• Absurdity and Crisis of Identity in Heller's Catch-22 

   Defence status: DEFENDED
   Beták, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   1 This BA thesis focuses on Catch-22, a novel written by the American author Joseph Heller in 1961. The book is set at the end of the World War II on Pianosa, a small island near Italy. It is about a group of American ...
  • Academic spectacle: commodification of knowledge in Pnin, The Breast and White Noise 

   Defence status: DEFENDED
   Labanczová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce Spektákl na univerzitní půdě: vědění jako konzumní produkt v románech Pnin, The Breast a White Noise se zabývá komodifikujícím vlivem konzumní společnosti na vzdělávání, koncept vědění a chápání informacemi, tak jak ...
  • Apokalypsa jako zjevení pravdy v moderním americkém románu: Thomas Pynchon a román po 11. září 

   Defence status: RECOGNIZED
   Olehla, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 10. 2011
   English summary This dissertation focuses on the apocalyptic fiction of Thomas Pynchon and analyses various representations of the apocalypse as "revelation" or "unveiling of truth" in its various aspects and manifestations ...
  • Apokalypsa jako zjevení pravdy v moderním americkém románu: Thomas Pynchon a román po 11. září 

   Defence status: DEFENDED
   Olehla, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   English summary This dissertation focuses on the apocalyptic fiction of Thomas Pynchon and analyses various representations of the apocalypse as "revelation" or "unveiling of truth" in its various aspects and manifestations ...
  • Assimilated Aliens: The Rise of David Levinsky and Portnoy's Complaint 

   Defence status: DEFENDED
   Ambrožová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Jak být mimozemšťanem v Americe? Z pohledu sociologa odpověď spočívá v procesu asimilace. Parks a Burgess ji definují jako "Proces interpenetrace a splynutí, kdy jednotlivci a skupiny získávají vzpomínky, naladění a postoje ...
  • Bernard Malamud's Selected Fiction in the Context of Black-Jewish Literary Relations 

   Defence status: DEFENDED
   Simonová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Ačkoliv je tvorba Bernarda Malamuda často interpretována v alegorické a symbolické rovině, Malamud se ve svých dílech nevyhýbal společenským problémům doby, jako například rasové otázce a vztahu mezi Židy a černochy v ...
  • Chaim Potok's selected characers and their resistance towards assimilation 

   Defence status: DEFENDED
   Hadlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   práce v češtině Tato bakalářská práce zkoumala tendenci amerických židovských imigrantů a jejich potomků k odolávání asimilaci. Na rozdíl od ostatních skupin přistěhovalců do Spojených států amerických, dochází u židů k ...
  • Dangerous Crossing: The Gendered Grotesque in the Selected Stories of Joyce Carol Oates 

   Defence status: DEFENDED
   Lajdová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat vybrané povídky Joyce Carol Oates z hlediska průniku grotesky a genderu a zjistit, jakou roli hraje gender a genderové role či stereotypy v grotesce přítomné v těchto textech. ...
  • Decline of southern aristocracy in the selected novels of William Faulkner 

   Defence status: DEFENDED
   Mackal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Hlavním cílem této práce je analyzovat úpadek takzvané jižanské aristokracie ve dvou vybraných románech Williama Faulknera, jmenovitě v románu Absolone, Absolone! (1936) a v románu Hluk a vřava (1929).1 Jejich protagonisté ...
  • The disappointment of the Western intellectual in the twentieth century (in Saul Bellow's novels Mr. Sammler's Planet and Herzog) 

   Defence status: DEFENDED
   Slováčková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Tato diplomová práce si klade za cíl rozebrat d vody zklamání západního intelektuála ve 20. Století. Tato analýza je založena na dvou románech amerického intelektuála ve 20. Století. Tato analýza je založena na dvou románech ...
  • A dream deferred: continuities in African American autobiographies 

   Defence status: DEFENDED
   Bosničová, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 4. 2008
   Ako ukazuje veľké množstvo literárnovedných publikácií z nedávnej doby, žáner autobiografie je plodným poľom pre literárny výskum a analýzu. Sčasti toto vychádza z pomerne neurčitej nátury a nejednoznačne definovaných ...
  • Evolution of the Approach to Death: John Updike's Novels of the 1960s 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This thesis explores the approach to death in the novels of John Updike published in the 1960's, namely Rabbit Run, The Centaur and Couples. The importance of death in Updike's prose is universally acknowledged, but most ...
  • Family ideal and real: the change of the image of the family in selected works of Mexican American authors 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Afroamerieane tvorili donedavna nejvetSi mensinu ve Spojenych statech, nicmene poeatkem 2l. stoleti je predstihli pfistehovalci z Latinske Ameriky, z nichz nejvetSi cast tvofi lide puvodem z Mexika. Velikost a rychly rust ...
  • Fictional paths to a larger truth in american new journalism 

   Defence status: DEFENDED
   Chamonikolas, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Diplomova prace Fictional Paths to HA Larger Truth" in American New Journalism (Beletrie jako cesta k "vetS{ pravdeH v Americke nove zurnalistice) se zabyva americkou "novou zurnalistikou" (new journalism), literarnfm ...
  • Finding America: Issues of Acculturation and Assimilation in the Works of Anzia Yezierska 

   Defence status: DEFENDED
   Jegerová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá problémy akulturace a asimilace východoevropských židovských imigrantek v předválečných Spojených státech, jak je zachycují vybraná díla Anzii Yezierské ("Wings," "Hunger," "The Fat of the ...
  • Gender, Race, and Class: Intersectional Analysis of Kate Chopin's The Awakening and Selected Short Stories 

   Defence status: DEFENDED
   Salajová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce je zjistit, zda mohou být nedávné intersekční analýzy klíčového románu Kate Chopinové Probuzení aplikovány obdobným způsobem na povídky téže autorky, a posléze se pokusit stanovit postoj, který Chopinová ...
  • Great Mothers: Female Empowerment in Selected Novels by Toni Morrison 

   Defence status: DEFENDED
   Ioannou, Eleni (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   81 Résumé Tato práce uvádí, že mateřství, jak je znázorněno v románech Toni Morrisonové Šalamounova píseň (Song of Solomon), Milovaná (Beloved) a Milosrdenství (A Mercy) je prostor pro posílení postavení žen. Jeho emancipační ...
  • Grotesque, or Queer? Homosexual characters in Tennessee Williams's selected short stories 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce, čerpající zejména z poznatků literární vědy a genderových studií, se zabývá zobrazením postav homosexuálů ve vybraných povídkách Tennesseeho Williamse. Přestože se otázka homosexuality objevuje ve Williamsově ...
  • J.K.Toole, Kurt Vonnegut, Jr. and Ken Kesey: Authority and Grotesque in the U.S. Literature of The 1960s. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kocmichová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   The dissertation focuses on the impact of authority and grotesque in the U.S. literature of the 1960s. The key theoretical approaches used for the analysis were: Bakhtinian theory concerning popular carnival culture and ...
  • Komparační studie čtyř romských životních příběhů 

   Defence status: DEFENDED
   Ryvolová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Resumé Cílem této práce je skrze srovnávací analýzu čtyř romských životních příběhů z různých částí světa identifikovat rysy psaní Romů, které by bylo možné považovat za univerzálně sdílené. Komparace děl V. Vishnevského ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV