• Agrese a násilí vůči pedagogům pohledem pedagogů na gymnáziích 

   Franková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Diplomová práce "Agrese a násilí vůči pedagogům pohledem pedagogů na gymnáziích" pojednává o problematice agrese a násilí ve školním prostředí. V teoretické části se zabývá agresí a násilím v obecné rovině a poté se konkrétně ...
  • Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práýce 

   Kolomazník, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Autor práce: Bc. Tomáš Kolomazník Název práce: Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práce Anotace (abstrakt) Diplomová práce "Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska ...
  • Brains versus Brawn: Comparison of the Educational and Occupational Status of non-EU Labour Migrants in the Czech Republic 

   Leontiyeva, Yana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Hlavním cílem této disertační práce je analýza vzdělanostní a profesní struktury migrantů ze zemí mimo EU, pracujících v České republice. S použitím poznatků z teorie lidského kapitálu a sociologie migrace tato práce zkoumá, ...
  • Buddhismus jako zdroj hodnot během formování nových identit a životních stylů v České republice 

   Cirklová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Text je zamyšlením nad jedním z kulturních fenoménů současné Evropy, a to utvářením nových náboženských identit, které nemají kulturní precedens v evropské historii. Přesněji se zabývá evropskými konvertity k buddhismu, ...
  • DJ - postmoderní fenomén : studie proměn identity narativní optikou 

   Marcinovová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí identit DJu. Jejím cílem je zjistit, jak DJové hovorí o umení DJingu, jak reflektují technologickou evoluci a jak operují v soucasných podmínkách informacního chaosu. Kvalitativní výzkum ...
  • Dopady užívání návykových látek na fungování rodiny 

   Knor, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This bachelor thesis studies impacts of children drug addiction on family. Family, as a subject of my research, is represented as social unit that is negatively influenced by individual drug addiction of one of its child. ...
  • E-GOVERNMENT A E-DEMOCRACY NEBOLI OPEN SOURCE VLÁDNUTÍ 

   Fejfar, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce Veřejná sféra v síťové společnosti se zabývá vztahem veřejné sféry a kyberprostoru. Kyberprostor je pojímán jako nová sociální instituce společnosti, která není zhmotněním Habermasova normativního ideálu ...
  • Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice 

   Soumarová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   The Diploma Thesis "The Factors Affecting the Low Numbers of Women Working as IT Professionals in Czech Republic" does focus on the issue of disproportion of men and women working in IT field in the Czech labor market. The ...
  • Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice 

   Soumarová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji ...
  • Fenomén bezdětnosti v české společnosti 

   Hašková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   I focus on the phenomenon of childlessness in Czech society. The specific aim is to identify the factors contributing to childlessness and to the increase in the percentage of childless people in he young adult population, ...
  • Genderové rozdiely v počítačovom svete a ich dosledky pre hráčov a hráčky MMORPG hier 

   Tůmová, Terézia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práca sa zameriava na popis genderových rozdielov spojených s hrami MMORPG. Tieto rozdiely sú popisované v 4 oblastiach: historický vývoj, pracovný trh vývoja počítačových hier, genderové rozdiely avatárov a ich hráčov vo ...
  • Hodnoty a hodnotové orientace žáků osmých tříd na vesnici a ve městě 

   Laurová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This thesis deals with the problems of values at two levels. The first level applies to level orientations of Czech and British society - a review of how much the liberal traditions and different degree of modernization ...
  • Hospoda a sociální identifikace ve skupinách vysokoškolských studentů 

   Hromada, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Práce se zabývá významem návštěvy hospody jako ritualizované činnosti skupin pro tvorbu sociální identity ve skupinách vysokoškoláků, kteří v ní pravidelně tráví svůj čas. Práce se snaží zjistit pravidla tvorby integrity ...
  • Individualizace sociální nerovnosti 

   Beránek, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
  • Individuálna potravinová sebestačnosť v Českej republike: prípadová štúdia permakultúrne orientovaných rodín a jednotlivcov 

   Soukup Tůmová, Terézia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Táto diplomová práca je deskriptívnou prípadovou štúdiou permakultúrne orientovaných rodín a jednotlivcov, snažiacich sa o dosahovanie potravinovej sebestačnosti v rámci Českej ...
  • Jak často a proč byli Češi diskriminováni? Srovnání situace před a po roce 1989 

   Blahníková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   This thesis focuses on research of social discrimination in the Czech Republic before and after the year of 1989. It is viewed through experiences of Czech people with specific causes of discrimination through which the ...
  • Jak často a proč byli diskriminováni nejen Češi ? Mezinárodní srovnání před a po 89 

   Stelzerová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Kariérní dráhy absolventů sociologie FF UK 

   Dokulilová, Lenka (2005)
  • Kavárna jako třetí místo: případová studie mamacoffee Vodičkova 

   Slaběňáková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tematikou kaváren. Kavárny zobrazuje v kontextu historie, kdy byly vnímány jako místa veřejných diskuzí, a v kontextu současnosti v rámci teorie třetího místa od Raye Oldenburga. Termín třetí ...
  • Komunitní formy ekologicky příznivého života v individualizované společnosti 

   Losenický, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Komunitní formy ekologicky příznivého života v individualizované společnosti" pojednává o současných intencionálních ekokomunitách, které jsou většinou v podobě ekovesnic a cohousingů spojeny s obrodou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV