čtvrtích města Medellínu 

   Jedlička, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ANALÝZA CESTOVNÍHO RUCHU V CHUDINSKÝCH ČTVRTÍCH MĚSTA MEDELLÍNU ANALYSIS OF TOURISM IN INFORMAL SETTLEMENTS IN THE CITY ...
  • Analýza cestovního ruchu ve slovensko-maďarském pohraničí v oblastí Komárna 

   Juhászová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Analýza druhého bydlení v dolním Posázaví 

   Malinová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Analýza působení neziskových subjektů na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Střední Čechy - Jih 

   Grafnetterová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Destinační řízení je důležitým faktorem rozvoje cestovního ruchu i regionu, jehož úroveň v Česku je však oproti turisticky vyspělým zemím poměrně nízká. V rámci Česka existuje překvapivě málo vědců a kvalitních vědeckých ...
  • Biodiverzita Chile: zahraniční spolupráce na její ochraně 

   Kuncová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Péče o zachování biodiverzity je jedním z environmentálních témat dnešní doby. Zvláště v rozvojových zemích, kde je bohatství biologické rozmanitosti největší, je třeba využívat zahraniční spolupráci k rozvíjení konceptu ...
  • Biosferické rezervace Latinské Ameriky - ekoturismus a udržitelný rozvoj 

   Sušňová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Turismus patří mezi progresivně se vyvíjející oblasti a vlivem globalizace se stal atraktivní, snadno dostupnou záležitostí pro široké skupiny lidí napříč kontinenty. Ekonomické aspekty tohoto perspektivního odvětví ...
  • Cestovní ruch a institucionální podpora jeho rozvoje v Portugalsku (se zaměřením na region Norte) 

   Hovorková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   4 Abstrakt Cestovní ruch je jednou z nejd ležit jších sou ástí portugalské ekonomiky. Významn se podílí na tvorb HDP i zam stnanosti. Portugalsko, významná evropská destinace cestovního ruchu, si to uv domuje, a proto v ...
  • Cestovní ruch na Šumpersku 

   Hovorková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Cestovní ruch v pobaltských zemích 

   Rybová, Judita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Cestovní ruch v zemích bývalé Jugoslávie 

   Janda, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Cestovní ruch ve státech severní Evropy 

   Váně, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Dekoncentrace poznávacího cestovního ruchu v Česku 

   Slavík, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Dopady cestovního ruchu na CHKO Křivoklátsko 

   Opička, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce pojednává o cestovním ruchu a dopadech cestovního ruchu na geografické prostředí. Hlavním cílem je zjistit charakter dopadů cestovního ruchu, jejich koncentraci a intenzitu v ochranném území. Pro tento výzkum ...
  • Dopady cestovního ruchu na CHKO Křivoklátsko 

   Opička, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tato práce pojednává o cestovním ruchu a dopadech cestovního ruchu na geografické prostředí. Hlavním cílem je zjistit charakter dopadů cestovního ruchu, jejich koncentraci a intenzitu v ochranném území. Pro tento výzkum ...
  • Dopady kulturních akcí jako specifické formy cestovního ruchu (na příkladu hudebních festivalů v Česku) 

   Karhan, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Práce mapuje a popisuje dopady masově navštěvovaných hudebních festivalů na města, ve kterých se pořádají. Hlavním cílem práce je vyhodnocení dopadů masově navštěvovaných kulturních akcí na lokality, v nichž jsou pořádány. ...
  • Dopravní dostupnost ve vztahu k druhému bydlení v periferních oblastech 

   Kolísek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na dopravní dostupnost a obslužnost druhého bydlení ve vnitřní periferii, respektive v modelovém území "Hranice krajů-Středozápad", a také analýzu a hodnocení stavu druhého bydlení ...
  • Geocaching jako prostředek lokálního a regionálního rozvoje v Česku 

   Formánková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Diplomová práce se věnuje geocachingu jako nové volnočasové aktivitě. Během pár let geocaching získal velké množství příznivců po celém světě a jejich počet rychlým tempem roste. Tento trend sebou přináší množství vedlejších ...
  • Internacionalizace druhého bydlení na příkladu Mallorky 

   Kiššová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Diplomová práce dokumentuje současné procesy internacionalizace druhého bydlení detailním výzkumem na příkladu španělské ostrovní destinace Mallorca. Velký důraz je kladen na německou klientelu, která z hlediska vlastnictví ...
  • Městský cestovní ruch v regionálním centru na příkladu města Plzně 

   Koutenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   MĚSTSKÝ CESTOVNÍ RUCH V REGIONÁLNÍM CENTRU NA PŘÍKLADU MĚSTA PLZNĚ Abstrakt Městský cestovní ruch v Plzni jako významném regionálním centru, jeho současná situace, potenciál i budoucí rozvoj jsou hlavními zkoumanými tématy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV