• A. N. Jakovlev a jeho ideologická činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The aim of this bachelor thesis is to analyze the historical personality of A. N. Yakovlev, a former Soviet functionary and ideologist, through his own ideas and reflections, and to deepen the general knowledge about him ...
  • Antisionistická kampaň v Rudém právu mezi roky 1951-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Votápková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato práce řeší obraz sionisty, který byl využíván v propagandě, prezentované široké veřejnosti v Rudém právu v době od zatčení Rudolfa Slánského 23. 11. 1951, až po jeho odsouzení a popravy 3. 12. 1952. Tedy se zabývá ...
  • Apollo - člověk na Měsíci 

   Defence status: DEFENDED
   Švancara, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Studie analyzuje okolnosti a důvody, které byly příčinou vzniku ambiciózního plánu, jenž umožnil Spojeným státům dopravit člověka na Měsíc a zase jej bezpečně navrátit zpět na Zemi. Tato práce rovněž klade důraz na jednotlivé ...
  • Arabská revolta v Palestině (1936-1939). Příspěvek k dějinám židovsko-arabského konfliktu na Blízkém východě. 

   Defence status: DEFENDED
   Zamrazilová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tento příspěvek se zabývá arabskou revoltou v Palestině v letech 1936-1939. Povstání znamenalo přelom v židovsko-arabském soužití a jeho důsledky ovlivnily vývoj celého britského mandátu. Jedním z cílů příspěvku je nastínit ...
  • Bílý Omsk a československé legie 

   Defence status: DEFENDED
   Chleboun, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Práce se zabývá československou posádkou a diplomatickým zastoupením v Omsku během ruské občanské války a antibolševických vlád nad městem (1918-1919). Zaměřuje se na zdejší událostí optikou výše zmíněných, hodnotí a ...
  • Bolševická vláda a pravoslaví. Postavení církve v bolševickém Rusku od říjnové revoluce (1917-1929) 

   Defence status: DEFENDED
   Tajčová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Cílem bakalářské práce je analýza vztahu bolševického režimu a pravoslavné církve v desetiletí po bolševické revoluci v roce 1917. První část práce pojedná o názorech Karla Marxe a Vladimíra I. Lenina na náboženství obecně. ...
  • Britové a Židé v Palestině v letech 1944-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Zamrazilová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá odchodem Velké Británie z Palestiny a reakcemi sionistického hnutí na její mandátní politiku. Britové ve druhé polovině třicátých let plánovali rozdělení mandátu mezi Araby a Židy, vypovězení ...
  • Cenzura ruského internetu a zásady, kterými se řídí 

   Defence status: DEFENDED
   Vřešťálová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis entitled "Internet Censorship in the Russian Federation and Principles of Its Work" descibes the state controll of electronical resources in Russia. The thesis summarizes types of websites which could ...
  • Československá pomoc Izraeli v roce 1948 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Votavová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Předkládaná práce se zabývá okolnostmi a průběhem československé pomoci Izraeli na konci čtyřicátých let 20. století. Pro potřeby tohoto hlavního cíle se dělí na dvě části, z nichž první předkládá obecný historický přehled ...
  • Československé a sovětské výtvarné umění ve třicátých letech 20. století: kontakty, vlivy, vzájemné působení 

   Defence status: DEFENDED
   Hausenblasová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The thesis focuses on the contacts between Czechoslovakia and the Soviet Union, specifically in the area of the 1930s fine arts. This topic has been mapped from 1930 to 1938 (before the Munich Agreement). The first part ...
  • Československo a dodávky zbraní na Blízký východ v letech 1945 - 1963 na pozadí arabsko - izraelského konfliktu 

   Defence status: DEFENDED
   Eliáš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem práce je zdokumentovat dodávky zbraní z Československa na Blízký východ po 2. světové válce Hlavní pozornost je zaměřena na čtveřici států, které byly v této době významnými odběrateli zbraní z Československa - Izrael, ...
  • Československo-arabské vztahy v meziválečném období. Politické a hospodářské vztahy meziválečného Československa k arabským zemím Blízkého východu 

   Defence status: DEFENDED
   Klusoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce se zabývá politickými a hospodáskými vztahy meziváleného eskoslovenska k Egyptu, Palestin, Iráku, Sýrii a Libanonu. Zkoumá vývoj zastoupení eskoslovenské diplomacie v uvedených zemích, navázání diplomatických styk, ...
  • Československo-íránské vztahy. Politické a kulturní vztahy v letech 1953-1979. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Práce pojednává o československo-íránských vztazích v letech 1953-1979. V několika kapitolách, řazených dle tematických celků, se zabývá politickými a diplomatickými vztahy po pádu Mosaddeqa v roce 1953, podporou strany ...
  • Deportace Čečenců a Ingušů. Příspěvek k dějinám Kavkazu v druhé polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kosejková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Diplomová práce "Deportace Čečenců a Ingušů. Příspěvek k dějinám Kavkazu ve druhé polovině 20. století" pojednává o násilném přesídlení těchto etnik v roce 1944 z jejich domoviny do střední Asie. Autorka uvádí příčiny ...
  • Evakuace britských dětí za druhé světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Rolfová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Bakalářská práce analyzuje evakuaci dětí ve Velké Británii za druhé světové války. Soustředí se na otázky, jakých způsobem a za jakých podmínek evakuace probíhala. První kapitola se zaměřuje na vytváření evakuačních plánů ...
  • Feministický aktivismus v Ruské federaci 

   Defence status: DEFENDED
   Kim, Valeriya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   This thesis discusses the development of the feminist movement in Russia. First, it deals with the definition of the basic concepts of feminist theory and their development in the West. Then, it describes the history of ...
  • The historical and archaeological importance of travel accounts made by Russian pilgrims to the Near East from the 12th to 19th centuries. 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Tato práce se zaměřuje na téma, které se z hlediska badatelského zájmu těší čím dále tím většímu zájmu. Jedná se o Ruské poutníky nebo cestovatele, kteří navštěvovali oblasti Blízkého Východu zejména takové místa, jakými ...
  • Koncepce autoritářského režimu Juana Linze a její aplikace na vládu Antanase Smetony 

   Defence status: DEFENDED
   Soušková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce bude analyzovat politický vývoj meziválečné Litvy, jejíž nezávislost byla vyhlášena v roce 1918 a skončila v roce 1940 okupací Sovětským svazem. Hlavní důraz bude kladen na období autoritářského režimu ...
  • Mocenský aparát a srpen 1969 v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Brichta, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Události 21. srpna 1969 reálnou mocenskou situaci v podmínkách rozdělené Evropy změnit nemohly. Ze zpětného pohledu byly spíše výrazem zoufalství nad již rozhodnutým zápasem. Realitou ale zůstává, že s tak velkým odporem ...
  • Muhammad Réza Pahlaví: perský šáh v exilu 1979 - 80 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Matoušková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se věnuje období života íránského šáha Mohammada Rezy Pahlavího v letech 1979 - 1980, kdy pobýval v exilu. Cílem je především zmapovat etapu panovníkova života a poukázat na souvislosti s mezinárodním děním především ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV