Now showing items 1-20 of 40

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Štropová, Valerie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   v českém jazyce Tématem této diplomové práce je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Oblast BOZP se vymezuje souborem opatření, který při správném použití vytvoří podmínky k výkonu práce bez rizika ohrožení života ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Kušmíreková, Mária (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 1. 2011
   Problematika BOZP je vnímána EU jako důležitou součást sociální politiky EU. Má Věrka význam zejména při udržování sociálního smíru, který je velmi podstatný pro podnikatelské prostředí. Zároveň je BOZP důležitým faktorem ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Skalická, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 3. 2006
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Berka, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Salajka, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Shrnutí V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází ke kolizi dvou zájmů, a to dvou skupin subjektů. Mezi hlavní subjekty patří zaměstnavatelé na jednom konci, kontra zaměstnanci a společnost jako taková na ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Tématem diplomové práce je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Toto téma bylo vybráno pro jeho důležitost a aktuálnost. Diplomová práce obsahuje osm kapitol. V první kapitole ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Skalická, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 12. 2017
   The thesis deals with the Occupational Health and Safety. The OHS can be described as a set of reciprocal rights and obligations of participants of the labour- law relations which in order to ptotect life and health, are ...
  • Česká a komunitární úprava skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Putík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Individuální ochrana zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Masnik, Kamil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 11. 2015
   The work deals with individual protection of employees in the Czech and Slovak labor law. Given that still have not been made any implementation of EU directives, including their respective transpositions into labor law ...
  • Kolektivní vyjednávání 

   Defence status: DEFENDED
   Manhart, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
   66 Závěr V diplomové práci jsem se věnoval některým konstitutivním aspektům sociálního partnerství a sociálního dialogu, který jsem pojal jako širší rámec, v jehož kontextu lze pojednat užší problematiku kolektivního ...
  • Kolektivní vyjednávávní 

   Defence status: DEFENDED
   Štoffová, Michala (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   Ve své diplomové práci se věnuji kolektivnímu vyjednávání. Práci jsem pro lepší přehlednost rozdělila na šest částí. V první kapitole se věnuji kolektivnímu vyjednávání z historického hlediska a jeho významu v současné ...
  • Koordinace sociálního zabezpečení v EU a její aplikace v ČR a SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Königová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 10. 2010
   Rozhodujícím prvkem koordinace sociálního zabezpečení je svoboda pohybu osob, která vychází z 61. 39 SES (61. 45 Lisabonské smlouvy). Umožňuje občanům členských států pracovat v jakékoli zemi Společenství. Aby občanům v ...
  • Nemocenské a zdravotné poistenie vo vybraných krajinách Európskej únie 

   Defence status: DEFENDED
   Svocák, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Since numerous legislative changes in sickness insurance in the Czech and Slovak republics are currently occurring, it is worth to analyze their impact on society. Because of the interconnected evolution of sickness and ...
  • Neplatnost pracovněprávních úkonů 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Neplatnost právních úkonů v individuálním pracovním právu se v poslední době dramaticky vyvíjela. Nález Ústavního soudu1 změnil vzájemný vztah zákoníku práce a občanského zákoníku a preferencí relativní neplatnosti ...
  • Odborová organizace v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Horna, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Odborová organizace v pracovněprávních vztazích Úkolem práce je popsat poslední legislativní změny, které se dotkly odborových organizací, především související s rekodifikací soukromého práva a vymezit důsledky, které ...
  • Odškodňovací nároky účastníků odboje v československém a českém právu sociálního zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Lang, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Poskytování zdravotní péče ve vybraných zemích EU a její úhrada 

   Defence status: DEFENDED
   Hebort, Dušan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Poskytování zdravotní péče ve vybraných zemích EU a její úhrada Předmětem disertační práce je analýza, srovnání a vyhodnocení způsobu poskytování a úhrady zdravotní péče ve vybraných zemích EU včetně České republiky. Všechny ...
  • Postavení zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Letková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   Postavení zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Resumé Tato práce pojednává o zástupcích zaměstnanců v České republice. Rozebírá právní vývoj tohoto institutu na našem území, vznik a význam činnosti odborových ...
  • Pracovní smlouva 

   Defence status: DEFENDED
   Lužná, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV