• Agrese a násilí vůči pedagogům pohledem pedagogů na gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Franková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   The master thesis entitled Aggression and Violence towards Educators - from the Perspective of Secondary School Educators elaborates the problem of aggression and violence in school. The theoretical part contents a general ...
  • Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práýce 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazník, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Autor práce: Bc. Tomáš Kolomazník Název práce: Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práce Anotace (abstrakt) Diplomová práce "Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska ...
  • Brains versus Brawn: Comparison of the Educational and Occupational Status of non-EU Labour Migrants in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Leontiyeva, Yana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   The main aim of this thesis is to examine the educational and occupational structure of non-EU labour migration to the Czech Republic. Using insights from human capital theory and the sociology of migration this thesis ...
  • Buddhismus jako zdroj hodnot během formování nových identit a životních stylů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Cirklová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Text je zamyšlením nad jedním z kulturních fenoménů současné Evropy, a to utvářením nových náboženských identit, které nemají kulturní precedens v evropské historii. Přesněji se zabývá evropskými konvertity k buddhismu, ...
  • DJ - postmoderní fenomén : studie proměn identity narativní optikou 

   Defence status: DEFENDED
   Marcinovová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   The thesis concerns identity construction of DJs. It's goal is to find out, how DJs talk about the art of DJing, how they reflect the technical evolution and how they operate under the current conditions of informational ...
  • Dopady užívání návykových látek na fungování rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Knor, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This bachelor thesis studies impacts of children drug addiction on family. Family, as a subject of my research, is represented as social unit that is negatively influenced by individual drug addiction of one of its child. ...
  • E-GOVERNMENT A E-DEMOCRACY NEBOLI OPEN SOURCE VLÁDNUTÍ 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfar, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   The diploma thesis Public sphere in networked society concerns about the relation of public sphere and cyberspace. Cyberspace is defined as new social institution, which is not embodied Habermasian normative ideal of ...
  • Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Soumarová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   The Diploma Thesis "The Factors Affecting the Low Numbers of Women Working as IT Professionals in Czech Republic" does focus on the issue of disproportion of men and women working in IT field in the Czech labor ...
  • Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Soumarová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji ...
  • Fenomén bezdětnosti v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Mým výzkumným cílem se stalo jednak prozkoumání faktorů, které přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní, a jednak rozšíření kategorizace bezdětných tak, aby lépe zachycovala životní ...
  • Genderové rozdiely v počítačovom svete a ich dosledky pre hráčov a hráčky MMORPG hier 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Terézia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práca sa zameriava na popis genderových rozdielov spojených s hrami MMORPG. Tieto rozdiely sú popisované v 4 oblastiach: historický vývoj, pracovný trh vývoja počítačových hier, genderové rozdiely avatárov a ich hráčov vo ...
  • Hodnoty a hodnotové orientace žáků osmých tříd na vesnici a ve městě 

   Defence status: DEFENDED
   Laurová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This thesis deals with the problems of values at two levels. The first level applies to level orientations of Czech and British society - a review of how much the liberal traditions and different degree of modernization ...
  • Hospoda a sociální identifikace ve skupinách vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Hromada, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Bachelor's thesis is about meaning of pubs as a group and ritualized activity for creating social identity of small groups of college students visiting the pub regularly. Thesis is trying to find out rules of creating ...
  • Individualizace sociální nerovnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Beránek, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
  • Individuálna potravinová sebestačnosť v Českej republike: prípadová štúdia permakultúrne orientovaných rodín a jednotlivcov 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Soukup Tůmová, Terézia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Táto diplomová práca je deskriptívnou prípadovou štúdiou permakultúrne orientovaných rodín a jednotlivcov, snažiacich sa o dosahovanie potravinovej sebestačnosti v rámci Českej ...
  • Jak často a proč byli Češi diskriminováni? Srovnání situace před a po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Blahníková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   Tato práce se zaměřuje na výzkum sociální diskriminace v ČR před a po roce 1989. Hlavním zdrojem jsou zkušenosti českých respondentů týkající se zažívaných příčin diskriminace, prostřednictvím nichž je mapován výskyt ...
  • Jak často a proč byli diskriminováni nejen Češi ? Mezinárodní srovnání před a po 89 

   Defence status: DEFENDED
   Stelzerová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Kariérní dráhy absolventů sociologie FF UK 

   Dokulilová, Lenka (2005)
  • Kavárna jako třetí místo: případová studie mamacoffee Vodičkova 

   Defence status: DEFENDED
   Slaběňáková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tematikou kaváren. Kavárny zobrazuje v kontextu historie, kdy byly vnímány jako místa veřejných diskuzí, a v kontextu současnosti v rámci teorie třetího místa od Raye Oldenburga. Termín třetí ...
  • Komunitní formy ekologicky příznivého života v individualizované společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Losenický, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   The thesis "Community forms of ecologically-friendly life in individualized society" deals with contemporary intentional eco-communities that are, mostly as ecovillages and cohousings, connected with the reneissance of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV