Now showing items 1-7 of 7

  • Formální tautologie v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   V následujících kapitolách se pokusím blíže specifikovat podstatu formálních tautologií, popsat jejich výrazné formální, sémantické i funkční rysy a na základě analýzy jazykového materiálu klasifikovat (z hlediska formálního ...
  • Formální tautologie v češtině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   The main purpose ofthis work was to describe and classify FT used in the contemporary Czech language and to demonstrate formal and semantic variety and high functional potential of this specific class of sentences.
  • Prezentace pádového systému ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Lacinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   V posledních letech jsme svědky postupného oživování teoretického zájmu o češtinu pro cizince. Vzrůstá záj em studentů o český jazyk a současně s tím potřeba nových učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům ...
  • Pseudokoordinace v syntaxi současné češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Svatava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Cílem této disertační práce je popsat rozrůzněnost koordinačních konstrukcí v češtině a ukázat jejich specifické gramatické a sémantické vlastnosti v teoretickém rámci závislostní syntaxe. Práce zachycuje výzkum tří typů ...
  • Rozšířená textová koreference a asociační anafora (koncepce anotace českých dat v pražském závislostním korpusu) 

   Defence status: DEFENDED
   Nedoluzhko, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   V této práci představujeme jeden z možných modelů zpracovaní rozšířené textové koreference a asociační anafory na velkém korpusu textů, který dále používáme pro anotaci daných vztahů na textech Pražského závislostního ...
  • Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Lehečková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 11. 2011
   The dissertation deals with semantic relations between adjectives and deadjectival verbs in Czech. It focuses on the question how the property scale conveyed by adjectives is encoded in the semantics of deadjectival verbs. ...
  • Vidová struktura slovesných derivátů kořene -pad- 

   Defence status: DEFENDED
   Jindra, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   The work is based on a novel approach of associating verbs with various affixes on the basis of similar meanings. Using electronic sources data, the thesis paper captures the system of verbal derivatives of the -pad- radix ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV