• Adaptace pedagogických pracovníků v mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Zumrová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Cílem diplomové práce je popsat adaptační proces. V teoretické části jsou pro zachování celistvosti tématu krátce popsány etapy vývoje odborných termínů (personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů) ...
  • Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků v predprimárním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Cílem diplomové práce je analyzovat obsah řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků v podmínkách mateřské školy. Diplomová práce poukazuje na potřebu řízení pracovního výkonu, který je založený na principu řízení ...
  • Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Cílem práce je analyzovat obsah řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Teoretická část práce definuje pojem řízení lidských zdrojů a vymezuje jednotlivé ...
  • Analýza pracovní spokojenosti pedagogů volného času v domech dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Horváthová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předmětem bakalářské práce Analýza pracovní spokojenosti pedagogů volného času v domech dětí a mládeže je analyzovat profesi pedagog volného času z hlediska pracovní spokojenosti. Zjistit, které aspekty pracovní spokojenosti ...
  • Analýza pracovního místa pedagoga mateřské školy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Randáčková, Naděžda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
  • Analýza pracovního místa pedagoga mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Randáčková, Naděžda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Analýza pracovního místa učitele odborného výcviku 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu pracovního místa učitele odborného výcviku s cílem vytvořit popis tohoto pracovního místa. Pro účely výzkumu byla skupina respondentů zúžena na učitele odborného výcviku učebního ...
  • Analýza pracovního místa vedoucí kuchařky v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vampolová, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou pracovního místa vedoucí kuchařky. Jejím hlavním cílem je zmapování nezbytných kvalifikačních předpokladů, znalostí a dovedností, a to jak v oblasti odborné, tak manažerské. ...
  • Analýza řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Cílem diplomové práce je analyzovat obsah řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků na základní škole. Začátek teoretické části vymezuje základní pojmy personalistiky, na což navazuje formulace nejnovější koncepce ...
  • Budování střediska volného času na základě teorie vitality 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The Thesis deals with development of the specific educational centre for free time activities. The Theory part focuses first on the Pyramid of vitality and the Pyramid of culture explaining their nature. Next, Educational ...
  • Časový snímek ředitele základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vršecká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Závěrečná bakalářská práce se zabývá technikou, která slouží ke zjištění rozložení jednotlivých aktivit v rámci dne. Tato analytická technika je známa pod názvem "časový snímek". V práci je tato technika popsána nejen ...
  • Časový snímek ředitelky mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rydvalová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Závěrečná bakalářská práce s názvem "Časový snímek ředitelky mateřské školy" se zabývá analýzou času ředitelek mateřských škol. Vychází ze základních poznatků řízení času a oblasti sebeřízení. Dále nahlíží na časový snímek ...
  • Delegování činností na střední management střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňasová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
  • Delegování činností na střední management střední školy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vaňasová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   v českém jazyce Závěrečná bakalářská práce "Delegování činností na stření management střední školy" se zabývá školským managementem a aspekty, které jsou spjaty s procesem delegování pravomocí z hlediska ředitele střední ...
  • Delegování činností na střední management základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Zralá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce Delegování činností na střední management základní školy se zabývá školským managementem. Vychází ze vzoru podnikového managementu, který člení management do tří úrovní. Hlavní pozornost je věnována střednímu ...
  • Delegování činností ředitele střední školy na vedoucího domova mládeže. 

   Defence status: DEFENDED
   Žigová, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Delegování činností ředitele střední školy na vedoucího domova mládeže Bc. JARMILA ŽIGOVÁ ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá managementem vzdělávání ve školském zařízení. Hlavní pozornost je věnována střednímu managementu, ...
  • Delegování činností ředitelem základní školy na vedoucí učitelku mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Oplová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
  • Delegování v práci ředitele školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rašková, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
  • Delegování z pozice začínající ředitelky mateřské školy a jeho využití v profesním rozvoji 

   Defence status: DEFENDED
   Čevelová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
  • Efektivní komunikace mezi vedením školy a školskou radou 

   Defence status: DEFENDED
   Páčová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   1 NÁZEV: (Efektivní) komunikace mezi vedením školy a školskou radou AUTOR: Jana Páčová KATEDRA (ÚSTAV): Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce (Efektivní) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV