Now showing items 1-20 of 196

  • Adaptace zaměstnanců v konkrétní organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Adaptace zaměstnanců je procesem určeným všem nově příchozím zaměstnancům do organizace, pro jejich lepší orientaci v pracovním prostředí, zařazení do pracovního kolektivu a rychlému zapracování, osvojení znalostí a ...
  • Agenturní zaměstnávání v České republice a problematika s tím spojená 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Tato práce pojednává o jedné z forem zamestnávání, která je na trhu práce zejména v poslední dobe hodne vyhledávána, o agenturním zamestnávání. Pohlíží na tento zpusob zamestnávání z pohledu právního a rozebírá další aspekty ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků DDM 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
  • Angažovanost zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Štillerová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Angažovanost zaměstnanců je nový pojem mezi pracovními postoji, který vznikl v praxi v 90. letech minulého století. Akademická společnost ho přijala rezervovaně a vede diskuzi o jeho definici a skutečné přínosnosti k teorii ...
  • Autoevaluace organizace středních škol ve Středočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Humlová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
  • Bariéry v profesním rozvoji ředitelů MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kubisková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
  • Charakteristiky trhu práce a jejich vliv na fungování organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Soušek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   v českém jazyce Ekonomika trhu práce se snaží pochopit fungování a dynamiku trhu práce. Trh práce funguje skrze interakci lidí a organizací. Lidé vstupují na trh práce kvůli zajištění své obživy. Organizace na trhu práce ...
  • Čeští zdravotníci v Království Saúdské Arábie - jejich získávání, výběr, motivace, adaptace, jejich zkušenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Sametová revoluce v Československu v roce 1989 změnila téměř vše a všechny. Politické a ekonomické změny šly ruku v ruce s těmi společenskými a kulturními. Měnil se a mění se životní styl Čechů. Ti začali vyhledávat nové ...
  • Činitelé ovlivňující pracovní výkon pedagogických pracovníků středních škol v Příbrami 

   Defence status: DEFENDED
   Kotěšovská, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce popisuje a analyzuje činitele ovlivňující pracovní výkon. Zabývá se základními pojmy z oblasti řízení pracovního výkonu. Popsány jsou zvláště pojmy výkon práce, pracovní výkonnost, řízení pracovního výkonu ...
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků a práce s nadanými dětmi na ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanfová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků a práce s nadanými dětmi na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hanfová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol ve Středočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol ve Středočeském kraji. Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem a zda se pedagogičtí pracovníci dále vzdělávají. Práce ...
  • Etika zaměstnaneckých vztahů 

   Cílková, Jana (2005)
   Zajímalo mne, proč a za jakých okolností personalisté morálně selhávají. Chtěla jsem se též zabývat otázkou, zda etické chování organizace vůči zaměstnancům je jistou nerentabilní nadstavbou, již si běžná firma nemůže ...
  • Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje jedinců v oblasti vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Bachurová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   a klíčová slova Diplomová práce "Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje jedinců v oblasti vzdělávání dospělých" je pojata jako analytický pohled na oblast celoživotního učení a vzdělávání se ...
  • Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy 

   Defence status: DEFENDED
   Sinkulová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce nazvaná ,,Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy" si klade za cíl zjistit, kdo nebo co má vliv na další profesní rozvoj ředitelů základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ) ve Středočeském kraji. ...
  • Firemní kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidt, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Tato bakalářská práce je věnována fenoménu firemní kultury. Vysvětluje pojmy kultura a firemní kultura a popisuje obsah firemní kultury, její jednotlivé vrstvy a možnost jejich rozpoznání a ovlivnění. V práci jsou zároveň ...
  • Firemní kultura (teoreticko-empirický pohled na firemní kulturu) 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   Organizační kultura - to je fenomén, který se zejména v posledních desetiletích objevil v hledáčku manažerů i teoretiků. Proč tomu tak je? Nakolik podniková kultura ovlivňuje chod a výkon organizace? A co je to vlastně ta ...
  • Firemní kultura - teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapilová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, současnými poznatky z oblasti teorie i konkrétní podobou firemní kultury v praxi. Kultura každého podniku je velmi individuální záležitostí a její diagnostika je velmi ...
  • Firemní kultura z pohledu teorie a praxe 

   Kulhánková, Eva (2003)
   Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala problematiku firemní kultury, -1 která mě zajímá současně z více důvodů. Prvním důvodem byla vlastní zkušenost. Po roce 1989 jsem 5 let pracovala ve státní správě, kde došlo ...
  • Genderové nerovnosti na českém trhu v 90. letech 

   Záchová, Eva (2002)
   Po staletí diskutované téma postavení a role muže a ženy ve společnosti, je stále podmíněno stereotypními přístupy vnímání, ovlivněnými historicko-kulturním systémem na daném území. Tato předkládaná práce se zabývá, na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV