• Efektivní ochrana druhů ohrožených mezidruhovou hybridizací se zvláštním přihlédnutím k rodu Pulsatilla 

   Defence status: DEFENDED
   Tröglerová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Interspecific hybridization is a common phenomenon within plants. It is considered a mechanism through which new adaptations and potentially new species arise. Interspecific crossing frequently occurs between closely related ...
  • Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
  • Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum Holub 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Rod Diphasiastrum Holub je jednou z nejkomplikovanějších a z biosystematického hlediska velmi málo prostudovaných skupin čeledi Lycopodiaceae. Na území střední Evropy je rozpoznáváno 6 druhů tohoto rodu. Tři z nich (D. ...
  • Hybridizace v rámci rodu Sorbus na území střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Ondříčková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Rod Sorbus je velmi komplikovanou skupinou. Díky mikroevolučním procesům jako je mezidruhová hybridizace, polyploidizace a apomixie vzniká velké množství geneticky odlišných linií. Křížením základních druhů (S. aria agg., ...
  • Microevolutionary processes in selected genera of the Rosaceae family 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 7. 2020
   Polyploidization, hybridization and various reproductive strategies significantly contribute to plant evolution and diversity. Their direct influence on plant evolution is especially apparent in the Rosaceae family and is ...
  • Mikroevoluční procesy u Cystopteris fragilis agg. 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Polyploidization and hybridization are the main microevolutionary processes, which take place within pteridophytes and dominantly participate in their variability and further speciation. Reproductive strategies are also ...
  • Mikroevoluční procesy v rodu Dactylorhiza 

   Defence status: DEFENDED
   Neuwirthová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Rešerše se zabývá mikroevolučními mechanismy v rodě Dactylorhiza Neck. ex Nevski, které utvářely a dále utvářejí dnešní podobu taxonu. Obsahem je taxonomický úvod, fenotypová charakteristika a příklady působení hybridizačních ...
  • Ochranářské aspekty endemismu ve střední Evropě se zvláštním přihlédnutí k modelové skupině rodu Sorbus 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Endemit je organismus žijící pouze na jednom určitém území na Zemi. Ke vzniku endemismu vede několik procesů, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Patří mezi ně alopatrická speciace, polyploidizace, hybridizace a apomixie. ...
  • Proměnlivost druhu Urtica dioica na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Rod Urtica L. je na území České republiky zastoupen třemi druhy. Nejběžnější Urtica dioica L. představuje značně variabilní skupinu s řadou popsaných intraspecifických taxonů. Mezi zdroji proměnlivosti Urtica dioica ...
  • Proměnlivost druhu Urtica dioica na území střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Přestože Evropská květena patří k jedné z nejlépe prozkoumaných flór v globálním měřítku, stále se ještě najdou skupiny rostlin, které jsou opomíjeny, a přesto se vyznačují značnou variabilitou. Jednou z takových skupin ...
  • Reprodukční systémy a hybridizace u Cystopteris fragilis agg. 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Cystopteris fragilis agg. je taxonomicky velmi komplikovaná skupina izosporických kapradin. Z celého komplexu se na území Evropy udává výskyt 4 druhů (C. fragilis, C. dickieana, C. alpina a C. diaphana), které jsou si ...
  • Sekundární metabolity a jejich využití v Urtica dioica agg. 

   Defence status: DEFENDED
   Pekařová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je obecně známým zástupcem rodu Urtica, i přesto není její vnitrodruhová taxonomie uspokojivě vyřešena. Důvodem k neustálenému taxonomickému pojetí celého agregátu je značná morfologická ...
  • Variabilita a mezidruhová hybridizace mezi druhy Elymus repens a E. hispidus 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Čeleď Poaceae představuje jednu z nejodvozenějších skupin jednoděložných rostlin, ve které dochází ve zvýšené míře k polyploidizaci a hybridizaci. Tribus Triticeae, a samotný rod Elymus, je modelovým příkladem enormní ...
  • Význam hybridizace v evoluci rodu Sorbus 

   Defence status: DEFENDED
   Ondříčková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Biosystematické zhodnocení fakultativně apomiktických skupin jako Pilosella, Rubus nebo Sorbus je z mnoha důvodů velmi problematické. Vymezení taxonů značně komplikují stále probíhající mikroevoluční procesy jako mezidruhová ...
  • Zdroje variability Sorbus aria agg. 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Jeřáby jsou velmi problematická skupina cévnatých rostlin. Pomocí mezidruhové hybridizace často spojené s polyplodizací vytvářejí množství geneticky odlišných linií, které mohou být fixovány pomocí apomixie. Největší ...
  • Zdroje variability v Sorbus aria agg. 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Hlavními mikroevolučními mechanismy generujícími variabilitu ve skupině S. aria agg. i v celém rodu Sorbus jsou polyploidie a hybridizace. Spolu s diverzitou v reprodukčních mechanismech (a zejména apomixií) umožnily ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV