• "Analýza politického diskurzu o migraci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky." 

   Defence status: DEFENDED
   Kovalev, Ilia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra sociologie Analýza politického diskurzu o migraci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: restriktivní nebo liberální přístup? ...
  • Aromuni v Bulharsku. Revitalizace a její kontexty 

   Defence status: DEFENDED
   Zandlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 3. 2015
   This PhD thesis discusses the ethnic revitalization movement of a small minority group of Aromanians in Bulgaria. Based on long-term ethnographic research, it describes and analyzes the processes of mobilization of Bulgarian ...
  • Bydlení u Kosmonautů a v "centru vesmíru": Každodennost panelového sídliště Jižní Město v Praze v proměnách času 

   Defence status: DEFENDED
   Cassi Pelikán, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 12. 2014
   The subject of this thesis is to record the every-day life, local and collective memory, and relationships of individuals - local inhabitants of the 'panel-housing' estate, Jižní Město, in Prague - towards the specific ...
  • Counter identification processes among the third-fourth generation of immigrants in France. The case of Marseille and its Arabic community 

   Defence status: DEFENDED
   la Forgia, Enrico Maria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The importance of the thesis derived from the perspective offered: issues concerning immigration and integration often have been dealt with approaches which stress the conflictuality between faiths and cultures, or unload ...
  • Český jazyk a azylanti 

   Defence status: DEFENDED
   Rakušanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou bezplatné výuky českého jazyka u azylantů, která je součástí státního integračního programu a která je v kompetenci Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ...
  • Čeští migranti v Polsku z pohledu transnacionalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Roztočilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   The work deals with the current Czech emigration to Poland. It examines how its representatives perceive their integration into Polish society and at the same time maintain transnational social ties in the Czech Republic. ...
  • Čistota a nebezpečí: pohled na dodržování rituální čistoty v současné romské domácnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřávková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The diploma thesis: "Purity and Danger: The Perspective of Compliance with Ritual Purity in the Contemporary Roma House" deals with the boundary definitions of Roma groups and identities. This examination takes place via ...
  • Dějiny a přítomnost afirmativních opatření (pozitivní diskriminace) v USA, České republice a dalších vybraných zemích. 

   Defence status: DEFENDED
   Štědroň, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Výrazem afirmativní akce je myšlen soubor opatření, která usilují o zvýšení zastoupení žen a menšin na pracovním trhu, v oblasti vzdělávání či politice, kde byly tyto skupiny historicky znevýhodněny. Při hledání původu ...
  • Dějiny a přítomnost pozitivní diskriminace 

   Defence status: DEFENDED
   Štědroň, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Jak si můžeme povšimnout na množství uvedených soudních případů, v hodnocení afirmativních akcí žádný jednotný přístup neexistuje a ani existovat nebude. Rozhodnutí soudů vždy odrážejí různou historickou zkušenost, přítomnost ...
  • Dobrovolnictví v odlišné kultuře: kulturologická reflexe zkušenosti z ukrajinského sirotčince) 

   Defence status: DEFENDED
   Douděrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Tato práce je kulturologickou reflexí vlastní zkušenosti dobrovolníka na zakarpatské Ukrajině. Snaží se přiblížit praktické uplatnění kulturologických a antropologických poznatků při takové práci, jako je dobrovolnická či ...
  • Etiopané v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šobáňová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá etiopskou migrací do České republiky, zejména do Prahy. Cílem práce je představit tuto etiopskou migraci, zjistit původ a důvody příchodu jednotlivých migrujících, dozvědět se, jak probíhala ...
  • Everyday Life Experiences and Integration Process: A case of the Turkish Minority in the Netherlands 

   Defence status: DEFENDED
   Celikdemir, Ege (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   This thesis examines the everyday life experiences of Turkish migrants settled in the Netherlands. It analyzes how the Turkish minority perceives their daily lives in the Netherlands in the manner of the identity construction ...
  • Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem (Evropská Unie a imigrace ze Třetího světa) 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 4. 2008
   Disertační práce Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem se pokouší přehlédnout a zhodnotit současnou evropskou debatu o imigrantech ze Třetího světa, vytyčit rámec, v němž by se měla dále ubírat. Práce se ...
  • Identita členů evangelického reformovaného sboru v Zelově 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce na základě terénního výzkumu v krajanské lokalitě představuje potomky českých exulantů z 18. století příslušející k Evangelicko-reformované církvi v Polsku. Jejich společenství zmenšené početnou reemigrací ...
  • Identita současných Lužických Srbů na příkladu tradičních Velikonočních jízd 

   Defence status: DEFENDED
   Hoření, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce se zabývá identitou autochtonní menšiny současných Lužických Srbů a jejich působením ve většinovém německojazyčném prostředí. Terénní výzkum byl proveden v roce 2014 a 2016 v rámci významného svátku Velikonočních ...
  • Integrace imigrantek v důchodovém věku v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou integrace imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České republice. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat skupinu imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České ...
  • Integrace imigrantů v České republice: s pomocí a bez pomoci nestátních neziskových organizací - srovnávací studie 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou integrace imigrantů v České republice. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký vliv mají nestátní neziskové organizace, v tomto případě Poradna pro integraci, na proces integrace imigrantů. ...
  • Integration of Immigrants in Europe: An example of African Immigrants in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Ndiforn Ambenji, Aji Naomi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Integration of Immigrants in Europe: An example of African Immigrants in the Czech Republic This study aimed to contribute to the understanding of the integration of African immigrants in Europe by the case study example ...
  • Jazyk a etnicita na Balkáně a v Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 4. 2011
   The aim of this thesis is to contribute to the understanding of ethnic consciousness in the territories of the Balkans and of Great Britain by focusing on the tendencies towards ethnical inclusion (crossing of ethnical ...
  • Jazyk a jazykové menšiny (kulturologická analýza jazykovej politiky ako súčasti širšej kultúrnej politiky) 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatá, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 3. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV