• Audioknihy v anglo-amerických zemích a v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáček, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tématem práce je popis média zvaného audiokniha a audioknižního trhu v USA a v České republice. Cílem práce je analýza rozsáhlého amerického a začínajícího českého audioknižního trhu tvořeného jak komerčními, tak nekomerčními ...
  • Dítě a svět pohádek 

   Defence status: DEFENDED
   Zálešáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Práce se zabývá historií a vývojem pohádky a čtenářskými zájmy dětí předškolního a mladšího školního věku. Součástí je také kapitola zabývající se úrovní vydávání pohádek v našich nakladatelstvích. Práce se dále věnuje ...
  • Dramatická výchova jako cesta k četbě 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Tématem diplomové práce je uplatnění dramatické výchovy v práci s dětskými čtenáři. V úvodních kapitolách seznamuje s oborem dramatická výchova a jeho možnostmi v knihovnické práci s dětmi a mládeží. Dále se zaměřuje na ...
  • Historie a perspektivy rozvoje Krajské knihovny v Pardubicích 

   Defence status: DEFENDED
   Freudlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tématem práce je historický vývoj Krajské knihovny v Pardubicích (http://www.knihovnapardubice. cz). Zabývá se dějinami knihovny od jejího založení až po současný stav. Soustřeďuje se na popis jednotlivých pracovišť a ...
  • Historie a perspektivy rozvoje Městské knihovny v Klatovech 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na popsání historie, současného stavu a perspektiv rozvoje Městské knihovny v Klatovech. Důraz je kladen na praktický popis současného stavu a na návrh směru, kterým by se knihovna mohla v ...
  • Historie a perspektivy rozvoje Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm 

   Defence status: DEFENDED
   Bajerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Diplomová práce se v úvodu zabývá dějinami knihoven ve dvou větších městech bývalého okresu Vsetín - ve Valašském Meziříčí a Vsetíně. knihovny Dále je práce je' věnována v Rožnově pod Radhoštěm dějinám a vývoji veřejné a ...
  • Historie a současné pojetí rétoriky 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Diploma thesis "History and contemporary conception of rhetoric" deals with the historical development of the art od speech from its beginning in ancient Greece to the 20th century and with various forms of modern rhetoric. ...
  • Historie a vývoj Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šimánová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   (in English) The master thesis describes formation and activities of the Geographical Library of the Faculty of Science of the Charles University in Prague (http//www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/). The thesis deals ...
  • Historie knihovny F. Bartoše ve Zlíně: od založení Čtenářského spolku ve Zlíně až do roku 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Salátová, Renáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně uspokojuje informačních potřeby všech svých uživatelů díky kvalitním profesionálním službám na bázi informačních technologií. Magisterská práce popisuje historii této knihovny, která ...
  • Historie, současnost a perspektivy rozvoje Městské knihovny v Kutné Hoře 

   Defence status: DEFENDED
   Kubošová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   (česky) Cílem práce je popsat a zhodnotit historii a současnost Městské knihovny v Kutné Hoře a nastínit možné perspektivy jejího rozvoje. Diplomantka popisuje jednotlivé oddělení knihovny, jejich služby a aktivity lokálního ...
  • Historie, současnost a perspektivy rozvoje Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 

   Defence status: DEFENDED
   Mikesková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Moravskoslezská vědecká knihovna uspokojuje informační potřeby svých uživatelů prostřednictvím kvalitních profesionálních služeb na bázi informačních technologií. Magisterská práce popisuje historii knihoven a knihovnictví ...
  • Historie, současnost a perspektivy rozvoje Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích 

   Defence status: DEFENDED
   Pittnerová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   In presented work, the authoress tries to find an answer the question what is the role ad status of regional libraries in today's society. As the object of their study chose the library at South Bohemian town of Strakonice. ...
  • Individuální formy práce s handicapovanými dětskými čtenáři 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Tématem práce Je charakteristika nejnovějších a nejdúležitějších poznatkú v oblasti práce s handicapovanými dětskými čtenáři ve veřejných lmihovnách. Práce se zaměřuje především na menší lmihovny, tj. na lmihovny sídlící ...
  • Informační gramotnost na středních školách: výzkum na obchodní akademii v Táboře a implementace výsledků do praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiferová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
   Cílem rigorózní práce je zmapování současného stavu informační gramotnosti na středních školách na základě konkrétního průzkumu na Obchodní akademii v Táboře. Úkolem je analyzovat proces efektivní práce s informacemi v ...
  • Integrace handicapovaných dětí do knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   (in English) The thesis deals with integration of children with special needs into libraries. It is precisely meant visually disabled, hearing impaired, physically and mentally handicapped children and children with specific ...
  • Knihovnické služby seniorům v kraji Vysočina se zaměřením na Městskou knihovnu v Třebíči 

   Defence status: DEFENDED
   Eisnerová, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   This bachelor labour describes current offer of services for seniors in chosen libraries in the region of Vysocina, especially in the Krajská knihovna Vysočiny (Regional library of Vysočina) in Havlíčkův Brod and in Městská ...
  • Netradiční formy práce s dětmi a mládeží při informační výchově ve veřejných knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Peslerová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Podpora čtenářství v pobočkách Městské knihovny v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kahlerová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   (in English) The thesis deals with a support of reading with aim effort to offered service, organizing cultural and educational actions in the Municipal Library of Prague. The first part solves theoretical definition and ...
  • Proč děti nečtou? 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Práce se zabývá fenoménem dětské čtenářství, respektive nečtenářství. Na základě výzkumu provedeného na reprezentativním souboru 80 žáků základních škol v Plané nad Lužnicí a Táboře zjišťuje jaké mají děti čtenářské zájmy, ...
  • Příspěvek hudebního oddělení veřejné knihovny k rozvoji dětského čtenářství 

   Defence status: DEFENDED
   Kochová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce je věnována vlivu hudby na dětské čtenářství, přičemž za hlavní zdroj hudebních nosičů jsou považována hudební oddělení veřejných knihoven. Popisována je historie závádění těchto nosičů do knihoven, jejich typologie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV