• Aplikace dendrochronologických metod v hydrologii a fluviální geomorfologii 

   Defence status: DEFENDED
   Šálek, Oldřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Hydrologické jevy jsou přírodní procesy, které dlouhodobě utvářejí krajinu kolem nás a v některých případech ohrožují náš majetek a zdraví. Dendrochronologie představuje jednu z metod výzkumu těchto jevů a rekonstrukce ...
  • Citlivost letokruhových řad borovice lesní (Pinus sylvestris) ke klimatickým parametrům 

   Defence status: DEFENDED
   Lehečková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předložená diplomová práce se zabývá studiem citlivosti radiálního růstu borovice lesní (Pinus sylvestris) rostoucí na Kokořínsku ke klimatickým podmínkám. Hlavním cílem bylo určit, zda se liší růstová odezva borovice ...
  • Dendrochronologické datování lavin v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Tumajer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Avalanches are important natural processes which shape the character of large mountainous areas. The reconstruction of their history has been performed on avalanche tracks in the Důl Bílého Labe Valley, Krkonoše Mts. through ...
  • Dendrochronologické datování rychlých svahových pohybů 

   Defence status: DEFENDED
   Tumajer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Svahové pohyby jsou jedním z přírodních procesů, které mohou představovat značná ohrožení pro člověka i jeho majetek. Dendrochronologie jako jedna z možností jejich rekonstrukce umožňuje zjištění celé řady parametrů minulých ...
  • Dendroklimatologie arktických keřů 

   Defence status: DEFENDED
   Lexa, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Práce se věnuje vlivu klimatických charakteristik na mikroskopickou stavbu dřeva jalovce. Dendrochronologie jako metoda naráží v arktických oblastech na své limity. Právě v těchto oblastech je však nedostatečná síť ...
  • Dlouhé letokruhové chronologie ve střední Evropě a jejich klimatologická interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Tadeáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Předkládaná práce se věnuje využití letokruhových dat pro rekonstrukci klimatických poměrů v minulosti. Obsahuje přehled nejvýznamějších dlouhých světových dendroklimatických rekonstrukcí a dlouhé rekonstrukce středoevropské. ...
  • Dynamika a ovlivňující faktory vývoje strží na Kokořínsku 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Although gully erosion represents an important process of land degradation, only a few studies in the Czechia have quantified the gully erosion rate yet. Because of the complex and nonlinear dynamics, the estimation of the ...
  • Dynamika horní hranice lesa na Králickém Sněžníku 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Treeline dynamic in the Mt. Kralický Sněžník Abstract Changes in treeline positions have been recorded both in the mountains of Central Europe and worldwide. The treeline upward shifts have been recently influenced ...
  • Dynamika horní hranice lesa v závislosti na expozici svahu, západní Krkonoše 

   Defence status: DEFENDED
   Píro, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Na osmi lokalitách v západních Krkonoších (oblast Kotle a Violíku) byl studován růst jedinců smrku ztepilého v ekotonu alpínské hranice lesa. Byly vybrány čtyři stanoviště ve dvou polohách (stromové skupinky a skoro zapojený ...
  • Ekologické trendy v produkci xylému dřevin 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Xylogenesis (wood formation) is one of the most important biological processes on Earth. Woody plants store atmospheric carbon during this process and are thus an essential player in the carbon cycle, and therefore in the ...
  • Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Předložená diplomová práce se věnuje studiu růstových divergencí stromů, a to jak ve smyslu nestability klimatického signálu, tak vytváření subpopulací s rozdílnými růstovými trendy na jednom stanovišti (tzv. individuální ...
  • FENOLOGIE DŘEVA STROMŮ A KEŘŮ NA HORNÍ HRANICI LESA V ZÁVISLOSTI NA MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH 

   Defence status: DEFENDED
   Hejda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato práce se zabývá vlivem mikroklimatických podmínek (teplota vzduchu u vzrostných vrcholů, teplota kmene a půdy) na fenologii dřeva stromů (Picea abies) a keřů (Pinus mugo), rostoucích na stejné lokalitě v ekotonu horní ...
  • Geografická charakteristika extrémních propadů růstu borovice lesní ve střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Mík, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The presented diploma thesis studies extreme growth depressions of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Central Europe. Examination of significant growth anomalies (pointer year analysis) is one of the methods, which ...
  • Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí 

   Defence status: DEFENDED
   Margold, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
  • Historická dynamika horní hranice lesa ve východních Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Jungrová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Cílem diplomové práce je analýza změn ekotonu Alpinské hranice lesa, s důrazem na věkovou strukturu a pokryvnosti smrku ztepilého (Picea abies) ve Východních Krkonoších v 20. století. Poloha a pokryvnost stromů alpinské ...
  • Historická poloha horní hranice lesa v Krkonoších odvozená ze starých map a fotografií 

   Defence status: DEFENDED
   Vágner, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Účelem této diplomové práce je rekonstruovat a analyzovat změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších v období mezi 18. a 21. stoletím. Nadmořská výška horní hranice lesa představuje citlivý indikátor zohledňující jak ...
  • Historické zmeny hornej hranice lesa, Hrubý Jeseník 

   Defence status: DEFENDED
   Leštinská, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Práca bola zameraná na analýzu priestorovo - časovej dynamiky ekotonu hornej hranice lesa v Hrubom Jeseníku v obodobí od polovice 20. storočia do súčasnosti a to prostredníctvom zmien v ekotone. Vrámci priestorovo - časových ...
  • Horní hranice lesa v pohořích světa - vazba jejích nejvyšších poloh na teplotní ukazatele 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Název: Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu Autor: Jakub Kašpar Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Školitel: Václav Treml, Katedra ...
  • Intenzita eroze na turistických stezkách v Hrubém Jeseníku 

   Defence status: DEFENDED
   Maříková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV