• Business plan Mateřského centra Chomutov 

   Vacková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The main aim of my diploma paper is elaboration of strategic concept for needs of the new rising mother 's center. The mother's center Chomutov start up in March 2006 as a non profit organization. In first part of my diploma ...
  • Business plán Dobrovolnického centra Uherské Hradiště 

   Malůšková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Cílem mé diplomové práce je navržení business plánu pro Dobrovolnické centrum Uherské Hradiště na rok 2010. Centrum bylo na Oblastní charitě Uherské Hradiště založeno již v roce 2006, ale v současné podobě vykazuje minimální ...
  • Bussines plán soukromé agentury 

   Maryšková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předložená diplomová práce seznamuje s rolí porodní asistentky v poskytování péče a prodiskutovává všechny náležitosti k vytvoření soukromé praxe zajišťující edukační a poradenské činnosti v oblasti těhotenství, šestinedělí ...
  • Marketingová strategie farmaceutické firmy léku na hypertenzi 

   Burešová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   Tématem diplomové práce je marketingová strategie farmaceutické firmy léku na hypertenzi. Teoretická část obsahuje informace o podstatě marketingu, vysvětluje jeho vývoj, význam, obsah, obchodní a marketingovou strategii. ...
  • Marketingový plán rozvoje pečovatelské služby Doksy 

   Jakoubková, Ilona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá zpracováním marketingového plánu v oblasti rozvoje konkrétní pečovatelské služby. Cílem práce je pomocí vhodně zvoleného marketingového mixu rozšířit stávající terénní pečovatelskou službu. První, ...
  • Možnosti lidí se zdravotním postižením na trhu práce 

   Lubojacký, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   (česky) Práce je zaměřena na možnosti lidí s postižením na trhu práce, jaké mohou využít služby, jaké jsou možnosti v hledání práce, jaké pracovní prostředí (chráněné nebo otevřené) lze vybrat a jaká je v České republice ...
  • Optimalizace osobních nákladů v souvislosti s optimalizací personálního zajištění při změně provozovatele dialyzačního střediska 

   Lupoměská, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The submitted theses deals with a process of optimization of personal costs connected with a change of an entrepreneur of a dialysis centre. Specifically it deals with creation of a proposal and an accomplishment of changes ...
  • Plánování podnikatelské strategie při zavádění domácí hospicové péče podnikatelský plán 

   Křenková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2005)
   Date of defense: . . 2005
  • Plánování podnikatelské strategie při zavádění nově vznikající služby pro seniory - dům pro seniory 

   Náhlovská, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Plánování podnikatelské strategie pro zavádění nově vznikající služby pro seniory - dům pro seniory Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem v oblasti bydlení pro seniory s respektováním individuálních potřeb. Práce ...
  • Podnikatelský plán agentury domácí zdravotní péče 

   Brejchová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   My following thesis introduces the home care segment and points to its present and future role in the field of health and social care. The aim of this thesis is to create a proposal of a business plan for home care agency, ...
  • Podnikatelský plán poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji 

   Bízková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   This diploma thesis focuses on the current situation in interpreter services for deaf in Carlsbad region in the Czech Republic. The theoretical part of diploma thesis aims to inform the reader about the terminology, language, ...
  • Podnikatelský plán soukromé agentury domácí péče 

   Maffei Svobodová, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce představuje segment domácí zdravotní péče, jeho současné postavení a budoucí roli v poskytování zdravotní a sociální péče. Cílem práce bylo vypracovat podnikatelský plán pro založení agentury domácí péče ...
  • Podnikatelský plán soukromé ergoterapeutické praxe 

   Hromádková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Předložená diplomová práce představuje oblast ergoterapie v poskytování rehabilitační péče a poukazuje na možnosti jejího využití v segmentu následné péče a terénní ambulantní praxi. Cílem práce je vypracovat návrh ...
  • Podnikatelský plán zdravotnické služby poskytující komplexní poradenství běžné populaci a sportovcům 

   Frouz, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Předložená diplomová práce seznamuje se zdravotním stavem současné populace v České republice a poukazuje především na strmý narůst civilizačních chorob spojených převážně s nevhodným životním stylem. Cílem práce je pak ...
  • Projekt centralizace operačních sálů v Němocnici Děčín 

   Ševčíková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním business plánu pro projekt centralizace operačních sálů v Nemocnici Děčín, o.z. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblastí strategického řízení, tvorby business plánu, ...
  • Soukromé zařízení poskytující ergoterapii a fyzioterapii pro děti 

   Vrbová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na navržení postupu při zavádění společnosti, která bude poskytovat ergoterapii a fyzioterapii pro děti s postižením (mentálním, fyzickým i kombinovaným) ve věku tři až sedm let v Pardubicích a ...
  • Založení kardiologické ambulance (podnikatelský plán) 

   Kotlíková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The presented master's work deals with writing a business plan in the sector of health. It is a case of a business strategy on the basis of which the department of cardiology will be established as detached premises of ...
  • Zavádění nové služby střediska výchovné péče 

   Potužáková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Má diplomová práce se zabývá procesem strategického plánování při zavádění nové internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov pro děti s rizikem vzniku poruch chování do věku 15 let. Cílem mé práce je jednak vytvořit ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV