• Komparace rodinných politik České republiky a Litvy z genderového hlediska 

   Tuháčková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá genderovými přístupy v komparační analýze rodinných politik sociálních států a aplikuje je na srovnání politik České republiky a Litvy. Jsou zde představeny koncepty navazující na kritiku Esping-Andersenovy ...
  • Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí 

   Šíchová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Tématem této diplomové práce jsou problémy v systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Hlavním cílem je hlouběji porozumět problémům tohoto vzdělávacího systému. Pomocí kvalitativních metod práce zjišťuje, jaké problémy ...
  • Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice 

   Hubáček, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem aktivního otcovství v České republice. Záměrem práce je popsat postoje aktérů rodinné politiky a diskutovat možnosti další podpory konceptu aktivního otcovství v České republice. Nejprve ...
  • Prevence dětské obezity pomocí výživy na víceletých gymnáziích 

   Dománková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce je případovou studií, která se zabývá procesem prevence dětské obezity pomocí výživy na nižším stupni víceletých gymnázií a problémy v tomto procesu, přičemž dětská obezita je zde vnímána jako problém ...
  • Preventivní politiky v oblasti duševního zdraví dětí na školách 

   Dománková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This diploma thesis focuses on prevention and promotion in children's mental health on primary schools. Through mixed research design it explores institutional setting and current state of implementation of preventive and ...
  • Problémy matek samoživitelek při vstupu na trh práce v průběhu dvaceti pěti let v ČR - Komparativní případová studie 

   Jeřábková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problémy matek samoživitelek při návratu na trh práce po rodičovské dovolené a identifikuje změny těchto problémů za posledních 25 let. Za poslední desetiletí došlo k výraznému nárůstu počtu ...
  • Reklama na OTC jako veřejně politický problém 

   Kosinová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Magisterská práce se zabývá volně dostupnými léčivy v České republice a jejich spotřebou. V práci jsou popsány vlivy nadužívání těchto léčiv na lidské zdraví. Podle sekundární analýzy dat se nadužívání OTC jeví jako ...
  • Uplatnění žen na trhu práce během rodičovské dovolené 

   Půlpánová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu faktorů, které ovlivňují uplatnění žen na trhu práce během rodičovské dovolené. Cílem práce je zjistit, jaké faktory ženám pomáhají uplatnit se na trhu práce a které jim to naopak ...
  • Zapojení uživatelů do reformy psychiatrické péče 

   Wolfová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The subject of this diploma thesis is the involvement of users of psychiatric care in the process of planning and realization of psychiatric care reform at the macro level of policy making. The aim of the research is to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV