Now showing items 1-20 of 22

  • Důvěra v právo v judikatuře Ústavního soudu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Huňová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Důvěra v právo v judikatuře Ústavního soudu ČR Abstrakt Tématem této diplomové práce je pohled Ústavního soudu České republiky na princip důvěry v právo prezentovaný v jeho judikatuře. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
  • Efektivní působení práva ve společnosti v behaviorální perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Effectiveness of law in behavioral perspective Abstract The thesis is considering effective influence of law in society. Firstly, the basic concepts on effectiveness of law in fields of theory of law, sociology of law and ...
  • Etická pravidla chování soudců v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bajzíková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Etická pravidla chování soudců v ČR Diplomová práce se zabývá tématem profesní etiky soudců v České republice. Toto téma jsem si vybrala, protože profesní etice je v odborné literatuře věnována malá pozornost, tím méně pak ...
  • Hranice svobody umělecké tvorby v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The purpose of this thesis is to investigate and identify the present status of relations between a freedom of an artistic work and a legal system of the Czech Republic with reflection of the the way the legal proceedings ...
  • Koncepce libertariánského paternalismu v rekodifikaci českého soukromého práva. 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 1. 2015
   Diplomová práce Koncepce libertariánského paternalismu v rekodifikaci českého soukromého práva představuje efektivní syntézu dvou přístupů ke vztahu mezi jedincem a státem: liberalismu a paternalismu. Libertariánský ...
  • Legal Design 

   Defence status: DEFENDED
   Kuk, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 3. 2019
   - j - Legal Design Abstract Legal world found itself in a situation when it is forced by rising demand and new tech- nologies to seek new ways to practice law. It is not sufficient anymore to simply provide bare legal ...
  • Obraz práva a právníků ve filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Muschaliková, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Zobrazení práva v televizních pořadech na příkladu série Soudkyně Barbara Dominika Muschaliková Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zobrazení práva a právníků v české seriálové tvorbě na příkladu série Soudkyně Barbara. ...
  • Obraz právníků ve filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Panáček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Obraz právníků ve filmu - Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vybranými filmy z právního prostředí, nebo se zajímavými postavami právníků, které mě nějakým způsobem zaujaly a přišli mi dostatečně zajímavé, abych o nich ...
  • Odposlechy - věc veřejná? Zveřejňování policejních odposlechů v médiích. 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 10. 2015
   Shrnutí Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou zveřejňování policejních odposlechů ve sdělovacích prostředcích. Diplomová práce je rozdělena do čtyřech částí. V první části jsem se zaměřil na roli masmédii v ...
  • Odpovědnost za aktivistické umění ve veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 12. 2018
   This thesis follows up the topic of protest art in public space and identifies potential legal responsibilities through the media activism and culture jamming phenomena. The opening of the thesis is focused on key theoretical ...
  • Právní a etické aspekty regulace autonomních systémů. Umělá inteligence v právu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hospodková Tadevosjanová, Laura (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   In connection with the development of autonomous systems supporting artificial intelligence technologies, respectively machine learning, there is a growing concern both in the public and in the media, as well as among ...
  • Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   1 Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice Abstrakt Cílem diplomové práce je kritická analýza právní ...
  • Právní gramotnost studentů SŠ/VŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Uličný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvíjení právní gramotnosti u studentů středních škol, konkrétně u studentů gymnázií. Pracuje s předpokladem, že fenomén práva představuje pro běžného studenta gymnázia nepřehledný ...
  • Právní gramotnost studentů středních škol a její rozvoj pomocí simulovaných soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   65 Summary This thesis describes legal literacy, importance of its development especially among young people and moot courts and mock trials as a method of its development. Legal literacy is important social topic, which ...
  • Právní vědomí. 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Diploma thesis aims to present different conceptions of legal consciousness, to highlight their historical and socio-cultural contexts and to outline their possible progress in selected directions. First chapter presents ...
  • Problem based learning: právní vzděláváni pro 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Klačko, Sára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, liberalization of legal services ...
  • Reforma právního vzdělávání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Reforming legal education in the Czech Republic Abstract Under the influence of globalisation, European integration and digitalisation, knowledge and skills required for performance of legal professions change dramatically. ...
  • Trestný čin v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Jozífek, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   89 Shrnutí Diplomová práce Trestný čin v médiích popisuje významné rozměry vztahu mezi dvěma významnými společenskými fenomény - trestnou činností a médii. Na problematiku se nesoustředí jen z "právnického" hlediska, ale ...
  • Veřejný zájem, politika a developeři 

   Defence status: DEFENDED
   Srb, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Název diplomové práce: Veřejný zájem, politika a developeři Tato práce se zabývá problematikou veřejného zájmu, politiky a developerů. Práce si klade za cíl zmapovat podmínky pro novou výstavbu a zjistit jaký je veřejný ...
  • Vliv médií na soudní rozhodování v případech dopravní kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Klouda, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 10. 2014
   Vliv médií na rozhodování soudů v případech dopravní kriminality Cílem této práce je analýza konfliktu mezi ústavními principy práva veřejnosti na informace, svobodou slova a nestranností soudu a soudců, případně dalších ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV