• Asférická zrcadla a jejich využití 

   Defence status: DEFENDED
   Butkovičová, Dagmar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Charakterizace CCD kamery a vybraná měření 

   Defence status: DEFENDED
   Dědič, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Časové a spektrální vlastnosti emICCD kamery 

   Defence status: DEFENDED
   Šatra, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   V této práci se zaměřujeme na určení vlastností emICCD kamery PI-MAX4: 512 EM, jež se spojena se spektrografem IsoPlane 320. První část práce obsahuje stručný popis emICCD detekce a shrnutí parametrů kamery, spektrografu ...
  • Časově rozlišená laserová spektroskopie nanomateriálů 

   Defence status: DEFENDED
   Kozák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
   This diploma thesis is oriented to study of nonlinear properties of semiconductor nanocrystals using ultrashort femtosecond pulses. There is a detailed description of theory and experimental setup of the z-scan method, ...
  • Časově rozlišená spektroskopie polovodičových nanostruktur 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Title: Time-resolved spectroscopy of semiconductor nanostructures Author: RNDr. Miroslav Kořínek Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., Department of Chemi- ...
  • Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem 

   Defence status: DEFENDED
   Martínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   V této práci budou srovnávány experimentální vzorky mnohonásobných kvantových jam ve strukturách InGaN/GaN pomocí metod laserové spektroskopie. Budou zkoumány zejména optické vlastnosti vzorků. Vzorky byly vyrobeny za ...
  • Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem 

   Defence status: RECOGNIZED
   Martínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   V této práci budou srovnávány experimentální vzorky mnohanásobných kvantových jam ve strukturách InGaN/GaN pomocí metod laserové spektroskopie. Budou zkoumány zejména optické vlastnosti vzorků. vzorky byly vyrobeny za ...
  • Časově rozlišená spektroskopie SiV center v diamantu 

   Defence status: DEFENDED
   Hamráček, Karol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Title: Time-resolved spectroscopy of SiV centers in diamond Author: Karol Hamráček Department: Department of chemical physics and optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Abstract: In recent years, the ...
  • Detekce záření v blízké infračervené oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Salava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
  • Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 

   Defence status: DEFENDED
   Zukerstein, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Práce si klade za cíl prostudovat NV centra v krystalickém a nanokrystalickém diamantu metodami laserové spektroskopie. V teoretické části se věnujeme metodám laserové spektroskopie, zkoumanému materiálu - diamantu a také ...
  • Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zukerstein, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 1. 2018
   Práce si klade za cíl prostudovat NV centra v krystalickém a nanokrystalickém diamantu metodami laserové spektroskopie. V teoretické části se věnujeme metodám laserové spektroskopie, zkoumanému materiálu - diamantu a také ...
  • Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Práce je zaměřena na zkoumání fotoluminiscenčních vlastností InAs kvantových bodů na GaAs substrátu překrytých GaAs1-xSbx krycí vrstvou připravených Stranski-Krastanowovou metodou. Měřili jsme doby doznívání luminiscence ...
  • Modelování optické bistability 

   Defence status: DEFENDED
   Čerňanský, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   My work is dealing with nonlinear optical event called optical bistability or multistability which is expressed during an interaction of high-energetic laser beam with material. Optical bistability may occur in absortive ...
  • Nekolineární metoda sfázování v nelineární optice 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur 

   Defence status: DEFENDED
   Žídek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 12. 2010
   Název práce: Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur Autor: Karel Žídek Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. E-mail vedoucího: ...
  • Nelineární optické vlastnosti polovodičových nanostruktur 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Nelineární vlastnosti nanokrystalického diamantu 

   Defence status: DEFENDED
   Popelář, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku 

   Defence status: DEFENDED
   Salava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické ...
  • Optické vlastnosti nanokrystalů křemíku vyvíjených pro křemíkový laser 

   Defence status: DEFENDED
   Tuček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Spektroskopie polovodičů s velmi vysokým časovým rozlišením 

   Defence status: DEFENDED
   Hanák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Tato práce je zaměřena na sestavení a optimalizaci nového experimentálního uspořá- dání pro měření časově rozlišené propustnosti metodou excitace a sondování. Zkušební měření pak byla provedena na vzorku SiV center v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV