• Aktivity a sporty v přírodě ve středních školách v Mladé Boleslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikán, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 4. 5. 2009
  • Aktivity v přírodě v podmínkách ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Aktivity v přírodě v podmínkách ústavní výchovy Cíl práce: Cílem této práce je zmapovat aktivity v přírodě v ústavní výchově v Libereckém kraji. Zjistit druhy aktivit a dobu strávenou aktivitami v přírodě. Metoda ...
  • Aktivity v přírodě ve středních školách v Mládé Boleslavi pohledem studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikán, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce: Aktivity v přírodě ve středních školách v Mladé Boleslavi pohledem studentů. Cíle práce: Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled o sportovních kurzech pořádaných středními školami v rámci povinné výuky. ...
  • Hipoturistika 

   Defence status: DEFENDED
   Oulická, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 2. 5. 2011
   Název: Hipoturistika Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je provést rešerši literatury o relativně novém způsobu turistiky - o hipoturistice. Přesněji, základem je vysvětlit, co hipoturistika znamená, náhled do historie ...
  • Hodnocení spokojenosti zákazníka na turistických zájezdech - případová studie turistických zájezdů CK Alpina do Bulharska 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Customers' satisfaction assessment of tourist tours - a case study of CK Alpina tours to Bulgaria Aim: Through questioning and direct observation to evaluate customer satisfaction at selected CK Alpina tours to ...
  • Možnosti studia a pracovní příležitosti v oblasti aktivit v přírodě v USA 

   Defence status: DEFENDED
   Oulická, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Název: Možnosti studia a pracovní příležitosti v oblasti aktivit v přírodě v USA Cíle: Cílem práce je vyhledat a popsat možnosti studia na amerických univerzitách a pracovní příležitosti v oblasti aktivit v přírodě v USA. ...
  • Nabídka sportovních kurzů v přírodě na II.stupni vybraných základních škol v Libereckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Ledvinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název práce: Nabídka sportovních kurzů v přírodě na II. stupni vybraných základních škol v Libereckém kraji. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je popsat, přiblížit a zhodnotit současnou nabídku sportovních kurzů oblasti ...
  • Posouzení zájmu o dobrodružné aktivity u žáků 2. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kabrnová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Název: Posouzení zájmu o dobrodružné aktivity u žáků 2. stupně ZŠ Cíle: Cílem práce je posoudit zájem o dobrodružné aktivity u žáků 2. stupně Základní školy Bronzová na základě sestaveného dobrodružného programu. Metody: ...
  • Role a význam aktivit v přírodě v období puberty 

   Defence status: DEFENDED
   Kalkusová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
  • Vliv aktivit v přírodě na interpersonální vztahy ve vrstevnické skupině v prostředí ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Název: Vliv aktivit v přírodě na interpersonální vztahy ve vrstevnické skupině v prostředí ústavní výchovy Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit, zda-li aktivity v přírodě mají vliv na vztahy uvnitř skupiny u mládeže, ...
  • Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Škopová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 1. 2019
   Název: Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy. Cíle: Cílem práce bylo zjistit rozdíly ve vnímání rizika a postojích k riziku mezi mladými skauty z různých zemí Evropy. Metody: Dotazníkového ...
  • Výchova a aktivity v přírodě na základních školách v Praze 6 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Výchova a aktivity v přírodě ve středních školách Ústeckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 4. 5. 2009
  • Zkušenost s aktivitami v přírodě žáků vybraných středních škol na Mostecku 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce: Zkušenost s aktivitami v přírodě žáků vybraných středních škol na Mostecku Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo zmapovat a zjistit zkušenost s aktivitami v přírodě a případný zájem o ně u žáků vybraných ...
  • Zmapování hry Geocaching s příkladem oblasti Divoká Šárka 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Zmapování hry Geocaching s příkladem oblasti Divoká Šárka Cíl práce: Cílem bakalářské práce je provést rešerši literatury o hře Geocaching, podat základní informace začínajícím i pokročilým hráčům z dostupných zdrojů ...
  • Zmapování lesních mateřských školek v Libereckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Název: Význam přírody jako vzdělávacího prostředí zmapováním lesních klubů a lesních mateřských škol v Libereckém kraji z pohledu pedagogů. Cíl práce: Cílem mé diplomové práce je zmapování lesních mateřských škol a lesních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV