• Asférická zrcadla a jejich využití 

   Butkovičová, Dagmar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Charakterizace CCD kamery a vybraná měření 

   Dědič, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Časově rozlišená laserová spektroskopie nanomateriálů 

   Kozák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
   This diploma thesis is oriented to study of nonlinear properties of semiconductor nanocrystals using ultrashort femtosecond pulses. There is a detailed description of theory and experimental setup of the z-scan method, ...
  • Časově rozlišená spektroskopie polovodičových nanostruktur 

   Kořínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Title: Time-resolved spectroscopy of semiconductor nanostructures Author: RNDr. Miroslav Kořínek Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., Department of Chemi- ...
  • Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem 

   Martínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   V této práci budou srovnávány experimentální vzorky mnohonásobných kvantových jam ve strukturách InGaN/GaN pomocí metod laserové spektroskopie. Budou zkoumány zejména optické vlastnosti vzorků. Vzorky byly vyrobeny za ...
  • Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem 

   Martínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   In this thesis experimental samples of multiple quantum wells in the InGaN/GaN structures will be compared using methods of laser spectroscopy. In particular, the optical properties of the samples will be investigated. The ...
  • Detekce záření v blízké infračervené oblasti 

   Salava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
  • Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 

   Zukerstein, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Práce si klade za cíl prostudovat NV centra v krystalickém a nanokrystalickém diamantu metodami laserové spektroskopie. V teoretické části se věnujeme metodám laserové spektroskopie, zkoumanému materiálu - diamantu a také ...
  • Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu 

   Zukerstein, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 1. 2018
   The aim of this thesis is a study of NV centres in crystalline and nanocrystalline diamond by laser spectroscopy methods. In the theoretical part we discuss the laser spectroscopy methods, the studied material - diamond ...
  • Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů 

   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Práce je zaměřena na zkoumání fotoluminiscenčních vlastností InAs kvantových bodů na GaAs substrátu překrytých GaAs1-xSbx krycí vrstvou připravených Stranski-Krastanowovou metodou. Měřili jsme doby doznívání luminiscence ...
  • Modelování optické bistability 

   Čerňanský, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   My work is dealing with nonlinear optical event called optical bistability or multistability which is expressed during an interaction of high-energetic laser beam with material. Optical bistability may occur in absortive ...
  • Nekolineární metoda sfázování v nelineární optice 

   Kořínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur 

   Žídek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 12. 2010
   Název práce: Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur Autor: Karel Žídek Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. E-mail vedoucího: ...
  • Nelineární optické vlastnosti polovodičových nanostruktur 

   Kořínek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Nelineární vlastnosti nanokrystalického diamantu 

   Popelář, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku 

   Salava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické ...
  • Optické vlastnosti nanokrystalů křemíku vyvíjených pro křemíkový laser 

   Tuček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Spektroskopie polovodičů s velmi vysokým časovým rozlišením 

   Hanák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   This thesis is aimed at building and optimization of a new experiment setup for measuring time-resolved transmittance using a pump-probe method. Test measurements were then conducted on a sample of SiV centers in diamond. ...
  • Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách 

   Kozák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   This Ph.D. thesis is focused on the study of optical nonlinearities and dynamics of excited charge carriers in monocrystalline diamond, nanocrystalline diamond and silicon. The dynamics of high density carriers in bulk ...
  • Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách 

   Chlouba, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   V hlavní části této práce se věnuji studiu relaxačních mechanismů nosičů náboje v křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici. Jedna z potenciálních aplikací těchto struktur je ve fotovoltaice, konkrétně při konstrukci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV