• Komparace rodinných politik České republiky a Litvy z genderového hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Tuháčková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This thesis deals with gender oriented approaches in comparative analysis of family policies of welfare states. And illustrate these approaches as a comparison of family policies of Czech Republic and Lithuania. It presents ...
  • Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí 

   Defence status: DEFENDED
   Šíchová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   This master thesis deals with the field of postgraduate medical education. The main goal of this thesis is deeper understanding of problems in the educational system. By means of a qualitative research the thesis explores ...
  • Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáček, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bachelor thesis deals with the topic of active fatherhood in the Czech Republic. The purpose of this paper is to describe attitudes of family policy actors and discuss possibilities to further support the concept of active ...
  • Prevence dětské obezity pomocí výživy na víceletých gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Dománková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce je případovou studií, která se zabývá procesem prevence dětské obezity pomocí výživy na nižším stupni víceletých gymnázií a problémy v tomto procesu, přičemž dětská obezita je zde vnímána jako problém ...
  • Preventivní politiky v oblasti duševního zdraví dětí na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Dománková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Tato diplomová práce se pomocí smíšeného výzkumného designu zabývá prevencí duševních onemocnění a podporou duševního zdraví u dětí na základních školách. Zkoumá jak institucionální nastavení v této oblasti, tak implementaci ...
  • Problémy matek samoživitelek při vstupu na trh práce v průběhu dvaceti pěti let v ČR - Komparativní případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problémy matek samoživitelek při návratu na trh práce po rodičovské dovolené a identifikuje změny těchto problémů za posledních 25 let. Za poslední desetiletí došlo k výraznému nárůstu počtu ...
  • Reklama na OTC jako veřejně politický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Kosinová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Magisterská práce se zabývá volně dostupnými léčivy v České republice a jejich spotřebou. V práci jsou popsány vlivy nadužívání těchto léčiv na lidské zdraví. Podle sekundární analýzy dat se nadužívání OTC jeví jako ...
  • Současné problémy české lékařské posudkové služby a možné návrhy na jejich řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The aim of the thesis is to identify all current problems of The Medical Assessment Service and to suggest possible changes and recommendations that could make the system more effective. In the theoretical part is used the ...
  • Uplatnění žen na trhu práce během rodičovské dovolené 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpánová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   This thesis investigates the factors that affect women's participation in the labour market during their parental leave. The aim is to find out, which factors help women to participate and which factors make it difficult. ...
  • Zapojení uživatelů do reformy psychiatrické péče 

   Defence status: DEFENDED
   Wolfová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Předmětem výzkumu diplomové práce je zapojení uživatelů psychiatrické péče v procesu plánování a realizace reformy psychiatrické péče na makro úrovni tvorby politik. Cílem výzkumu je popsat a porozumět tomuto zapojení. ...
  • Zdravé stravování a opatření na jeho podporu na základních a mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Tymonek, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV