• Agresivita ve zdravotnictví a možnosti jejího zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Kissová, Soňa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
  • Aktivizácia detského pacienta v nemocničnej starostlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Olejárová, Denisa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   The bachelor's thesis on the topic "Activation of a child patient in hospital care" is focused on finding out the activities performed in the Motol University Hospital, we focused on employees who perform the activities ...
  • Edukace pacienta před ortognátní operací 

   Defence status: DEFENDED
   Bouší, Iva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Bakalářská práce pojednává o specifické edukaci u pacientů před ortognátní operaci, její přípravě a doléčení. Práce je rozdělena na dvě samostatné části, teoretickou a praktickou část. Úvod teoretické části obsahuje základní ...
  • Edukační dovednosti a jejich uplatňování v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Šertlerová, Nikola (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   V bakalářské práci s názvem "Edukační dovednosti a jejich uplatňování v praxi" se zabýváme edukací pacienta sestrou. Práce je rozdělená na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce popisuje edukaci v ...
  • Edukační proces u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Krmenčíková, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace pacientů s onemocněním diabetes mellitus. Skládá se z teoretické a empirické části. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole teoretické části je přehledně ...
  • Edukační schopnosti sester - teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tatiana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Ve své bakalářské práci se zabývám tématem "Edukační schopnosti sester - teorie a praxe". Cílem práce je přiblížit tematiku edukace, zjistit úroveň teoretických vědomostí sester v oblasti edukace pacientů, pracujících na ...
  • Ideální sestra očima dětských pacientů a jejich rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoníčková, Daniela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bakalářská práce "Ideální sestra očima dětských pacientů a jejich rodičů" se zabývá hodnocením profese sestry z pohledu jak nejmenších pacientů, školáků a adolescentů, tak jejich rodičů. Práce je rozdělena na dvě části - ...
  • Informovanost matek o péči o předčasně narozené dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Budková, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   The bachelor's thesis "Mothers' awareness of premature newborn's care" is focused on evaluating the effectiveness of informing new mothers by medical staff. The essay consists of a theoretical and a practical part. In the ...
  • Informovanost matek v péči o fyziologické novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Bakalářská práce "Informovanost matek v péči o fyziologické novorozence" je rozdělena do teoretické a empirické části. Teoretická část obsahuje přehled relevantních poznatků mj. o první péči o novorozence po porodu a ...
  • Informovanost pacientů o prevenci trombembolické nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce "Informovanost pacientů o prevenci tromboembolické nemoci" pojednává o jednom z obecně závažných problémů medicíny, který může mít pro nemocného až fatální průběh. Vzhledem k tomu, že tromboembolická nemoc ...
  • Informovanost sester o zahraničních misích 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáčková, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti sester o zahraničních misích. Jejím cílem je zhodnocení zájmu sester o tento typ akcí, a to v závislosti na věku, pohlaví, dosaženém vzdělání a národnosti. V ...
  • Informovanost žen o rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Lauterkrancová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Předkládaná bakalářská práce na téma "Informovanost žen o rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce" je charakteru teoreticko - empirického. Teoretická část podává základní přehled o hormonální antikoncepci, o ...
  • Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Bakalářská práce na téma "Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce" je zaměřena na zjištění míry informovanosti žen o zdravotních rizicích, nežádoucích účincích a kontraindikacích ...
  • Interakce a komunikace v rámci zdravotnického týmu 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bakalářská práce na téma "Interakce a komunikace v rámci zdravotnického týmu" se zabývá spokojeností lékařů a sester s pracovními vztahy a způsobem a kvalitou komunikace na jejich pracovišti. Pozornost je věnována nejen ...
  • Interakce a komunikace ve zdravotnickém týmu 

   Defence status: DEFENDED
   Kočková, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Bakalářská práce na téma "Interakce a komunikace ve zdravotnickém týmu" je zaměřena na problematiku kvality a způsobu komunikace a věnuje se spokojenosti lékařů a sester s pracovními vztahy na jejich pracovištích. Pozornost ...
  • Komplexní péče o dítě s poruchou vývoje - diagnóza Downův syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Podařilová, Alice (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Předmětem mé bakalářské práce je komplexní péče o dítě s diagnózou Downova syndromu. Snažím se v této práci ukázat, jak je pro dítě s uvedenou diagnózou důležitá péče v rodině a vzhledem k šíři klinických projevů, přida n ...
  • Komunikace s handicapovanými pacienty se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Strempková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Bibliografický záznam STREMPKOVÁ, Lucie. Komunikace s handicapovanými pacienty se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2015. 78 s., přílohy. Vedoucí bakalářské práce ...
  • Komunikace sester s pacienty se zrakovým handicapem 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá připraveností a schopností komunikace sester s pacienty s poruchou zraku. Schopnost dobře komunikovat patří k nejdůležitějším dovednostem každého zdravotníka a správná komunikace a spolupráce ...
  • Komunikační potřeby z pohledu pacientů / klientů se zrakovým handicapem 

   Defence status: DEFENDED
   König, Zachary Alexander (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with communication needs from the perspective of patients/clients with visual impairment. Communication is a skill we use in all areas of life. This communication is very important in the ...
  • Kvalita komunikace na oddělení urgentního příjmu pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Blanka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Bakalářská práce na téma Kvalita komunikace na Oddělení urgentního příjmu pro děti se zabývá problematikou komunikace mezi sestrami a rodiči dětí akutně přijímaných do nemocnice cestou Dětského urgentního příjmu. Práce je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV