• Agenturní zaměstnávání v České republice a problematika s tím spojená 

   Černá, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Tato práce pojednává o jedné z forem zamestnávání, která je na trhu práce zejména v poslední dobe hodne vyhledávána, o agenturním zamestnávání. Pohlíží na tento zpusob zamestnávání z pohledu právního a rozebírá další aspekty ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků DDM 

   Kuchařová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
  • Angažovanost zaměstnanců 

   Štillerová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Angažovanost zaměstnanců je nový pojem mezi pracovními postoji, který vznikl v praxi v 90. letech minulého století. Akademická společnost ho přijala rezervovaně a vede diskuzi o jeho definici a skutečné přínosnosti k teorii ...
  • Autoevaluace organizace středních škol ve Středočeském kraji 

   Humlová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
  • Bariéry v profesním rozvoji ředitelů MŠ 

   Kubisková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
  • Charakteristiky trhu práce a jejich vliv na fungování organizace 

   Soušek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   v českém jazyce Ekonomika trhu práce se snaží pochopit fungování a dynamiku trhu práce. Trh práce funguje skrze interakci lidí a organizací. Lidé vstupují na trh práce kvůli zajištění své obživy. Organizace na trhu práce ...
  • Čeští zdravotníci v Království Saúdské Arábie - jejich získávání, výběr, motivace, adaptace, jejich zkušenosti 

   Řezníčková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Sametová revoluce v Československu v roce 1989 změnila téměř vše a všechny. Politické a ekonomické změny šly ruku v ruce s těmi společenskými a kulturními. Měnil se a mění se životní styl Čechů. Ti začali vyhledávat nové ...
  • Činitelé ovlivňující pracovní výkon pedagogických pracovníků středních škol v Příbrami 

   Kotěšovská, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce popisuje a analyzuje činitele ovlivňující pracovní výkon. Zabývá se základními pojmy z oblasti řízení pracovního výkonu. Popsány jsou zvláště pojmy výkon práce, pracovní výkonnost, řízení pracovního výkonu ...
  • Etika zaměstnaneckých vztahů 

   Cílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005)
   Date of defense: . . 2005
  • Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje jedinců v oblasti vzdělávání dospělých 

   Bachurová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   a klíčová slova Diplomová práce "Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje jedinců v oblasti vzdělávání dospělých" je pojata jako analytický pohled na oblast celoživotního učení a vzdělávání se ...
  • Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy 

   Sinkulová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce nazvaná ,,Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy" si klade za cíl zjistit, kdo nebo co má vliv na další profesní rozvoj ředitelů základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ) ve Středočeském kraji. ...
  • Firemní kultura 

   Schmidt, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Tato bakalářská práce je věnována fenoménu firemní kultury. Vysvětluje pojmy kultura a firemní kultura a popisuje obsah firemní kultury, její jednotlivé vrstvy a možnost jejich rozpoznání a ovlivnění. V práci jsou zároveň ...
  • Firemní kultura (teoreticko-empirický pohled na firemní kulturu) 

   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   Organizační kultura - to je fenomén, který se zejména v posledních desetiletích objevil v hledáčku manažerů i teoretiků. Proč tomu tak je? Nakolik podniková kultura ovlivňuje chod a výkon organizace? A co je to vlastně ta ...
  • Firemní kultura - teorie a praxe 

   Kvapilová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, současnými poznatky z oblasti teorie i konkrétní podobou firemní kultury v praxi. Kultura každého podniku je velmi individuální záležitostí a její diagnostika je velmi ...
  • Firemní kultura z pohledu teorie a praxe 

   Kulhánková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003)
   Date of defense: . . 2003
  • Genderové nerovnosti na českém trhu v 90. letech 

   Záchová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002)
   Date of defense: . . 2002
  • Hodnocení a odměňování pedagogických pracovníků ve škole 

   Dvořáková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Hodnocení a řízení pracovního výkonu ve školské praxi 

   Mysíková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • HR procesy ve společnosti Microsoft, se zeměřením na potenciál outsourcingu 

   Rubešová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Graduation thesis HR processes of Microsoft with detail on potential of outsourcing concentrates on problems of company processes with correspondence of nowadays trends of society as well as dynamics of business. This ...
  • Interkulturní komunikace 

   Sůvová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Základním tématem této bakalářské práce je interkulturní komunikace a její využití v oblasti mezinárodního řízení lidských zdrojů. Pozornost je věnována především pracovníkům, kteří jsou vysláni do zahraničí a musí se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV