• Aromuni v Bulharsku. Revitalizace a její kontexty 

   Zandlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 3. 2015
   This PhD thesis discusses the ethnic revitalization movement of a small minority group of Aromanians in Bulgaria. Based on long-term ethnographic research, it describes and analyzes the processes of mobilization of Bulgarian ...
  • Bydlení u Kosmonautů a v "centru vesmíru": Každodennost panelového sídliště Jižní Město v Praze v proměnách času 

   Cassi Pelikán, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 12. 2014
   The subject of this thesis is to record the every-day life, local and collective memory, and relationships of individuals - local inhabitants of the 'panel-housing' estate, Jižní Město, in Prague - towards the specific ...
  • Český jazyk a azylanti 

   Rakušanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou bezplatné výuky českého jazyka u azylantů, která je součástí státního integračního programu a která je v kompetenci Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ...
  • Dějiny a přítomnost afirmativních opatření (pozitivní diskriminace) v USA, České republice a dalších vybraných zemích. 

   Štědroň, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Výrazem afirmativní akce je myšlen soubor opatření, která usilují o zvýšení zastoupení žen a menšin na pracovním trhu, v oblasti vzdělávání či politice, kde byly tyto skupiny historicky znevýhodněny. Při hledání původu ...
  • Dějiny a přítomnost pozitivní diskriminace 

   Štědroň, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Jak si můžeme povšimnout na množství uvedených soudních případů, v hodnocení afirmativních akcí žádný jednotný přístup neexistuje a ani existovat nebude. Rozhodnutí soudů vždy odrážejí různou historickou zkušenost, přítomnost ...
  • Dobrovolnictví v odlišné kultuře: kulturologická reflexe zkušenosti z ukrajinského sirotčince) 

   Douděrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Tato práce je kulturologickou reflexí vlastní zkušenosti dobrovolníka na zakarpatské Ukrajině. Snaží se přiblížit praktické uplatnění kulturologických a antropologických poznatků při takové práci, jako je dobrovolnická či ...
  • Etiopané v Praze 

   Šobáňová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá etiopskou migrací do České republiky, zejména do Prahy. Cílem práce je představit tuto etiopskou migraci, zjistit původ a důvody příchodu jednotlivých migrujících, dozvědět se, jak probíhala ...
  • Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem (Evropská Unie a imigrace ze Třetího světa) 

   Hůlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 4. 2008
   Disertační práce Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem se pokouší přehlédnout a zhodnotit současnou evropskou debatu o imigrantech ze Třetího světa, vytyčit rámec, v němž by se měla dále ubírat. Práce se ...
  • Identita členů evangelického reformovaného sboru v Zelově 

   Kučerová, Barbara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce na základě terénního výzkumu v krajanské lokalitě představuje potomky českých exulantů z 18. století příslušející k Evangelicko-reformované církvi v Polsku. Jejich společenství zmenšené početnou reemigrací ...
  • Identita současných Lužických Srbů na příkladu tradičních Velikonočních jízd 

   Hoření, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce se zabývá identitou autochtonní menšiny současných Lužických Srbů a jejich působením ve většinovém německojazyčném prostředí. Terénní výzkum byl proveden v roce 2014 a 2016 v rámci významného svátku Velikonočních ...
  • Integrace imigrantek v důchodovém věku v České republice 

   Suchánková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou integrace imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České republice. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat skupinu imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České ...
  • Integrace imigrantů v České republice: s pomocí a bez pomoci nestátních neziskových organizací - srovnávací studie 

   Suchánková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou integrace imigrantů v České republice. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký vliv mají nestátní neziskové organizace, v tomto případě Poradna pro integraci, na proces integrace imigrantů. ...
  • Jazyk a etnicita na Balkáně a v Británii 

   Blažek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 4. 2011
   Cílem této práce je přispět k popisu etnického vědomí v oblasti Balkánu a Velké Británie, a to pomocí studia etnické inkluzivity (překračování etnických hranic) a etnické exkluzivity (posilování výše zmíněných hranic). ...
  • Jazyk a jazykové menšiny (kulturologická analýza jazykovej politiky ako súčasti širšej kultúrnej politiky) 

   Zlatá, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 3. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Každodenní život během sociální transformace: sociabilita a sociální vztahy obyvatel vnitřního města v Brně a Ostravě 

   Mair, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   1 Abstrakt Disertační práce se zabývá otázkou každodenního života ve velkých městech během transformačních procesů. Jejím cílem je přispět k porozumění každodennímu životu obyvatel v Brně a Ostravě a pomoci vysvětlit vliv ...
  • Kreatívna ekonomika a jej reflexia vo verejných politikách na Slovensku 

   Zlatá, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 11. 2018
   Dizertačná práca je snahou o kulturologický pohľad na vývoj kultúrnej politiky v kontexte vedomostnej spoločnosti a súvisiacich spoločenských a ekonomických procesov vedomostnej a kreatívnej ekonomiky, ktoré sú súčasťou ...
  • Kulturní identita menšin 

   Musílek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 11. 2008
   V této práci jsme se pokusili postihnout fenomén kulturní identity skrze proces jejího formování a uchovávání v jinoetnickém prostředí. Etnikum a jeho kultura jsou těsně spjaty s podmínkami, ve kterých vznikají, nacházejí ...
  • Lidové léčení v pamětech i žité přítomnosti přesídlených krajanů z oblasti bývalého Sovětského svazu 

   Beranská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 10. 2017
   Práce navazuje na vědeckou produkci na téma přesídlených Čechů z oblasti bývalého Sovětského svazu, které je kontinuálně zpracováváno na půdě Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., a seznamuje s posledním proběhlým grantovým ...
  • Maorská kultura 

   Pirunčíková, Libuše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Práce se zabývá historií, kulturou a konflikty maorské populace. Popisuje osídlení Nového Zélandu Maory a následné objevení těchto ostrovů Abelem Janszoonem Tasmanem. Centrem mého zájmu jsou dále pak konflikty při osidlování ...
  • Média jako kulturní instituce 

   Pultarová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Tato diplomová práce je zaměřena na procesy motivace, výběru a socializace zaměstnanců zpravodajství České televize, stejně jako na sociální struktury, normy a hodnoty, které fungují v rámci organizace. Zvláštní pozornost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV