• Analýza vlivu genové dávky myšího speciačního genu Prdm9 na fertilitu hybridů 

   Defence status: DEFENDED
   Flachs, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   (cz) Fenomén hybridní sterility představuje jeden z evolučních mechanismů umožňující speciaci, tedy vznik nových druhů. Zatím bylo popsáno jen málo speciačních genů a Prdm9 (PR-domain 9) je první a zatím jediný identifikovaný ...
  • Genetické interakce genu Prdm9 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The Prdm9 gene (PR domain containing 9, Meisetz, Hybrid sterility 1) encodes enzyme that trimethylates histone 3 on lysines 4 and 36. These methylation marks determine the positions of DNA double-strand breaks that are ...
  • Geny časné meioticke profáze I spermatogeneze myši domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Škaloudová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Meiotickým dělením vznikají gamety nutné pro reprodukci sexuálně se rozmnožujících organismů. Tato práce je zaměřena na popis genů časné fáze meiotického dělení, a to u samců modelového organismu myši domácí. První část ...
  • Mapování genů ovlivňujících poddruhově specifické funkce meiotického genu Prdm9 

   Defence status: DEFENDED
   Škaloudová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Produkt genu Prdm9 (angl. PR domain containing 9) je epigenetický faktor, který trimethylací lysinu 4 histonu H3 určuje v průběhu meiotického dělení místa budoucích dvouřetězcových zlomů důležitých pro správný rozchod ...
  • Meióza a fertilita juvenilních myších samců 

   Defence status: DEFENDED
   Valtrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Úkolem této práce je shrnout literaturu zabývající se zvláštnostmi spermatogeneze juvenilních myší (Mus musculus) a možnostmi jejich využití. Spermatogeneze je proces, který vede skrze meiotické dělení ke vzniku spermií. ...
  • Myší kongenní kmeny 

   Defence status: DEFENDED
   Flachs, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Poziční klonování genu Hst1 (Hybrid sterility 1) a molekulární analýza jeho kandidátních genů 

   Defence status: DEFENDED
   Mihola, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Summaryofpublications 1. Positionalcloningof the Hybridsterility1 gene:finegenetic mappingand evaluationof twocandidategenes Hybridsteri|iýis one of the mechanismsof speciation.The Hybridsteriliý1 (HsÍí)genewasthefirstma ...
  • Příprava tří myších kongenních kmenů a jejich fenotypizace. 

   Defence status: DEFENDED
   Flachs, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   ÚVOD 1 ÚVOD Tato diplomová práce vznikala v rámci širšího projektu hybridní sterility, kterým se dlouhodobě zabývá naše laboratoř myší molekulární genetiky. Hybridní sterilita je stav, který způsobuje neplodnost potomků ...
  • The role of methylation of histone 3 on lysine 4 (H3K4) during mouse spermatogenesis 

   Defence status: DEFENDED
   Blumenstein, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Epige eti ké odifika e hro ati u hrají z ač ou roli v regula i přístup osti DNA. odifika í je etyla e histo ů. V H a lysi u ěhe sper atoge eze yši do á í a to zej é a ve Běhe eioti ké profáze I do hází k hro ozo ů, a k ...
  • Úloha kohezinových genů během samčí meiózy myši domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Kohezinové geny hrají důležitou roli v buněčném dělení. Zajišťují správnou segregaci chromozomů během mitózy i meiózy. Tato práce se zaměřuje na roli kohezinových genů při meióze u modelového organismu myši domácí (Mus ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV