Now showing items 1-20 of 76

  • Charakteristika dětství a jeho proměny ve 2. polovině XX. století v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Andrásová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
  • Charakteristika výchovného stylu současné české rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá výchovným stylem v současné české rodině. Cílem práce je zjistit jak se výchovný styl rodiny mění z generace na generaci, jaké podněty ho ovlivňují a jak se mění úroveň vztahu mezi rodičem a ...
  • Česká mateřská škola v historické perspektivě konce XIX. století a první poloviny XX. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   This diploma thesis is focused on development of kindergarten from XlXth century to the beginning of the XXth century. It also describes results of an reformative movement on the kindegarten education and the influence of ...
  • Česko-německé školství v Kadani s přihlédnutím k mateřskému školství 

   Defence status: DEFENDED
   Štecherová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Diplomová práce dokumentuje vývoj předškolního školství v Kadani od jeho vzniku ve 2. pol. 19. stol. po současnost. Cílem práce je popsat složité prosazování se české menšiny v pohraničí a dále zmapovat vznik a vývoj české ...
  • Československá škola a její učitel v letech 1948- 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mošanská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Práce je historického charakteru. Metodologicky se opírá o historicko srovnávací analýzu, analýzu pramenů a metody orální historie. Diplomová práce se zabývá studiem běžného života učitelů na základních školách v letech ...
  • Český učitel druhé poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   TITLE: The Czech Teacher of the Latter Half of the 19th Century as a Regulator and an Author of the Children's and Young Adult Literature AUTHOR: PhDr. Věra Brožová DEPARTMENT: Primary Education Department SUPERVISOR: doc. ...
  • Denní režim předškolního dítěte jako konstitutivní prvek ve výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Herzánová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 5. 2008
  • Generační posun ve výchovných postojích k dětem předškolního věku na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   Tématem této práce je generační posun ve výchovných postojích k dětem předškolního věku na počátku 21. století. Záměrem autorky je zjistit, jaké postupy generace dnešních matek a babiček uplatňují při výchově dítěte ...
  • Historický vývoj mateřské školy Švabinského v Havířově na pozadí vývoje regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Tkaczyk, Vojtěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   1 The historical development of Švabinského kindergarten in Havířov related to regional development Abstract My thesis focus on mapping the development of pre-school education connected with the foundation and construction ...
  • Historický vývoj primárního vzdělávání v Polné ve světle archivních pramenů. 

   Defence status: DEFENDED
   Vomelová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The diploma thesis is of a historical character. It deals with the development of primary education in Polná in the years 1873-1952. The thesis consists of two parts. The theoretical part describes the historical development ...
  • Historický vývoj školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem na pozadí vývoje regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The thesis deals with the development of education in the town of Lysá nad Labem, taking into account the historical development of the town and the region. The thesis also describes the history of Lysá nad Labem with an ...
  • Historický vývoj školy v Loděnici v regionálním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem práce je doložit a zmapovat souvislý vývoj školství v obci Loděnice v berounském regionu, v němž se nachází. Prvořadým pramenem, se kterým autorka pracuje, jsou školní kroniky uložené ve Státním okresním archivu v ...
  • Historie a perspektiva malotřídního školství konkretizovaného v regionu Jičínsko 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlářová, Darina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Cílem diplomové práce bylo zpracovat vývoj málotřídní školy v Jičíněvsi (okr. Jičín) a poukázat na přínos získaných poznatků pro práci školy. Teoretická část se věnuje studiu pamětních knih málotřídní školy v Jičíněvsi a ...
  • Historie královéhradeckého elementárního školství se zvláštním zaměřením na základní školu v Chlumci nad Cidlinou 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá historií elementárního školství v královéhradeckém regionu. Největší pozornost je však koncentrována na Základní školu v Chlumci nad Cidlinou. Historie konkrétní školy v Chlumci nad Cidlinou je ...
  • Historie mateřské školy v Praze 5 v kontextu vývoje předškolních vzdělávacích institucí XX. století 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   Dvacáté století je stoletím zvratů související se dvěma světovými válkami, které toto století poznamenaly. Následkem 2. světové války došlo k polarizaci Evropy a "třetí, tzv. studené válce." Od počátku XX. století se ...
  • Historie primární školy ve Výprachticích 

   Defence status: DEFENDED
   Pešatová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Diplomová práce je historického charakteru, a proto je postavena na studiu primárních zdrojů, tj. školních kronik a dalších souvisejících dobových dokumentů tak, aby bylo možno objasnit vývoj školy ve Výprachticích (okres ...
  • Historie předškolních institucí v Praze konkretizovaná na vývoji mateřské školy v Praze 6 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce se zabývá historií předškolních institucí v Praze a především se zaměřuje na vývoj mateřského školství. Na základě primárních pramenů, popisuje první předškolní instituce a vznik první mateřské školy v Praze. Sleduje ...
  • Historie učebního předmětu vlastivěda v kontextu dobových osnov s důrazem na období 1918 - 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Hloušková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   The aim of the thesis is to look into historical evolution of teachings subject - Homeland study at first stage of primary school. Special emphasis is put on the "first republic Czechoslovakia" period between years 1918 ...
  • Hodnotový systém žáka na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šlapánková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název Hodnotový systém žáka na 1. stupni základní školy Anotace Diplomová práce se zabývá hodnotovým systémem žáků 1. stupně základní školy. Stručně charakterizuje pojem hodnota z hlediska různých vědních disciplín a ...
  • Hodnotový systém žáků mladšího školního věku na základě čtenářských preferencí 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá hodnotovým systém žáků 1. stupně základní školy vyplývajícího také z preferovaných čtenářských výběrů. V práci je charakterizován pojem hodnota prostřednictvím různých vědních disciplín a pojem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV