• Fluorescenční korelační spektroskopie: Monte Carlo simulace 

   Defence status: DEFENDED
   Gráfová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Kvantová variačná Monte Carlo metóda 

   Defence status: DEFENDED
   Kocák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Název práce: Kvantová variační Monte Carlo metoda Autor: Jakub Kocák Katedra: Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. Abstrakt: Práce se zabývá studiem variační Monte ...
  • Monte Carlo studie větvených polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Preisler, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • A new method for the solution of the Schrödinger equation 

   Defence status: DEFENDED
   Kocák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Title: A new method for the solution of the Schrödinger equation Author: Jakub Kocák Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry Supervisor: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. Abstract: In this thesis we ...
  • Počítačové modelování makromolekul 

   Defence status: DEFENDED
   Khirnova, Oleksandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   V této práci studujeme difúzi lineárních a cyklických polymerů. Provádíme simulace pomocí Brownovské dynamiky v θ-rozpouštědle a dobrém rozpouštědle pro několik hydrodynamick- ých modelů. Výsledky srovnáváme s několika ...
  • Počítačové modelování větvených polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Preisler, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   V této práci studujeme vlastnosti větvených polymerů v dobrém rozpouštědle. Zaměřili jsme se na problematiku související s gelovou permeační chromatografií (SEC) a predikci elučního chování náhodně větvených polymerů. ...
  • Počítačové studium skládání proteinů na zjednodušených modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Nierostek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 7. 2021
   Cílem práce je navrhnout a popsat vhodný zhrubený model proteinu, na jehož základě bude studován protein-folding. Model bude implementován jako počítačový program, jeho vývoj v čase bude zajišťovat Hamiltonian Monte Carlo. ...
  • Simulace polymerů pomocí brownovské dynamiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Název práce: Simulace polymerů pomocí brownovské dynamiky Autor: Alexandra Hájková Vedoucí diplomové práce: RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Abstrakt: Tato práce se zabývá simulacemi ...
  • Teoretické studium katalyzátorů pro Suzukiho-Miyaurovu reakci 

   Defence status: DEFENDED
   Měrka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tato práce je zaměřena na teoretické studium mechanismu Suzukiho-Miyaurovy reakce katalyzované komplexem palladia s fosfino- ferrocenovým ligandem. Práce si klade za cíl poskytnout základní představu o průběhu katalytického ...
  • Theoretical study of branched polyelectrolytes 

   Defence status: DEFENDED
   Prokacheva, Varvara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 10. 2022
   ii CHARLES UNIVERSITY Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Doctoral Thesis Theoretical Study of Branched Polyelectrolytes by Varvara PROKACHEVA Abstract This thesis is dedicated to the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV