• Aktivita antioxidačních enzymů za různých patofyziologických stavů. 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Úvod: U onemocnění spojených se zvýšenou tvorbou reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku (RONS) se přepokládá účast oxidačního stresu v jejich patogenezi. Oxidační stres hraje roli v řadě onemocnění; významnou úlohu má v ...
  • Glutathion a glutathion dependentní enzymy za různých patofyziologických stavů. 

   Defence status: DEFENDED
   Kodydková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Úvod: Oxidační stres (OS) hraje významnou úlohu v patogenezi neurodegenerativních onemocnění (depresivní porucha), kardiovaskulárních onemocnění, sepse, akutní a chronické pankreatitidy a rakoviny. Zvýšený OS je výsledkem ...
  • Metabolismus mastých kyselin u onemocnění pankreatu 

   Defence status: DEFENDED
   Macášek, Jaroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Úvod: Chronická pankreatitida (ChP) je vleklé zánětlivé onemocnění, které vede k destrukci parenchymu slinivky břišní a její náhradě vazivovou tkání. Karcinom pankreatu (KP) je velmi závažné onkologické onemocnění se špatnou ...
  • Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů. 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Poruchy metabolismu lipidů jsou rizikovými faktory kardiovaskulárních, metabolických a nefrologických onemocnění i některých nádorů. Pro snížení kardiovaskulární mortality a zlepšení prognózy těchto pacientů se v současnosti ...
  • Refraktometrická studie lipoproteinu o nízké hustotě (LDL) 

   Defence status: DEFENDED
   Pultarová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Zvýšená koncentrace lipoproteinů o nízké hustotě (LDL) v krevní plasmě je charakteristická pro zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění. V současné době je předmětem zájmu rozdělení velikosti částic tohoto lipoproteinu; ...
  • "Studium lipoproteinů metodou SEC-LLSD" 

   Defence status: DEFENDED
   Šinglárová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Pro diagnostiku poruch lipidového metabolismu, které je třeba podrobně sledovat u řady společensky závažných onemocnění, se v posledních 10 letech ukazuje jako velmi přínosné stanovení velikosti částic jednotlivých ...
  • Úloha oxidačního stresu v patogenezi metabolického syndromu a jeho komplikací 

   Defence status: DEFENDED
   Malínská, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
  • Význam necholesterolových sterolů a profilu mastných kyselin za různých patofyziologických stavů 

   Defence status: DEFENDED
   Vecka, Marek (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 2. 2007
   Disertační práce se zabývala významem stanovení necholesterolových sterolů a mastných kyselin za různých patofysiologických stavů. Metodická část disertační práce se zabývala některými aspekty analysy mastných kyselin a ...
  • Vztah vybraných ukazatelů nutričního stavu a výsledků léčby chemoterapií a operací u karcinomů jícnu 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Milada (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 11. 2011
   Studovali jsme význam klinických a nutričních faktorů na prognózu 107 pacientů s karcinomem jícnu, léčených neoadjuvantní chemoradioterapií (CHRT) a operací. U všech nemocných byla prováděna individualizovaná nutriční ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV