• Alternativní pedagogika Marie Montessori v České republice a ve světě 

   Defence status: DEFENDED
   Krotilová, Žaneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce "Alternativní pedagogika Marie Montessori v České republice a ve světě" v první části shrnuje základní pojmy Montessori pedagogiky a zaměřuje se na jejich aplikaci v některých vybraných zemích. Tato část ...
  • Bilingvní školy a evropské projekty 

   Defence status: DEFENDED
   Pávková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Tématem disertační práce je vztah bilingvního vzdělávání a vzdělávacích projektů s evropskou tématikou. Pro účely práce proběhlo výzkumné šetření na bilingvních gymnáziích v České republice, Německu a Velké Británii. Do ...
  • Církevní školství se zaměřením na jezuitské školství v komparaci s dnešní školskou realitou v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Illich, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   NÁZEV MAGISTERSKÉ PRÁCE: Církevní školství se zaměřením na jezuitské školství v komparaci s dnešní školskou realitou AUTOR: Michal Illich VEDOUCÍ PRÁCE: Doc.PhDr. Miroslava Váňová, CSc. ANOTACE: Diplomová práce s názvem ...
  • Církevní školství v České republice po roce 1989 se zaměřením na základní a střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Čeřovská, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá církevním školstvím v České republice po roce 1989. Jejím cílem je nastínit problematiku církevního vzdělávání, jeho vývoj a nynější situaci. Na základě výsledků dotazníkového šetření na ...
  • Daltonský plán a jeho využití v současné době 

   Defence status: DEFENDED
   Lísková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The Thesis deals with the Dalton Plan and it is divided into two parts. The theoretical part is concerned with the scientific literature connected with the pragmatic pedagogy, the Dalton Plan and specifics of the Dalton ...
  • Dílo Mistra Jana Husa a jeho hodnocení v různých historických obdobích z pohledu učebnic a významných osobností 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V úvodních kapitolách jsou popsány důvody hospodářské, sociální a politické krize, jejímž důsledkem byly nepokoje v Evropě počátkem 15. století a je zde ukázána činnost Husových předchůdců Konráda Walhausera, Jana Milíče ...
  • Dítě- cizinec v české škole 

   Defence status: DEFENDED
   Setničková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Duchovní aspekty pedagogiky Marie Montessori 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcova, Sara (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Filantropismus a jeho vliv na pedagogické myšlení a školu 

   Defence status: DEFENDED
   Brodská, Lea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá analýzou filantropismu, jakožto významného hnutí v dějinách pedagogiky. Analyzuje myšlenky jednotlivých myslitelů tohoto směru, zvláště Johanna Bernharda Basedowa. Porovnává rovněž dílo J. B. Basedowa a ...
  • František Bakule - český reformní pedagog 

   Defence status: DEFENDED
   Zieglerová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce "František Bakule- český reformní pedagog" pojednává o osobě a činnosti českého reformního pedagoga Františka Bakuleho. Ukazuje výchozí stav rakouského a českého školství, přínos českých reformních pedagogů, ...
  • Hodnocení v současné škole se zaměřením na druhý stupeň základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Číško, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Diplomová práce pojednává o hodnocení v současné škole s důrazem na druhý stupeň základních škol. Ve třech tematických celcích se autor zabývá vysvětlením pojmů hodnocení a školní hodnocení, dále pak aspekty ovlivňujícími ...
  • Højskole a jejich specifika v dánském vzdělávacím systému 

   Defence status: DEFENDED
   Laudová, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Práce analyzuje stručně teorii, historii a praxi tzv. folkehjskole (lidové vysoké školy), která je dánským přínosem pedagogice světového významu. Tyto školy jsou výsledkem společenského a kulturního klimatu v Dánsku a ...
  • Integrace osob s mentálním postižením do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Jazykový aspekt integrace dětí z cizojazyčného prostředí do české školy 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Sylvie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   The thesis is focused on the language aspect of integration of immigrant children from other-speaking countries into primary schools in the Czech Republic. It represents the treatment in theory and also the solution in ...
  • Jenská škola lidskosti 

   Defence status: DEFENDED
   Brejtrová, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This thesis deals with the concept of education of German pedagogue and university professor Peter Petersen, on the basis of which he elaborated and verified a pedagogical concept called the Jenaplan, which is a synthesis ...
  • Klima školy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Ústředním tématem diplomové práce je problematika klimatu školy. Text je veden snahou vystihnout důležité rysy tohoto fenoménu a ukotvit jeho teoretický rámec. Práce je členěna do dvou částí: části teoretické a části ...
  • Komparativní studie vzdělávacích systémů Rakouska a České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Císař, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 11. 2009
   Rigorózní práce se zabývá dvěma vzdělávacími systémy v Evropě, a to systémem rakouským a českým. Práce je koncipována teoreticky a zkoumá jednak legislativní rámec školství Rakouska a České republiky, přičemž se vztahuje ...
  • Koncepce předmětů etická výchova/ náboženství v Norsku a v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Diplomová práce Koncepce předmětů etická výchova/ náboženství v Norsku a v ČR se zabývá problematikou přístupu k výuce náboženství a etické výchovy v norském a českém školském systému. Křesťanství a etika, která z ní ...
  • Lesní mateřská škola z pohledu zakladatelů, pedagogů, rodičů a širší veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Nicole (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Lesní mateřské školky v České republice v evropském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Nikola (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV