• Neural modelling of mathematical structures and their extensions 

   Defence status: DEFENDED
   Smolík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   In this thesis we aim to build algebraic models in computer using machine learning methods and in particular neural networks. We start with a set of axioms that describe functions, constants and relations and use them to ...
  • Neural modelling of mathematical structures and their extensions 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Smolík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   V tejto práci sa snažíme vybudovať algebraické modely v počítači použitím strojového učenia, konkrétne neurónových sietí. Začneme množinou axiómov ktoré popisujú funkcie, konštanty a relácie a použijeme ich na trénovanie ...
  • Systémy pro formální matematiku 

   Defence status: DEFENDED
   Kunčar, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Typový systeé Mizaru je pomrěně sofistikovaný - obsahuje celou řadu vlastností, jako jsou závislé typy, atributy, přetěžování, konstrukci podtypů, struktury a další. Tyto vlastnosti nemalou měrou přispívají k tomu, že ...
  • Systémy pro formální matematiku 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kunčar, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Na'zev pra'ce: Syste'my pro forma'lnı' matematiku Autor: Ondrěj Kuncˇar Katedra (u'stav): Katedra teoreticke' informatiky a matematicke' logiky Vedoucı' diplomove' pra'ce: Mgr. Josef Urban, Ph.D. e-mail vedoucı'ho: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV