• Apoplastické bariéry kořene v nepříznivých podmínkách prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Blascheová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Nepříznivé podmínky prostředí (např. toxicita těžkých kovů, zasolení či zaplavení) mohou výrazně ovlivnit průběh diferenciace apoplastických bariér v kořeni. Apoplastické bariéry, exodermis a endodermis, se svou odpovědí ...
  • Buněčné mechanismy diferenciace apoplastických bariér v kořeni 

   Defence status: DEFENDED
   Namyslov, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Apoplastické bariéry (exodermis a endodermis) slouží především k regulaci volného pohybu látek apoplastem, čehož dosahují modifikacemi buněčných stěn. Zatímco na anatomické úrovni jsou bariéry studovány již dlouho, teprve ...
  • Deficience draslíku - projevy a odpověď rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Štočková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Plants receive K+ mainly from the soil through the root system. In soil, K+ occurs primarily in minerals such as mica and potassium feldspar. The availability of K+ for plant uptake depends on the form in which K+ occurs ...
  • Diferenciace exodermis v podmínkách nedostatku živin, vliv fytohormonů. 

   Defence status: DEFENDED
   Namyslov, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Apoplastické bariéry (exodermis a endodermis) slouží především k regulaci volného pohybu látek apoplastem, čehož je dosaženo modifikacemi buněčných stěn. Diferenciace těchto bariér je do jisté míry variabilní. Bylo mnohokrát ...
  • Draslík v osmoregulaci rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Kholová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Draslík je v rostlině velmi mobilní a je čile transportován přes membrány, za pomoci transportérů a kanálů. Vyskytuje se v rostlině výhradně ve formě iontu K+. Rovněž ve formě tohoto iontu je přijímán z půdního roztoku a ...
  • Funkce transportéru AtKUP5 v Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Štočková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   Draslík je jedním z esenciálních prvků nezbytných pro růst rostlin. Podílí se na mnoha rostlinných procesech, jako jsou osmoregulace, aktivace enzymů ad. Tyto funkce jsou úzce spjaty s jeho transportem v buňce i celé ...
  • Interakce plasmatické membrány s buněčnou stěnou - adheze a signalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Králíková, Dagmar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Interaction of the cell wall and plasma membrane is essential for proper cell functioning as it affects, for example, cell growth, water relations or pathogen penetration, and provides protection against external factors. ...
  • Lignin a mechanismy lignifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Gargoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Lignin je nezbytnou součástí všech cévnatých rostlin. Novější výzkumy dokazují jeho přítomnost také u některých rostlin bezcévných. Lignin je pro své vlastnosti důležitý pro růst a vývoj rostliny, mechanickou odolnost ...
  • Lokalizace membránových transportérů ve vztahu k diferenciaci exodermis 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
  • Mechanismy reakce exodermis na dostupnost živin v prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Gargoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   in English The apoplastic barriers of the root (endodermis and exodermis) represent an important regulatory mechanism for the uptake of water and nutrients from the environment, ensuring its selectivity. In addition, both ...
  • Příjem 137Cs a jeho interakce v rostlinném metabolismu 

   Defence status: DEFENDED
   Šustr, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Rostliny jsou schopné přijímat radioaktivní cesium z půdy, čímž mu umožňují vstup do potravního řetězce. Chování cesia v půdách je řízeno jílovými částicemi. Cesium se může reverzibilně vázat na jejich povrch nebo je ...
  • Reakce rostlin na přítomnost amonného iontu v prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Čabelková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   NH4 + je jednou z hlavních anorganických forem dusíku, kterou rostliny přijímají z půdy pomocí kořenů. Reakce rostlin na NH4 + závisí na řadě faktorů - především na jeho koncentraci v rhizosféře nebo na dostupnosti dalších ...
  • Regulace tvorby laterálních kořenů v závislosti na dostupnosti klíčových minerálních živin v prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Halamková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Postranní kořeny jsou složkou kořenového systému, která má díky velikosti svého absorpčního povrchu zásadní význam v příjmu živin a vody rostlinou. Jejich vývoj plasticky reaguje na heterogenitu půdního prostředí, což ...
  • Role adheze plazmatické membrány k buněčné stěně ve vývoji a funkci kořenového systému 

   Defence status: DEFENDED
   Králíková, Dagmar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Adheze mezi plasmatickou membránou a buněčnou stěnou a existence kontinua těchto dvou kompartmentů je důležitá pro přenos signálů, například při napadení patogenem, během expanze buněk a růstu buněčné stěny, či reakce na ...
  • Role fytohormonů v odpovědi kořenového systému na podmínky prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   During their life cycle, plants form several important anatomical structures in roots, which are crucial for the proper function of the root system and for survival of plant organisms in variable environmental conditions. ...
  • Signální mechanismy regulace rozvoje postranních kořenů v odpovědi na dostupnost živin v prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Halamková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Při hledání genů podílejících se na vývoji postranních kořenů Arabidopsis thaliana byl na základě expresního vzorce identifikován gen TTL3 patřící do genové rodiny TTL (TETRATRICOPEPTIDE-REPEAT THIOREDOXIN-LIKE). Cílem ...
  • Transportéry KT/HAK/KUP - role ve vývoji rostliny a reakci na podmínky prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Draslík je esenciální prvek, který je nezbytný v mnoha rostlinných procesech. Funguje jako hlavní osmotikum a podílí se na regulaci turgoru během růstu buněk nebo při pohybech průduchů. Je také důležitý pro udržení ...
  • Variabilita a mechanismy diferenciace exodermis v kořenech rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Blascheová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Řada prací na různých rostlinných druzích ukázala, že nepříznivé podmínky prostředí ovlivňují diferenciaci apoplastických bariér (endodermis a exodermis) v kořeni. Exodermální vrstva vykazuje větší variabilitu v odpovědi ...
  • Vliv diferenciace exodermis na lokalizaci příjmu živin v kořeni 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Díky svému plastickému vývoji jsou rostliny schopné čelit měnícím se podmínkám prostředí či odolávat jeho nepříznivým vlivům. Jednou z možností, jak se přizpůsobit kolísavému množství živin a vody v prostředí či přítomnosti ...
  • Zapojení přenašečů AtKT/HAK/KUP v příjmu K+ a Cs+ rostlinami 

   Defence status: DEFENDED
   Šustr, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Draslík je esenciální biogenní prvek a je přijímán rostlinami ve velkém množství, protože v nich plní úlohu hlavního osmotika rostlinné buňky. Vzhledem k výrazně odlišné dostupnosti draslíku v různých půdách vyvinuly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV