• Business plan Mateřského centra Chomutov 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   Hlavním cílem mé diplomové práce je zpracování strategického plánu pro potřeby nově vznikajícího mateřského centra. Mateřské centrum Chomutov vzniklo v březnu roku 2006 jako občanské sdružení. V teoretické části diplomové ...
  • Business plán Dobrovolnického centra Uherské Hradiště 

   Defence status: DEFENDED
   Malůšková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   The aim of this diploma work is to design a business plan for The Volunteer Centre Uherské Hradiště for the year 2010. The centre was established as a part of The Regional Charity Organisation Uherské Hradiště in 2006 but ...
  • Bussines plán soukromé agentury 

   Defence status: DEFENDED
   Maryšková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   My graduation theses deal with the role of a midwife in providing health care. All necessities for establishing a private practice are discussed. The private practice should provide educational and advisory activities ...
  • Marketingová strategie farmaceutické firmy léku na hypertenzi 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   The topic of the dissertation is a marketing strategy of pharmaceutical company for its hypertension drug. The theoretical part includes information regarding the fundamentals of marketing as it explains its development, ...
  • Marketingový plán rozvoje pečovatelské služby Doksy 

   Defence status: DEFENDED
   Jakoubková, Ilona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   The diploma thesis follows up the treatment of marketing plan in area of concrete home care service development. The purpose of the thesis enlarges field home care service by the development of appropriately chosen marketing ...
  • Možnosti lidí se zdravotním postižením na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Lubojacký, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   (in English) The work is focused on the possibilities of people with disabilities in the labor market. What kind of services there are, what are the possibilities of finding work both on open labour market and in the ...
  • Optimalizace osobních nákladů v souvislosti s optimalizací personálního zajištění při změně provozovatele dialyzačního střediska 

   Defence status: DEFENDED
   Lupoměská, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The submitted theses deals with a process of optimization of personal costs connected with a change of an entrepreneur of a dialysis centre. Specifically it deals with creation of a proposal and an accomplishment of changes ...
  • Plánování podnikatelské strategie při zavádění nově vznikající služby pro seniory - dům pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Náhlovská, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Plánování podnikatelské strategie pro zavádění nově vznikající služby pro seniory - dům pro seniory Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem v oblasti bydlení pro seniory s respektováním individuálních potřeb. Práce ...
  • Podnikatelský plán agentury domácí zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   My following thesis introduces the home care segment and points to its present and future role in the field of health and social care. The aim of this thesis is to create a proposal of a business plan for home care agency, ...
  • Podnikatelský plán poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Bízková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   V práci jsem se zaměřila na současnou situaci poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji. V teoretické části diplomové práce se zabývám uvedením čtenáře do problematiky terminologie, jazyka a komunikačních ...
  • Podnikatelský plán soukromé agentury domácí péče 

   Defence status: DEFENDED
   Maffei Svobodová, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce představuje segment domácí zdravotní péče, jeho současné postavení a budoucí roli v poskytování zdravotní a sociální péče. Cílem práce bylo vypracovat podnikatelský plán pro založení agentury domácí péče ...
  • Podnikatelský plán soukromé ergoterapeutické praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Hromádková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   This master thesis presents the field of Occupational Therapy within rehabilitation care and points out the possibilities of its use in follow-up care and field outpatient practice. The thesis aims at the elaboration of a ...
  • Podnikatelský plán zdravotnické služby poskytující komplexní poradenství běžné populaci a sportovcům 

   Defence status: DEFENDED
   Frouz, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   This thesis introduces the current state health of the population of the Czech Republic, addressing mainly the steep increase in diseases of civilization. Diseases which are mainly the result of an inappropriate lifestyle. ...
  • Projekt centralizace operačních sálů v Němocnici Děčín 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním business plánu pro projekt centralizace operačních sálů v Nemocnici Děčín, o.z. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblastí strategického řízení, tvorby business plánu, ...
  • Soukromé zařízení poskytující ergoterapii a fyzioterapii pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na navržení postupu při zavádění společnosti, která bude poskytovat ergoterapii a fyzioterapii pro děti s postižením (mentálním, fyzickým i kombinovaným) ve věku tři až sedm let v Pardubicích a ...
  • Založení kardiologické ambulance (podnikatelský plán) 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlíková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The presented master's work deals with writing a business plan in the sector of health. It is a case of a business strategy on the basis of which the department of cardiology will be established as detached premises of ...
  • Zavádění nové služby střediska výchovné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Potužáková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Má diplomová práce se zabývá procesem strategického plánování při zavádění nové internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov pro děti s rizikem vzniku poruch chování do věku 15 let. Cílem mé práce je jednak vytvořit ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV