Now showing items 1-6 of 6

  • B. Němcová a její vnímání generací Z 

   Defence status: DEFENDED
   Zraková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   v českém jazyce Práce se bude skládat ze tří částí. V první části autorka na základě průzkumu vybraných mediálních pramenů (film, televize, divadlo, rozhlas a CD, internet a sociální sítě) popíše, jak je v nich Božena ...
  • Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století). 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století) Abstrakt Disertační práce Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století) předkládá interpretaci ...
  • Čtenář 16. století v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Pišna, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Práce je příspěvkem k výzkumu dobového čtenáře v 16. století v českých zemích. Na základě dostupných materiálů, retrospektivní bibliografie a dosavadních výzkumů v komparaci se zahraničními výzkumy a teoretickými přístupy ...
  • Čtenáři v internetových komunitách (zaměřených na literaturu) 

   Defence status: DEFENDED
   Košinská, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce pojednává o čtenářích internetových literárních serverů v českém prostředí. Toto téma není dosud v sekundární literatuře podrobně rozpracováno, budeme se tedy především opírat o pozorování problematiky. ...
  • Čtenářské aspekty a motivy u Jana Mukařovského 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato práce se snaží postihnout, jakým způsobem Jan Mukařovský ve svých úvahách o literatuře reflektoval čtenářské aspekty, a to jednak z hlediska čtenáře, jakožto jednoho z účastníků literární komunikace, a jednak z hlediska ...
  • Od metafikce k sebereflexivnímu vyprávění ( Teorie a praxe sebeodhalující fikce v české literatuře) 

   Defence status: DEFENDED
   Trpka, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Od metafikce k sebereflexivnímu vyprávění Teorie a praxe sebeodhalující fikce v české literatuře Mgr. Vladimír Trpka Abstrakt Disertační práce se zabývá metafikcí jako klíčovým teoretickým konceptem ovlivňujícím jak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV