• Afrika očima českého televizního zpravodajství 

   Defence status: DEFENDED
   Bahounková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   V diplomové práci "Afrika očima českého televizního zpravodajství" jsem se snažila popsat, jak české televizní zpravodajské relace zobrazují dění na africkém kontinentu. Obsah současného zahraničního zpravodajství je ...
  • Analýza vizuální komunikace značek Volkswagen a Ford za období jaro 2007 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Automobilový průmysl na stránkách denního tisku v roce 2007 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bakalářská práce zpracovává kvantitativní obsahovou analýzu tématických rubrik výše jmenovaných deníků na vzorku zahrnujícím všechna vydání v roce 2007. Je soustředěna výhradně na rubriky zaštiťující problematiku automobilismu ...
  • Bulvarizace českých deníků - změny v letech 1995 - 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Dokulilová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Bulvarizace českých deníků - změny v letech 1995 - 2010" pojednává o probíhajícím procesu změn, který se dotýká českých deníků. Studie se zaměřuje na celostátní plnoformátové české deníky zahrnující seriózní ...
  • Dopad přeměny tištěných novin v internetové mutace na informování o extrémismu 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   KŘÍŽOVÁ, Kristýna, Dopad přeměny tištěných novin v internetové mutace na informování o extremismu, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, 2010, diplomová práce, vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, ...
  • Fluktuace v českých médiích a její příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Ghanem, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Ústředním tématem magisterské diplomové práce je fluktuace zaměstnanců v tuzemských sdělovacích prostředcích. Pro zpracování bylo dominantně využito kvalitativního výzkumu, konkrétně individuálních polostrukturovaných ...
  • Genderové stereotypy v televizních reklamách na automobily 

   Defence status: DEFENDED
   Salomonová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Gender a s ním spojené stereotypy či předsudky jsou hojně diskutovaným společenským tématem i předmětem odborného výzkumu. Přestože je evidentní, že se prezentace maskulinního a femininního genderu v médiích mění, stále v ...
  • Hyperlokální média v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Miksová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Diplomová práce pojednává o jednom z nových trendů mediální produkce, kterému je v současnosti věnována poměrně velká pozornost. Jde o fenomén hyperlokálních médií. Teoretická základna práce spočívá v uchopení lokality ...
  • Internetové zpravodajství o volbách do Evropského parlamentu 2009 : komparativní studie tématických speciálů na zpravodajských portálech Guardian, Idnes, Irish Times, DiePresse, Sme, Sueddeutsche a Wyborcza 

   Defence status: DEFENDED
   Nikodem, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Předložená bakalářská práce analyzuje zpravodajství o volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 v tématických speciálech zpravodajských portálů Guardian (Spojené království), Idnes (ČR), IrishTimes (Irsko), DiePresse ...
  • Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT 1, TV Nova a Prima TV v roce 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT1, TV Nova a Prima TV v roce 2010" zkoumá způsob, jakým české televizní stanice informovaly o dění v zahraničních státech ...
  • Komparativní studie obrazu ženské krásy v lifestylových časopisech pro ženy a pro muže: Analýza portrétů žen na fotografiích ve vybraných časopisech v první polovině roku 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Nunvářová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Diplomová práce Komparativní studie obrazu ženské krásy v lifestylových časopisech pro ženy a pro muže stanovuje hypotézu, že obraz ženské krásy je modifikován pro cílové publikum daného média. Pro podpoření nebo vyvrácení ...
  • Komunistická ideologie na sklonku komunistické éry : (v zrcadle oficiálních periodik: Marxismus a současnost, Nová mysl, Rudé právo) 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Koncept zpravodajských hodnot a jeho vliv na výběr témat v týdeníku Respekt 

   Defence status: DEFENDED
   Gaar, Dorian (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá zpravodajstvím, konkrétně teorií zpravodajských hodnot, původně publikovanou roku 1965 Johanem Galtungem a Mari Holmboe Rugeovou. Po úvodní kapitole pojednávající o některých aspektech ...
  • Konstrukce novodobého patriarchátu v časopisech pro muže a rodinu 

   Defence status: DEFENDED
   Huněk, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 3. 4. 2009
   Základní výzkumnou otázkou této rigorózní práce je, zda časopisy vycházející v České republice reprodukují ve svém obsahu takové mechanismy reprezentace maskulinit, které zároveň konstruují novodobé patriarchální struktury. ...
  • Les,Golf nebo Lesní golf?: mediální obraz kauzy "Klánovický les" 

   Defence status: DEFENDED
   Bautz, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 13. 10. 2014
  • Mediální diskurz regulace médií: komparativní analýza českého a britského denního tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíchal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Diplomová práce se zabývá podobou mediálního obrazu regulace českého a britského tisku se zaměřením na zpravodajské deníky. V teoretické části pojednává o vybraných normativních požadavcích na média včetně konceptu veřejného ...
  • Mediální magnát Ted Turner a jeho impérium 

   Defence status: DEFENDED
   Pošustová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce se věnuje osobnosti Američana Teda Turnera, který se proslavil především podnikáním v televizní oblasti. Původně pracoval ve firmě svého otce, která se zabývala prodejem venkovní reklamy (billboardů). V ...
  • Mediální obraz České republiky v britském denním tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Předmětem diplomové práce "Mediální obraz České republiky v britském denním tisku" je analýza mediální reprezentace České republiky v denících The Guardian a The Times. Analýza je prováděna kombinací kvantitativní obsahové ...
  • Mediální obraz ČR v v anglicky hovořícím světě 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Práce nese název Mediální obraz ČR v anglicky hovořícím světě a je v ní zkoumán mediální obraz České republiky ve třech odlišných anglicky psaných periodikách. Vybrané deníky jsou USA Today, The Daily Mail a The Australian. ...
  • Mediální obraz Evropské unie ve zpravodajství České televize 

   Defence status: DEFENDED
   Křešnička, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Diplomová práce se věnuje způsobům a charakteristikám mediálního zobrazení Evropské unie a s ní spojených témat ve zpravodajství České televize na příkladu analyzovaného vysílání o volbách do Evropského parlamentu v roce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV