• K vybraným aspektům domácího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopius, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Domácí vzdělávání je v naší zemi povoleno od roku 1998. Nejprve bylo povoleno pouze jako pětiletý experiment pro děti prvního stupně základní školy, který byl poté o rok prodloužen. Od 1.1.2005 po přijetí nového školského ...
  • Konstruktivistické přístupy ve výuce na ZŠ (na příkladu výuky ČJ) 

   Defence status: DEFENDED
   Chaluš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Teoretická část práce se zabývá popisem a srovnáním transmisivního a konstruktivního pojetí školy. Nastiňuje okolnosti, které obě pojetí provázejí, případně je podmiňují (jejich filosofii, výukové metody, podoby evaluace, ...
  • Možnosti základních a středních škol jako poskytovatelů celoživotního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá koncepcí celoživotního vzdělávání, jejím vývojem na mezinárodní i národní úrovni a strategickými opatřeními směřujícími k implementaci principů celoživotního učení především do školní praxe. ...
  • Multikulturní aspekty v práci učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   a klíčová slova Anotace v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá multikulturními aspekty v práci učitele. Dále v přehledu uvádí některé historické souvislosti, které se vztahují k oblasti vzdělávání menšin v České ...
  • Pedagogicko-psychologický modul a univerzitní (společný) základ: analýza studijních plánů pedagogických fakult 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se věnuje pedagogicko-psychologickému modulu a univerzitnímu základu v rámci strukturovaného studia učitelství na pedagogických fakultách. V devíti kapitolách je představeno všech devět pedagogických ...
  • Pilotní ověřování vzdělávacích materiálů (Projekt vzdělávání k udržitelné dopravě) 

   Defence status: DEFENDED
   Pírková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Anotace: Bakalářská práce Pilotní ověřování vzdělávacích materiálů popisuje proces tvorby vzdělávacích aktivit s problematikou udržitelné dopravy, příprava jejich pilotního ověřování a následně vyhodnocení získaných postřehu ...
  • Postoje učitelů středních škol ke státním maturitám 

   Defence status: DEFENDED
   Bohdanová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce na téma "Postoje učitelů středních škol ke státním maturitám" je zjistit názory vybrané skupiny učitelů českého a anglického jazyka na maturitní zkoušky v České republice. Teoretická část bude obsahovat ...
  • Problémové vyučování ve výuce dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Priščáková, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Tématem práce je problémové vyučování a možnost jeho využití ve výuce dějepisu na střední škole. Cílem práce je představit a nabídnout možnosti využití problémového vyučování v hodinách dějepisu. V práci jsou vymezeny ...
  • Reliabilita hodnocení ve vybraných odborných předmětech 

   Defence status: DEFENDED
   Konvičková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Anotace v českém jazyce V teoretické části bakalářské práce se zabývám definicemi školního hodnocení, pojetím hodnocení v současné době, typy hodnocení, vlastnostmi hodnocení, specifiky hodnocení v odborných školách, dále ...
  • Řízení základní umělecké školy v průběhu kurikulární reformy 

   Defence status: DEFENDED
   Mazánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 4. 2009
   Rigorózní práce má teoreticko-empirický charakter a je zaměřena na problematiku z oblasti školského managementu. Zabývá se řízením základní umělecké školy v období kurikulární reformy základního uměleckého vzdělávání. ...
  • Třídní schůzky jako jeden ze způsobů kontaktu rodiče a učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Sybr, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce se zaměřuje na kontakt rodiče a učitele (jako zástupce institucí školy a rodiny). V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako kontakt nebo pedagogická komunikace. Další pasáž je věnována tomu, jak ...
  • Učitel praktického vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   (česky): Práce se zabývá problematikou pedagogických pracovníků v oblasti středního odborného školství. Obory vzdělávání SOU jsou vedle služeb zaměřeny převážně na řemeslné zpracování materiálů. Důležitou složkou vzdělávání ...
  • Výchovné poradenství 

   Defence status: DEFENDED
   Jetelová Koubová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Práce je zaměřena na činnost výchovného poradce na základních a středních školách. Tato práce se zabývá osobností výchovného poradce a jeho vzděláním. Stěžejní částí teorie je náplň práce výchovného poradce, řešení problémů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV