• Dvě tváře ZOO - vnímání zoologických zahrad z pohledu jejich příznivců a odpůrců 

   Tempírová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Two faces of ZOO Perception of zoos from the view of their supporters and opponents The main topic of this thesis is a role of zoological gardens in the modern society, especially their importance to conservation of ...
  • Ekohotely 

   Žigmundová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Cestovní ruch je nepřehlédnutelný fenomén současnosti. V turisticky atraktivních zemích se z velké části podílí na tvorbě HDP, na druhou stranu znečišťuje životní prostředí. Zejména v hotelnictví vzniká nadměrná produkce ...
  • Ekoturismus v Balikpapanském zálivu 

   Šamšulová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Cestovní ruch v tropických oblastech představuje nejrychleji rostoucí odvětví terciárního sektoru. Balikpapanský záliv (Východní Kalimantan, Indonésie) z části pokrývají velmi cenné mangrovové lesy a pozůstatky primárních ...
  • Environmentální stres 

   Martínková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   Životní prostředí, jeho stav a faktory životního prostředí ovlivňuji blahobyt člověka nejen přímo, protože ovlivňují jeho fyzické zdraví, ale také nepřímo, protože mohou způsobovat stres a tak snižovat jeho duševní pohodu ...
  • Hodnotová orientace manažerů na příkladu bankovních institucí 

   Veselá, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 18. 10. 2011
  • Hudební znečištění veřejných místech 

   Bryšková, Jarmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o problematice hudebního znečištění, jehož účinkům jsme vystaveni pokaždé, když se nacházíme v dosahu hlasité, nechtěně poslouchané, obtěžující, dráždivé nebo jinak rušivé hudby. S tímto ...
  • Názory odborné a laické veřejnosti na chov různých skupin savců v podmínkách zoologických zahrad 

   Vágnerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Diplomová práce si klade za cíl zodpovědět otázku, jak se liší postoje odborné a laické veřejnosti na vhodnost jednotlivých savců chovaných v zoologických zahradách. Teoretickým východiskem je teorie kulturních stereotypů, ...
  • Potravní strategie nativních etnik na třech typech tropických ostrovů v oblasti Indonésie a Oceánie: Siberut, Tikopia, Pingelap 

   Kavánková, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Tato diplomová práce je založena na třech případových studiích, které vypovídají o třech domorodých kulturách a jejich způsobech hospodaření a využívání ekosystémových zdrojů. Všechna tři zkoumaná etnika spojuje to, že ...
  • Příčiny stresu ve městě 

   Martínková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Společenská odpovědnost firem - spolupráce ziskových a neziskových subjektů 

   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se soustřeďuje na spolupráci ziskového a neziskového sektoru v České republice. Cílem práce je najít určité charakteristické prvky ve spolupráci mezi ziskovými a neziskovými společnostmi a ...
  • Subjektivní blahobyt: Přístupy a hodnocení v EU - 15 a ČR 

   Hemala, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Hlavním tématem diplomové práce "Subjektivní blahobyt: přístupy a hodnocení v EU-15 a ČR" je subjektivní blahobyt a jeho konceptualizace. Důraz je v tomto ohledu kladen na význam konceptu subjektivního blahobytu při měření ...
  • Vliv směru očního pohledu na hodnocení osobnosti 

   Rynešová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 25. 3. 2009
  • Vztah k životnímu prostředí v představách o budoucnosti žáků pátých tříd základních škol 

   Petiška, Eduard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem DP je zodpovězení výzkumné otázky: ​Jaké jsou představy o budoucnosti ve vztahu k životnímu prostředí u žáků pátých tříd základních škol?​ Za tímto účelem jsou předloženy konceptuální rámce mající oporu v sociologických ...
  • Zvířata v rituálech českých myslivců v současnosti 

   Erben, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato diplomová práce pojednává o mysliveckých rituálech a zvířatech, které se v nich přímo či nepřímo objevují a s nimiž jsou spojeny. Činí tak pomocí kvalitativních metod, a to sice technikami pozorování a polostrukturovaných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV